Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

– Det er særlig 5 grunner til at det er bedre for bedrifter å leie enn å eie

– Det er særlig 5 grunner til at det er bedre for bedrifter å leie enn å eie
– Du skal eie det som stiger i verdi, og leie det som synker i verdi, sier Anders Martinussen Pedersen i Braathe Gruppen. Foto: TUM Studio
Braathe BrandStory
Vi er Braathe. Vårt eventyr startet sent på 80-tallet, under trappa på gården Nærum i Rygge. Hovedkontoret er fremdeles her, men i dag har vi hele 9 lokasjoner og nesten 200 ansatte, og vi har rundet 500 millioner i omsetning. Braathe-folk er vår viktigste verdi, og løpende utvikling av oss selv som kompetansemiljø og attraktiv arbeidsgiver er viktig for oss. Bekymringsfri IT handler om å gjøre det kompliserte enkelt, og det jobber vi samlet for å oppnå. Med ekstra fokus på bærekraft og for å drive energieffektivt har vi 15 kilometer med kjølesløyfer under jordene her på gården. Vi oppfordrer hele den norske IT-bransjen til å tenke bærekraftig. Vårt mål er å være din totalleverandør av bekymringsfri IT.
Les mer

For de aller fleste bedrifter er det to ting som må være på plass for at de ansatte skal få gjort jobben sin: Fungerende, sikkert nettverk og gode PC-er. For den ansatte er det en selvfølge at utstyret funker, for uten dette stopper det opp for de fleste.

Spørsmålet for mange bedrifter er derfor hvilken anskaffelsesstrategi som skal velges for å holde nettverket og PC-ene «up to date». Skal utstyret eies, eller skal det leies?

– Mange tviholder på den klassiske modellen og insisterer på å kjøpe, men det blir mer og mer vanlig å leie — også nettverk, som mange kanskje ikke er klar over at kan leveres som en tjeneste.

Det sier Anders Martinussen Pedersen i Braathe Gruppen, et av landets største IT-selskap. Der har de etter hvert lang erfaring med å leie ut IT-utstyr som tjeneste. Pedersen mener det er både økonomiske og praktiske grunner til at flere nå velger slike avtaler.

– Det er særlig fem grunner til at det er bedre for bedrifter å leie enn å eie, sier han.

1. Fast månedspris i stedet for stor investering

Å modernisere bedriftens nettverk eller PC-park kan bety en stor investeringskostnad. Anskaffelsesprosessen kan dessuten være tidkrevende, med anbudsrunder eller forhandling om pris og leveranseomfang.

– Det bare virker, sier Anders Martinussen Pedersen fra Braathe Gruppen om «network as a service».

– Å kunne bytte en investeringskostnad med en fast månedspris, gjør at flere velger «as a service-modellen» for både nettverk og PC-er. Da slipper man å binde opp kapital i utstyr, sier Pedersen.

Nettverksutstyret som leies ut er fra Cisco Meraki, og er spesielt tilpasset «as a service-modellen», enten det er snakk om små, mellomstore eller store bedrifter. Månedsprisen for både nettverk og PC avhenger kun av hvilke produkter som skal til for å dekke behovet.

– Brannmur, aksesspunkt og switch som typisk dekker behovet til en bedrift på 25 ansatte, koster rundt 1500-1600 kroner i måneden. For den prisen står vi også for proaktiv drift og fri support, slik at du slipper å bruke ressurser på dette selv, forklarer Pedersen.

– Det som skiller våre tjenester for nettverk og PC fra vanlige leasingavtaler, er at vi ikke har noen bindingstid, legger han til.

2. Rask skalering og høy fleksibilitet

— Noe av det vanskeligste med anskaffelser av IT-utstyr er å se inn i framtiden og tilpasse innkjøpet til framtidig vekst, eller nedbemanninger, for den saks skyld, sier Pedersen.

«As a service-modellen» gjør i stedet at alt kan skaleres raskt og for å tilpasses plutselige og kanskje uforutsette endringer. Om det skal leies inn konsulenter noen måneder, kan PC-ene deres leies for perioden og leveres tilbake når de er ferdige. 

— Det mange ikke vet, er at akkurat den samme fleksibiliteten gjelder for «network as a service», sier Pedersen.

– Vokser man, og må leie en ny etasje i bygget, kan nettverket raskt utvides med nye switcher og aksesspunkter idet behovet oppstår. Eller hvis det nedbemannes og deler av lokalet skal leies ut, da kan utstyret leveres tilbake og månedsprisen justeres ned med det samme, forklarer han.

3. Redusert behov for utstyrskompetanse

Håndtering av PC-er kan stjele mye tid fra IT-avdelingen. Å leie dem som en tjeneste frigjør tid til utvikling og innovasjon.

Det er ikke bare selve utstyret som inngår i leietjenestene. Nettverk og PC-er som leies, driftes også av utleier. Dette frigjør tid hos IT-avdelingen eller den IT-ansvarlige i bedriften, som slipper å vedlikeholde utstyrskompetanse.

– Det er her «som en tjeneste» kommer inn i bildet. Vi kan sende nettverksproduktene i posten, og fullføre oppsettet idet de plugges til internett. Det er vi som drifter og vedlikeholder utstyret og sørger for at det fungerer og er sikkert, slår Pedersen fast.

På den måten bidrar også «as a service-modellen» til at IT-avdelingen kan bruke mindre tid på teknologi- og utstyrsvalg, drift og brukerstøtte, og mer tid på utvikling og innovasjon.

4. Helhetlig og sikker utstyrspark

En del av leieavtalen er altså tilgang til spesialkompetansen som utleier besitter på det utstyret som leveres. Den kan være særlig verdifull når det kommer til nettverk.

– Vi har et mangeårig samarbeid med Cisco, og har høy kompetanse når det gjelder å planlegge, drifte og skalere nettverk basert på Meraki-produktene. For PC-ene har vi et godt samarbeid med Lenovo, som er godt kjent for kvalitet og pålitelighet. Det er derfor vi tør å si at det bare virker, sier Pedersen.

Han legger også vekt på at en helhetlig og velfungerende utstyrspark gjør det mindre fristende for den ansatte å ta med utstyr hjemmefra — det reduserer risikoen for skygge-IT. 

– Ingen faller for fristelsen til å plugge inn en trådløs ruter hjemmefra om WiFi-dekningen er i orden på kontoret. Dersom noen likevel skulle finne på å gjøre det, er det funksjoner i Meraki-switchen som gjør at vi raskt kan stenge den porten det gjelder, forklarer han.

5. Bidrar til økt bærekraft

Mange bedrifter jakter på elementer som kan bidra til å redusere klimaavtrykket. Pedersen er opptatt av at gode nettverksløsninger og internett er et slikt element i seg selv.

– Godt nettverk og gode PC-er gjør at de ansatte i større grad kan ha digitale møter og reise mindre. Dessuten stiller vi strenge krav til leverandørene våre når det kommer til alt fra transport til emballasje, og har skarpt fokus på at EE-avfall håndteres på best mulig måte, sier Pedersen.

«As a service-modellen» for PC og nettverk bygger dessuten på sirkulærøkonomi. Ressurser som nettverksutstyr og PC-er forblir i økonomien lengst mulig, ved at utstyret kan leveres tilbake når det ikke lenger er behov for det, og leies ut til en ny leietaker.

– Siden vi ikke har bindingstid, blir heller ikke utstyret liggende ubrukt i skuffer og skap hos kunden. Når det kommer i retur til oss, leies det ut til en ny kunde. Slik er vi med på å sikre ombruk av ressurser og at utstyret faktisk er i bruk hele levetiden, avslutter Pedersen.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022