BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Kun én av ti virksomheter er klare for nettskyen
Innhold fra annonsør

Kun én av ti virksomheter er klare for nettskyen

Mange nordiske selskaper har tatt i bruk cloudtjenester, men ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Radar, viser det seg at mange selskaper likevel ikke var fullt så modne for nettskyen som de selv skulle tro.

Kun én av ti virksomheter kan betraktes som modne til å ta i bruk skytjenester. I gjennomsnitt har disse virksomhetene 34 prosent lavere IT-driftskostnader, sammenlignet med sine konkurrenter. Dobbelt så stor andel av deres budsjett er også allokert til innovasjon og utvikling.

I en nordisk rapport, som er gjennomført av analyseselskapet Radar, kommer det frem at bedrifter som er modne for nettskyen investerer dobbelt så stor andel av det totale IT-budsjettet innenfor skytjenester, sammenlignet med de andre virksomhetene. Mer enn to av tre virksomheter (69 prosent) befinner seg fortsatt på et grunnleggende nivå og mangler en tydelig definisjon av og strategi innenfor skytjenester.

Undersøkelsen indikerer at mange bedrifter fortsatt bruker skytjenester på en ineffektiv måte. Ofte er ikke skytjenestene en bevisst del av den samlede strategien, men blir heller en del av strategien når det kommer til hvordan man kan kutte kostnader i et korttidsperspektiv. Kostnadskutt innen slike bedrifter kan ofte betegnes som mindre vellykket enn for de som er strategisk klare for å ta i bruk skyen, der fokus er på innovasjon og forretningsutvikling.

Rapporten peker også til at finanssektoren, som tradisjonelt oppfattes som konservativ med høye krav til sikkerhet, i denne sammenheng er mer rigget for cloud enn andre undersøkte bransjer. Bransjespesifikke og tilpassede skyløsninger som kan oppdateres fortløpende for å møte bestemte krav og reguleringer er i sterk anmarsj.

Forbrukere forventer raske, innovative og kundetilpassede tjenester som er tilgjengelige når som helst og hvor som helst. Nye skyløsninger, med en godt utarbeidet strategi, er nøkkelen i digitaliseringsprosessen som skjer i alle deler av samfunnet, og som uten tvil forandrer måten bedriftene gjør forretningene sine på. Rapporten kan lastes ned her