×
Annonse fra TUM Studio for

Bygg- og anleggsbransjen underinvesterer i digital utvikling

ANNONSE: Bygg- og anleggsbransjen underinvesterer i digital utvikling
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

– Er det én bransje som henger bakpå i investering på IT, så er det byggebransjen, sier Hans Henrik Furøy fra Deltek, et programvareselskap som spesialiserer seg på ERP-systemer for for det han kaller prosjektsentriske virksomheter, som nettopp kjennetegner virksomhetene innen bygg- og anleggsbransjen.

Hans Henrik Furøy i Deltek mener at flere innen bygg- og anleggsbransjen må investere i digital utvikling.

Han får støtte fra en undersøkelse fra Deloitte som sier at 92% av alle ingeniørselskaper og byggefirmaer bruker mindre enn 4% av omsetningen på digital forskning og utvikling. For et gjennomsnittlig byggefirma utgjør IT-investeringene så lite som 1,51%. Til sammenligning er tallet 3,28% for alle bransjer sett under ett.

Dette er funn som Deltek gjengir i en e-bok om digital transformasjon for virksomheter innen bygg- og anlegg.

– Denne underinvesteringen i digital utvikling er med på å holde igjen den digitale transformasjonen som mange av disse virksomhetene burde være interessert i, sier Furøy.

Han legger til at manglende interesse og krav fra kundene også kan bidra til at utviklingen holdes igjen, men at aktørene innen denne bransjen nå befinner seg ved et vippepunkt som gjør digital transformasjon mer aktuelt enn noen gang.

Kundene krever raskere og billigere leveranser

Grunnen til at nettopp bygg- og anleggsbransjen bør ha digital transformasjon høyt på den stategiske agendaen, er at kundene er i ferd med å endre på kravene til sine tilbydere. Prosjekter forventes ferdigstilt raskere, og til lavere pris, men med høyere standard, med det resultat at marginene krymper. Dette utfordrer også tradisjonelle forretningsmodeller, som preges av fakturering på timebasis.

Uten digital utvikling vil det være vanskelig å møte disse utfordringene, men håndtert rett kan i stedet slike transformasjonsprosesser legge til rette for bedre marginer, bedre inntjening og framtidig vekst.

Ved å strømlinjeforme og automatisere manuelle prosesser, kan virksomhetene innenfor disse bransjene oppnå den effektiviteten som trengs for å levere prosjektene raskere og billigere. Moderne teknologiplattformer vil dessuten kunne bidra til nye forretningsmodeller som møter behovet til kundene, og dermed skille dem fra konkurrentene. 

Last ned gratis guide: Fem steg mot en vellykket digital transformasjon.

Prosessen kan imidlertid være utfordrende, siden omveltningene krever både oppmerksomhet, tid og investeringer, samtidig som driften allerede er preget av stramme budsjetter og korte frister. Men kostnaden ved å sitte komfortabelt på gjerdet å se på at toget går er også høy.

Men hva er digital transformasjon?

I en situasjon hvor marginene minker og kundeforventningene øker, er det viktigere enn noen gang å avmystifisere begrepet «digital transformasjon» og finne ut hva det vil bety for hver enkelt virksomhet. Hva er egentlig digital transformasjon?

Få med de ansatte. Nye, moderne, digitale verktøy har ingen verdi hvis ingen bruker dem.

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, definerer det som en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Det er en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering.

Dette passer også godt med Delteks måte å framstille det på.

– Se gjerne på det som to søyler, der den ene representerer det å bytte ut manuelle prosesser og finne efektiviseringsgevinster i nye digitale plattformer og teknologier. Den andre er det å bruke disse teknologiene til å utvikle nye forretningsmodeller og arbeidsmetoder, sier Furøy.

Kritiserer også transformasjonsguruer

Deltek har har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med digital transformasjon. E-boken «Digital Transformation in Architecture, Engeneering and Construction» identifiserer de fem konkrete steg som må til for at aktører innen bygg- og anlegg skal lykkes med sin digitale transformasjon. Boken er ment som en guide for hvordan man kan starte sin transformasjonsreise — eller å få den tilbake på rett kurs dersom den har stoppet opp.

For å senke terskelen for å komme i gang, anbefales det blant annet å begynne med å identifisere hvor skoen trykker, og innrømme hvilke prosesser som ikke fungerer, hvilke arbeidsmetoder som er ineffektive og hvilke silokonstellasjoner som er begrensende.

Fem steg mot suksess

Digital transformasjon for bransjer innen bygg- og anlegg, ingeniørselskaper og arkitekter.

Gratis e-bok »

Dessuten anbefaler Deltek å starte i det små. I stedet for å erstatte kjernesystemer med en gang, bør man begynne med noen ekle prosesser som kan moderniseres først. Bare det å automatisere og digitalisere en enkel manuell, papirbasert prosess, vil gi frukter ganske raskt og motivere til fortsettelse.

Guiden, som er gratis å laste ned, forklarer også at man må få med seg de ansatte. Nye, moderne og effektive teknologiplattformer har ingen verdi om de ikke brukes. 

Deltek kritiserer også transformasjonsguruer som i en årrekke har fokusert på å samle data, at data er den nye oljen. I stedet advares det mot å ende opp med for mye data og for lite innsikt. Det er viktigere å samle de rette dataene, og bruke nye digitale systemer for å analysere dem og presentere meningsfull innsikt.

Digital transformasjon er en stor oppgave og en stor omveltning. Bruk derfor tid på å finne en ekstern teknologipartner, slik at du kan støtte deg på deres ekspertise. Det er også viktig å identifisere hvilke avdelinger internt som skal involveres i å bringe endringsprosessene framover.

Deltek er nettopp en slik teknologipartner, med lang erfaring med å hjelpe virksomheter med å akselerere sin digitale transformasjon effektivisere sine prosjektleveranser.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen