×
Annonse fra Story Labs for
(Bilde: Magnus Widenstål)

Norges mest moderne datasenter bygges rett utenfor Oslo

Slik skal norsk datalagring bli attraktiv for utlandet.

  • Story Labs Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

Datasentre er en bærebjelke i dagens digitale hverdag. Uten sikre, velfungerende datarom vil mye av det vi i dag tar for gitt, rett og slett ikke fungere.

Samtidig er det et kjent faktum at datatrafikken og behovet for data bare vokser, og dermed vokser behovet for moderne, sikre og stabile datasentre som kan levere dette.

Det anslås blant annet at det vil etableres opptil 200 nye datasentre i Europa frem til år 2020.

Satser stort på norske datasentre

Foto: Magnus Widenstål

Norske aktører som Innovasjon Norge, Abelia og Energi Norge ønsker å profilere norske datasentre som en relevant vekstnæring. Det er flere gode argumenter som taler til Norges fordel når det gjelder å friste utenlandske kunder: Billig og fornybar strøm, et kjølig klima som er fordelaktig for datalagring, og politisk stabilitet.

Basefarm er nå i ferd med å etablere et av Norges største datasentre på Lørenskog utenfor Oslo. Det vil bli ett av de mest moderne og avanserte sentrene i Norge når det står ferdig i høst, med total kapasitet for 10 megawatt redundant strømuttak og 6000 kvadratmeter datagulv.

Og det er spesielt store, krevende kunder Basefarm ønsker å nå med dette senteret.

– Vi ønsker særlig å nå frem til storbedrifter og offentlige institusjoner med dette senteret, forteller Jon-Bendik Thue, direktør for datasentersalg hos Basefarm.

– Store offentlige aktører og private selskaper har til nå ofte bygget større datarom og datasentre selv. Dette er i ferd med å endres. Bakgrunnen er økende grad av formelle krav som øker behovet for investeringer i infrastruktur for sikker drift og økt fysisk sikkerhet.

Kraftige HPE-servere

HPE har relansert serveren som fokuserer på databehandling – det store havet av behandlingsressurser som er konvergerte, programvaredefinerte, nettskyklare og arbeidsmengde-optimalisert for vekst. HPE forutser fremtidens databehandling med unike innovasjoner innenfor racks, tårn, blades, tetthets-optimaliserte systemer, server-håndtering og integrerte løsninger. Det handler om å levere riktig databehandling, for den rette arbeidsmengden, til den rette prisen – hver gang.

Les mer om serverne her.

– Imidlertid har disse organisasjonene som oftest etablert en egen standard for hvordan de opererer sine datasentre, noe som gjør at de ikke alltid passer inn i en fullstendig standardisert datasenterpakke - eller «co-location produkt» om du vil. Med vår modulære tilnærming får kundene tilgang til å bygge sitt datasenter med vår datasenter-infrastruktur og sikkerhet rundt, utdyper Thue.

– For budsjettansvarlige som vurderer større investeringer i sin interne datasenterportefølje er dette et meget godt alternativ til å oppfylle eksisterende og kommende kvalitetskrav. Samtidig får man oppfylt interne behov som IT-organisasjonen eller andre måtte ha til datasenteret. Som del av et større datasenter får kundene utbytte av skalafordeler som gir en meget god kost/nytte-balanse, sier han.

Forberedt på det verste

Siden det begynner det å bli dyrt og lite praktisk å bygge egne sentre for mange store bedrifter, samtidig som de ønsker å bevare de samme sikkerhetsrammene og støtten de er vant til, er det essensielt at datasenteret tar til høyde for alle tenkelige situasjoner.

– Elementer som vaktservice 24 timer i døgnet, hele uken, koster mye penger i året. Vi sørger for alle stordriftsfordelene, men vi kan tilpasse alt ytterligere, for eksempel ekstra sikkerhet som EMP-beskyttelse (altså elektromagnetisk puls, som kan slå ut teknologien ved solstorm eller sabotasje), eller til og med operasjonssentraler for bruk i krisescenarier.

Det sistnevnte skal sørge for at kunden vil ha en arbeidsplass om hovedkontoret går ned av ulike grunner, til og med så dramatiske hendelser som terrorangrep eller naturkatastrofer.

Det er mange andre tilpasninger som kan gjennomføres. Når man jobber med datasenterkunder av en viss størrelse har nesten alle unike behov, og datasenteret er klargjort slik at plassen på innsiden av bygget kan lett tilpasses det kunden trenger.

Ikke minst trekker Jon-Bendik Thue frem Basefarms erfaring med drift:

– Vi har alltid bygd datasentre med ekstra robusthet. Vi vet selv hvor vondt det er å stå opp midt på natta for å fikse et problem, så vi vil selv unngå dette. Vi har dobbel infrastruktur for å sikre gjennomgående redundans. Det er ikke alle som har doble sett med generatorer, men det har vi, forsikrer Thue.

Alle tjenester på ett sted

Foto: Magnus Widenstål

Det nye datasenteret vil gjøre det enkelt for norske kunder å bruke internasjonale tjenester, samtidig som alle regulatoriske krav overholdes, og tilbyr også hybride skytjenester. Det vil si at den private, norske skyen kobles sømløst til globale skytjenester med nærmest ubegrenset kapasitet. Det gir kunden full fleksibilitet på plassering av data – for eksempel i Norge når lovgivningen forutsetter dette.

– Dette vil gi private og offentlige aktører nye fleksible nettskyløsninger som senker terskelen for å utnytte mulighetene, ikke minst i bransjer og sektorer som er avhengig av høy sikkerhet og norsk lagring av enkelte data, sier Jon-Bendik Thue.

Sikkerhet, skalering og garantert oppetid er svært viktig for et datasenter som skal brukes av store offentlige og private kunder, men det er også et annet poeng som teller for mange, nemlig hvor senteret er lokalisert. Det er ikke tilfeldig at Basefarm valgte å bygge rett utenfor Oslo.

Sentral lokasjon

─ Vi ser et stort, udekket behov for datasenter i Oslo-området. «Alt» blir digitalt og stadig flere bedrifter innser at et moderne og lokalt datasenter vil gi dem økt sikkerhet, høy kvalitet og reduserte kostnader.

– Jon-Bendik Thue, direktør for datasentersalg

Nærheten til hovedstaden samt Gardermoen flyplass er en åpenbar fordel - transport-infrastrukturen er glimrende, og det er faktisk der mange av kundene befinner seg. Men det er flere fordeler enn det:

– Senteret har et økosystem av tekniske tilbud rundt seg, og det er lett å få folk ut dit. En tekniker kan raskt komme seg til senteret midt på natta om det er nødvendig. Samtidig er det lett å shoppe rundt for komponenter, da det finnes flere tilbydere, slik at man slipper å forholde seg til én leverandør.

Uansett hvem som bygger datasentrene, er det generelt svært mye fokus på dette området i Norge om dagen, og mange som satser på utbygging. Det er en positiv utvikling: Å utvikle clustere for denne type tjenester er bra for landets økonomi, og gjør Norge attraktivt for utenlandske kunder. Økosystemet og kompetansen er tross alt allerede der.

Les mer om Basefarms datasenter

Bare 15 kilometer fra Oslo Sentrum

Les mer her »

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen