Kurs: Mulighetene med SharePoint

Hilsen fra fornøyd deltager:

"Veldig bra kurs- Favnet bredt, med en fin blanding av bredde og dybde, samt muligheter til å prøve seg."
Astrid Hilde Myrset- AlgiPharma AS

"Fin og oversiktig gjennomgang av et stort og uoversiktlig tema med mange muligheter. Ga meg både kunnskap direkte, men også bedre innsikt i områder jeg må gå videre på".
Cheryl Macdonald, Vest-Agder fylkeskommune

Beskrivelse

Kurset gir en gjennomgang av funksjonaliteten som kommer «out-of-the-box», men viser også hvordan tilpasninger og integrasjoner utvider bruksområdet og forbedrer dataflyten. Du får også lære om de viktigste forskjellene på Foundation, Standard og Enterprise-utgavene. Dette er et kurs med mye «hands-on», der deltagerne gjennom demonstrasjoner og øvelser vil bli godt kjent med funksjonaliteten og mulighetene som finnes i SharePoint 2013.

Forskjellene mellom SharePoint 2013 og 2016 vil bli fremhevet der det er vesentlige ulikheter i funksjonalitet eller design.

Målgruppe

Alle som ønsker en grundig oversikt over SharePoint. Spesielt egnet for deg som skal være med å spesifisere eller utforme løsninger i SharePoint. Dette inkluderer site-eiere, prosjektledere, IT-personell, webansvarlige, intranettansvarlige.

Kursinnhold
- Oversikt over begreper, funksjoner og roller
- Struktur, komponenter og navigasjon i SharePoint
- Hvordan tilrettelegge og bruke SharePoint for å få størst mulig utbytte («best practise»)?
- Nyhetene i SharePoint 2016
- Ulike former for innholdsproduksjon
- Ulike typer/maler for siter og arbeidsområder (workspaces)
- Ulike bibliotek/lister – håndtering av dokumenter og mediefiler
- Integrasjon mot Word, Outlook og Project
- Ferdige funksjoner: diskusjonsforum og spørreundersøkelser
- Arbeidsflyt (workflow)
- Ulike webdeler (webparts) for visning av ulike typer data hentet internt/eksternt
- Access- og Excel-tjenester (services) – direkte bruk av regneark og databaser i SharePoint
- Bruk av metadata
- Visninger
- Søkemuligheter
- My Site og personlige innstillinger/deltakelse

Kontakt oss
kurs@bouvet.no
Tlf: 23 40 60 50

Avbestilling av kurs

Avbestilling av kurs må skje innen 10 virkedager før kursstart. Ved avbestilling senere enn 10 virkedager før, belastes 100% av kursavgiften.

Skulle du bli forhindret fra å delta kan du overlate plassen til en kollega, eller motta kursdokumentasjonen fra kurset.

Bouvet forbeholder seg retten til å avlyse kurs som ikke får tilstrekkelig antall deltagere til at kurset er økonomisk bærende.

Vennligst merk at all formidling av beskjeder angående kurset vil skje via e-post.

Til toppen