Kurs: Microsoft SQL Server 2014

About this Course
This 5-day instructor led course provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2014. This course is the foundation for all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. This course helps people prepare for exam 70-461.

Audience Profile
This course is intended for Database Administrators, Database Developers, and Business Intelligence professionals. The course will very likely be well attended by SQL power users who aren’t necessarily database-focused or plan on taking the exam; namely, report writers, business analysts and client application developers.

At Course Completion
After completing this course, students will be able to:

 • Write SELECT queries
 • Query multiple tables
 • Sort and filter data
 • Describe the use of data types in SQL Server
 • Modify data using Transact-SQL
 • Use built-in functions
 • Group and aggregate data
 • Use subqueries
 • Use table expressions
 • Use set operators
 • Use window ranking, offset and aggregate functions
 • • Implement pivoting and grouping sets
 • Execute stored procedures
 • Program with T-SQL
 • Implement error handling
 • Implement transactions

Kurset fører til eksamen: 70-461

 Mer informasjon om kurset

Kontakt oss
kurs@bouvet.no
Tlf: 23 40 60 50

Avbestilling av kurs

Avbestilling av kurs må skje innen 10 virkedager før kursstart. Ved avbestilling senere enn 10 virkedager før, belastes 100% av kursavgiften.

Skulle du bli forhindret fra å delta kan du overlate plassen til en kollega, eller motta kursdokumentasjonen fra kurset.

Bouvet forbeholder seg retten til å avlyse kurs som ikke får tilstrekkelig antall deltagere til at kurset er økonomisk bærende.

Vennligst merk at all formidling av beskjeder angående kurset vil skje via e-post.

Til toppen