BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Innhold fra annonsør

Se hva skyen kan gjøre for deg

 

På bare få år har skyen blitt én av de viktigste teknologiske nyskapningene i det 21. århundre. Så langt har den ført til en omveltning i måten bedrifter verden over kjøper og bruker IT på, i tillegg til at den har hatt en stor påvirkning på hverdagen vår.

Sett fra et forretningsperspektiv, er nettskyen et fristende alternativ. Nettskyen bidrar til at bedrifter kan lansere nye tjenester raskt, skalere dem opp eller ned etter behov, samt eksperimentere og drive nyskapning uten store investeringer i infrastruktur on-site.

Over 80 prosent av alle bedrifter har begynt å ta i bruk ulike former for skytjenester. Markedet er i ferd med å modnes – kjøperne fokuserer nå ikke bare på kostnadsbesparelser, men også på måten skyen forbedrer fleksibiliteten på. Bruken av nettskyen handler ikke lenger bare om å redusere kostnader, men har gått mer og mer over til å bli nøkkelen til å skaffe seg en ny konkurransefordel.

Det finnes imidlertid fremdeles hindringer. Selv om de aller fleste bedrifter nå kan kalle seg skybrukere, er det fortsatt mange som i stor grad benytter seg av eldre IT-systemer for kjerneprosessene i virksomheten. Dette kan skyldes en rekke faktorer, for eksempel bekymring for hvordan eksisterende løsninger og informasjonsressurser kan migreres, hvordan sikkerheten kan ivaretas, og om skyen virkelig kan være verdiskapende for virksomheten. Det blir også sett på som vanskelig å integrere skyen med eksisterende IT-systemer i en hybrid modell.

Det er altså en utfordring for både offentlig og privat sektor å finne skyløsninger som er enkle å implementere, som oppfyller kravene i en spesifikk bransje, som utfyller eksisterende IT-systemer, og som har et sylskarpt fokus på forretningsmål og bunnlinjen.