Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Se hva skyen kan gjøre for deg

 

Del
Tieto Cloud BrandStory
Tieto er Nordens største selskap innen IT-tjenester. Vi leverer helhetlige løsninger for både privat og offentlig sektor. Selskapet er tilstede over hele verden gjennom vår virksomhet innen produktutvikling og våre globale leveransesentre. I mer enn 40 år har vi levert IT-tjenester til kunder i Norden. Tieto har 150 cloud-kunder og har flyttet mer enn 7 000 servere til skyen. I Norge er Tieto lokalisert i 9 byer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. Vi har 13 000 ansatte i mer enn 20 land. Tieto Skytjenester

På bare få år har skyen blitt én av de viktigste teknologiske nyskapningene i det 21. århundre. Så langt har den ført til en omveltning i måten bedrifter verden over kjøper og bruker IT på, i tillegg til at den har hatt en stor påvirkning på hverdagen vår.

Sett fra et forretningsperspektiv, er nettskyen et fristende alternativ. Nettskyen bidrar til at bedrifter kan lansere nye tjenester raskt, skalere dem opp eller ned etter behov, samt eksperimentere og drive nyskapning uten store investeringer i infrastruktur on-site.

Over 80 prosent av alle bedrifter har begynt å ta i bruk ulike former for skytjenester. Markedet er i ferd med å modnes – kjøperne fokuserer nå ikke bare på kostnadsbesparelser, men også på måten skyen forbedrer fleksibiliteten på. Bruken av nettskyen handler ikke lenger bare om å redusere kostnader, men har gått mer og mer over til å bli nøkkelen til å skaffe seg en ny konkurransefordel.

Det finnes imidlertid fremdeles hindringer. Selv om de aller fleste bedrifter nå kan kalle seg skybrukere, er det fortsatt mange som i stor grad benytter seg av eldre IT-systemer for kjerneprosessene i virksomheten. Dette kan skyldes en rekke faktorer, for eksempel bekymring for hvordan eksisterende løsninger og informasjonsressurser kan migreres, hvordan sikkerheten kan ivaretas, og om skyen virkelig kan være verdiskapende for virksomheten. Det blir også sett på som vanskelig å integrere skyen med eksisterende IT-systemer i en hybrid modell.

Det er altså en utfordring for både offentlig og privat sektor å finne skyløsninger som er enkle å implementere, som oppfyller kravene i en spesifikk bransje, som utfyller eksisterende IT-systemer, og som har et sylskarpt fokus på forretningsmål og bunnlinjen.

Les flere artikler fra Tieto Cloud