×
Annonse fra TUM Studio for

Kripos-teknologer: - Vi jobber i frontlinjen mot organisert kriminalitet

(Kripos)
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

Kriminelle ser på teknologi som en viktig ressurs for å gjennomføre organisert og alvorlig kriminalitet. De tar lett i bruk ny teknologi og nye tjenester for å begå alvorlige lovbrudd som rammer samfunnet bredt. Dette kan være kjøp av narkotika, overgrep mot barn og annen økonomisk motivert kriminalitet. De har tilgang til avansert teknologisk kompetanse, og raffinerer stadig teknikkene sine.

Det er politiets oppgave å håndheve lov og orden også i det digitale rom, og nå trenger Kripos mer kompetanse. Kan dine digitale ferdigheter bidra til at Kripos vinner det teknologiske kappløpet mot de kriminelle? Du trenger ikke være politi eller jurist, men du må være god på data.

Intervjuobjektene er anonymisert ut fra kravene til deres sikkerhet.

Nesten som på film

På Bryn i Oslo ligger hovedkvarteret til Kripos, enheten i norsk politi som er med på å bekjempe organisert- og annen alvorlig kriminalitet. Bak flere tykke og sikre dører finner du deres ansatte som jobber med teknologi og operative tjenester.

Som teknolog hos Kripos jobber du både med sak i felten, og foran PCen. Foto: KRIPOS

Her får politiet spesialisert bistand innen datatekniske undersøkelser, kommunikasjonskontroll og teknisk operativ støtte til for eksempel spaning. De ansatte har meget høy kompetanse og det stilles høye krav til leveranse.

– Det er litt som på film, det tar bare lenger tid. Ganske mye lenger tid, faktisk. Om vi kunne løst en sak på en time hadde det selvfølgelig vært fint, men det er ikke mulig – hverken i den virtuelle eller den virkelige verden, sier Magnus, senioringeniør ved seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll.

Kripos er spisskompetansen i norsk politi på mange fagfelt, og er  verdensledende på noen. Sikkerheten er høy, derfor kan de ikke si nøyaktig hva slags teknologi og metoder de benytter seg av. Kripos samarbeider mye med tilsvarende organisasjoner i utlandet og internasjonale politiorganisasjoner som Interpol og Europol, som og bruker et stort spekter av metoder.

For deg som vil gjøre noe meningsfylt

Tidligere ble cyberkriminalitet utført av enkeltpersoner eller små grupper, men i dag finnes det nettverk av kriminelle fra hele verden, som samarbeider og benytter seg av svært avansert teknologi. Teknologi som muliggjør både tradisjonelle og nyere former for kriminalitet.

Hver eneste dag forsøker vi å bidra til at verden er et litt sikrere sted når vi går hjem, enn da vi kom på jobb.

Magnus, Senioringeniør ved seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll.

– Bruk av kryptering og anonymisering gjør det vanskelig å finne åpenbare elektroniske spor. Vi må lete. Mye av jobben vi gjør handler om å utnytte all informasjon som ligger i moderne kommunikasjonsformer, typisk ved bruk av mobiltelefon og moderne datateknologi. Det gir oss mye data som må bearbeides, analyseres og presenteres på en god måte, sier Hanne, ingeniør og spesialetterforsker på seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll.

– Dagene våre er veldig hendelsesstyrte. Du må derfor være omstillingsdyktig, kreativ og villig til å slippe det man har i hendene for å ta tak i oppdukkende saker. Ingen saker er like, derfor lærer man mye på veien, og må hele tiden bruke nye metoder for å få tak i ny informasjon. Arbeidsoppgavene våre er derfor mye mer enn en stillingsbeskrivelse. Vi opplever stor fleksibilitet og forståelse for at kriminalitet ikke kun kan bekjempes mellom klokken åtte og fire, sier Hanne. 

– Dette er mer enn en jobb, og de ansatte er dedikerte og drevet av å gjøre noe meningsfylt. De som jobber her er lidenskapelig opptatt av faget, samtidig som de bidrar til viktige samfunnsoppgaver. Her kan du være med å utgjøre en forskjell for borgerne, sier Magnus. 

Bonusen er å potensielt være med å redde liv

Litt under halvparten av de ansatte i Kripos er politi. Resten har en annen kompetanse som er viktig for å løse krimgåter. Nå trenger Kripos  flere som kan hjelpe til å løse saker innen blant annet alvorlig organisert kriminalitet, grov vold, gjengkriminalitet, seksuelle overgrep, annen alvorlig kriminalitet, og kanskje det mest meningsfylte av alt; bistå i saker for å redde liv, typisk ved hjelp av analyse av elektroniske spor i vid forstand.

Kripos sine nye lokaler på Bryn i Oslo. Foto: KRIPOS

Her får du mulighet til å skape noe nytt for politiet og skape din egen fremtid. Særlig for mennesker med ingeniørbakgrunn, kompetanse innenfor teknologi og data, vil det være store muligheter for en spennende jobb med oppgaver du ikke finner andre steder.

– Det finnes mange skarpe hoder med høy utdannelse i Norge.  De må bare vite om oss, og vi må vite om de egner seg til å bidra i brytningen mellom teknologi og operativitet i politiet. Vi trenger mennesker med god sosial kompetanse og evnen til å jobbe sammen på tvers av spisse profesjoner. Mennesker som har evnen til å holde hodet kaldt, hjertet varmt og tenke kreativt i pressede situasjoner, sier Magnus.

– Bonusen er å fange kriminelle, avverge ny kriminalitet og potensielt redde liv, sier han.

Det finnes ikke én teknologisk kvikk-fiks – ingen "Silver-bullet" – for å løse kriminalitet, , men ved kontinuerlig utvikling av tankesett, metoder og teknologi vil Kripos alltid jobbe for å holde samfunnet trygt. Vil du være med på det?

 

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen