×
Annonse fra TUM Studio for

Er nordmenn for naive i bruken av videomøter?

Ciscos norgessjef, Trine Strømsnes, i samtale med kolleger via Ciscos egen samhandlingsplattform Webex, som er utviklet på Lysaker.
Ciscos norgessjef, Trine Strømsnes, i samtale med kolleger via Ciscos egen samhandlingsplattform Webex, som er utviklet på Lysaker.
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

Det er midt i mars 2020. Det er bare noen dager siden 49 år gamle Erlend ble sendt hjem med laptopen samtidig med tusenvis av andre norske arbeidstakere. Han har ikke engang rukket å venne seg til hjemmekontortilværelsen når han mottar en oppdatert møteinnkalling. Det planlagte møtet er flyttet til en videoplattform.

Webex-plattformen omfatter både infrastruktur, møteromsløsninger, app og dedikerte samhandlings-displayer. Foto: Josh Wood

Klikk på lenken for å bli med i møtet, står det. På møtedagen gjør selvfølgelig Erlend det. Systemet ber om tilgang til mikrofon og webkamera, og vipps så sitter han ansikt til ansikt med de han egentlig skulle ha møtt fysisk på møterommet på kontoret. Videomøtet går fint, til tross for litt lydproblemer, og med litt veiledning får Erlend vist fram den presentasjonen han hadde forberedt. Hele seansen ble avsluttet med at alle takker for et nyttig og effektivt møte.

Like etter får Erlend en epost fra IT-avdelingen på jobb. IT-sjefen viser til advarsler fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet om videotjenester med svak sikkerhet og om økt etteretningspress og økt datakriminalitet. Erlend får en vond klump i magen. Den presentasjonen som egentlig var tiltenkt en projektor på møterommet, hvor er den nå? Har den blitt lagret et sted Erlend og IT-sjefen ikke har kontroll på? Hvem var egentlig med i videomøtet?

Kritisk å dele forretningshemmeligheter

Hos Cisco på Lysaker kjenner de historier som den om Erlend veldig godt. I Cisco utvikles høykvalitets møteopplevelser av designere, utviklere og ingeniører som jobber tett sammen for å bygge de mest avanserte video- og audioløsningene på markedet. De er ofte forundret over hvordan sikkerheten blir en ettertanke, og ikke et strategisk valg når det kommer til videomøter og digital samhandling.

Terje Olsen er Head of Collaboration Sales i Cisco Norge, og brenner for sikker digital samhandling. Foto: Cisco

– Nordmenn er blant de flinkeste i verden til å ta i bruk samhandlingsteknologi. Samtidig bidrar nordmenns høye grad av tillit ofte til at vi ikke tenker godt nok gjennom hvilken risiko teknologien kan medføre. Jeg er forundret over at norske virksomheter fortsetter å benytte videotjenester med alvorlige sikkerhetssvakheter selv etter massiv medieomtale, sier Terje Olsen, Head of Collaboration Sales i Cisco Norge.

Han minner om at det vi deler i møter kan virke trivielt, men at det kan være svært sensitivt for enkeltpersoner og helt kritisk for virksomheter, fordi man omtaler forretningshemmeligheter som patenter, tekniske løsninger og forretningsstrategier.

– Bedrifter som har adgangskontroll på kontoret, passord på PC-ene og VPN-tilkobling for å sikre datatrafikken, bør også ha en plan for å sikre video- og digitale møter, sier Olsen.

Tilpasset norsk lovgivning og norske behov

Flere ser ut til å glemme at elektronisk samhandling også er underlagt en rekke myndighetspålagte krav gjennom nasjonal lovgivning og felles europeisk lovgivning som GDPR. Offentlige virksomheter må for eksempel forholde seg til offentlighetsloven, som sier at alt som skjer i møter skal kunne dokumenteres. Hvis noen spør, skal man kunne legge fram dokumentasjoner på chat, utveksling av dokumenter med mer.

– Hvis du er gjest i et møte på en ekstern virksomhets samhandlingsplattform, kan du ha mistet råderetten over dokumenter du har delt i møtet, og du kan heller ikke dokumentere at dokumentet er lagt frem, forklarer Olsen.

Cisco Webex er en komplett plattform for alt fra møterom til mobile enheter. Foto: Cisco

Det finnes eksempler på at etater ikke har kunne dokumentere hva som har skjedd i digitale møter og at dette har fått etterspill. Grunnen var at etatens representanter hadde deltatt som gjest på en ekstern aktørs plattform og dermed ikke fikk tilgang til disse dataene da man ble bedt om å legge dem frem.

– Derfor er det lurt å velge en samhandlingsplattform fra en leverandør som forstår norske behov, enten det er knyttet til lokal lovgivning eller GDPR, og som har bygget dette inn i løsningen, anbefaler Olsen.

Sikkerhet som fundament

Leif Sundsbø, Head of Cybersecurity i Cisco Norge.

Sikker samhandling omfatter hele verdikjeden. For Cisco er alle produkter og tjenester, også Webex, bygget med sikkerhet som fundament, og ikke bare noe som legges til dersom svakhetene skulle melde seg i form av alvorlige sikkerhetsbrudd. 

– Vi ser det tydelig i markedet. Jo viktigere høy kvalitet og sikkerhet er, dess større er sjansen for at kundene velger Webex som samhandlingsplattform, forteller Olsen.

 

Ett skritt foran

For å stoppe cyberangrep må vi kunne forutse hva hackerne kommer til å gjøre, og i Ciscos sikkerhetsorganisasjon Talos gjør de akkurat det. Ved hjelp av algoritmer basert på maskinlæring analyserer de 700 milliarder informasjonsenheter hver dag, som gjør at de blokkerer 19,7 milliarder trusler – daglig. For hvert steg hackerne tar, ligger Talos et hestehode foran med et program som lærer mer for hvert angrep det blokkerer, sier Leif Sundsbø, Head of Security i Cisco Norge. Les mer her

Ofte har disse kundene andre samhandlingsløsninger også. Men når denne type verktøy blir forretningskritisk og man skal ta i bruk løsninger som fungerer både på møterom og på kontoret, på hjemmekontor og på mobile enheter, så velger svært mange Webex fordi behovene kan dekkes på én plattform på en sikker måte. Løsningen er derfor utbredt i bank- og finansvirksomheter, i Forsvaret, i helsesektoren og mange deler av offentlig sektor.

– Jeg blir spesielt glad når jeg snakker med norske kommuner som velger Webex-plattformen blant annet fordi de er opptatt av å kunne ha sikker og brukervennlig kommunikasjon med ungdommer og barn, for eksempel i dialogen gjennom barnevernet, sier Olsen.

Samtidig skulle han ønske at flere virksomheter, fra små oppstartsbedrifter til større offentlige virksomheter, løfter sikker samhandling høyere opp på dagsorden.

– Det beste er at det ikke koster mer å velge vår løsning, man får bare en løsning som er langt mer helhetlig og dekker flere behov samtidig, sier han.

Støtt gjennom stormen - uten sikkerhetsbrudd

– Mange som har brukt samhandlingsplattformer de siste månedene har opplevd at løsningen var overbelastet eller at internett slet med å håndtere den store trafikken. Da ting ikke fungerte, valgte mange telefon eller man tok ukritisk i bruk en eller annen gratistjeneste. Men stresstesten viste at vår Webex-infrastruktur leverte, sier Leif Sundsbø, Head of Cybersecurity i Cisco Norge.

Cisco Webex forble en stabil og robust plattform gjennom hele perioden. Til tross for firedoblet bruk i løpet av et par måneder, tok Webex unna all trafikk.

Reisefrie møter

Cisco i Sverige har i samarbeid med  et eksternt konsulentselskap utarbeidet en grundig rapport om reisefrie møter. Her kan du blant annet lese om hvordan Telia har redusert reisekostnadene med 70% gjennom bevisste tiltak over tid.

– Vi er fantastisk stolte over at vi klarte å levere en driftsstabil løsning gjennom hele perioden, uten et eneste sikkerhetsbrudd, sier Sundsbø.

– Stresstesten har gjort oss langt bedre rustet til å møte et framtidsscenario hvor digital samhandling og videomøter med deling av informasjon og dokumenter blir normalen, hvor virksomheter velger å begrense sin reisevirksomhet i større grad enn tidligere, for å begrense reisekostnader, øke effektiviteten og spare miljøet, legger Olsen til.

Du lurer kanskje på hvordan det gikk med Erlend, og om han ble kvitt den vonde klumpen i magen etter at han ukritisk delte et forretningskritisk dokument på en helt fremmed videotjeneste? Vel, han landet avtalen med kunden, og fikk hjelp til å dokumentere hvem som hadde vært med i møtet og hvor presentasjonen hadde blitt lagret. Heldigvis. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen