×
Annonse fra TUM Studio for

Tidligere FBI-agent om trusselhåndtering: Rett teknologi gir deg et fortrinn

Etter over ett år med hjemmekontor er vi langt ifra det vi kjenner som en normal hverdag. Sikkerhetsledere prøver hele tiden å finne nye måter å sikre IT-driften, holde ansatte trygge, og bidra til å gi stabilitet mens de samtidig navigerer bort fra ny mulig risiko og trusler. Den moderne arbeidsplassen er ikke lenger kun på kontoret, og ettersom vi jobber mer digitalt, mobilt og globalt, følger sikkerhetstiltakene egentlig etter?
Etter over ett år med hjemmekontor er vi langt ifra det vi kjenner som en normal hverdag. Sikkerhetsledere prøver hele tiden å finne nye måter å sikre IT-driften, holde ansatte trygge, og bidra til å gi stabilitet mens de samtidig navigerer bort fra ny mulig risiko og trusler. Den moderne arbeidsplassen er ikke lenger kun på kontoret, og ettersom vi jobber mer digitalt, mobilt og globalt, følger sikkerhetstiltakene egentlig etter?
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

Det finnes teknologi som gjør det mulig for selskap å beskytte sine ansatte både på og utenfor jobb, sier Tracy Reinhold. 

Han er sikkerhetsdirektør i Everbridge. Everbridge tilbyr kunder unike løsninger som hjelper til med å vurdere trusler, håndtere hendelser og informere berørte globalt. Everbridge ble grunnlagt i 2002 i kjølvannet av 9/11 med oppdraget om å bidra til å holde mennesker trygge i kritiske situasjoner. 

Tracy Reinhold

Tracy Reinhold har 22 års erfaring som spesialagent fra FBI, og har i ettertid bidratt til utvikling av sikkerhetstiltak for noen av verdens største merkevarer.  

Tradisjonelle løsninger som for eksempel et sikkerhetsoperasjonssenter eller en sikkerhetsavdeling kan være veldig dyrt. Gjennom å bruke teknologi kan man øke bevisstheten, skape en situasjonsforståelse og spare penger, sier Reinhold.  

Han mener det er en ting å legge føringer på hvilke flyselskaper sine ansatte skal fly med, men at det er noe annet å ha oversikt over i hvilke byer det kan være eller bli opprør, samt bistå sine ansatte med å komme seg trygt vekk dersom noe skulle skje. 

Å forstå globale kriser og geografien i utsatte områder gjennom innsamlet sanntidsdata, gjør at bedrifter kan være proaktive om deres ansatte befinner seg i et område utsatt for en kritisk hendelse. Det er der teknologi kan ha et fortrinn, sier han.  I tillegg hjelper en algoritme til med å fjerne såkalt bakgrunnsstøy, slik at kunder kun vil få relevant informasjon. 

Tips til hvordan beskytte seg mot et stadig økende antall sikkerhetstrusler  »

Sikret gjennom hele verdikjeden 

Mobiltelefonen kan være en livline for ansatte som jobber, eller befinner seg isolert uten kollegaer eller tilsyn. Derfor tilbyr Everbridge en app som tillater deg å sjekke inn eksternt der ansatte befinner seg.  

– Dersom en ansatt befinner seg et sted som kan være utsatt, gjør appen at du kan spores, og i tillegg ha automatiske innsjekkspunkter underveis. Da kan bedriften følge fremdriften din, og automatisk aktivere lyd eller video fra telefonen din om du mister et innsjekkspunkt.  

Dersom en ansatt befinner seg et sted som kan være utsatt, gjør appen at du kan spores, og i tillegg ha automatiske innsjekkspunkter underveis.

Tracy Reinhold

Hvor lyd og bilde sendes er forhåndsbestemt, og kan være det lokale politiet eller direkte til arbeidsgiveren din. 

Dette vil ikke bli synlig på mobilskjermen, og dermed ikke synlig for menneskene rundt deg, da du kan befinne deg i en potensielt farlig situasjon. 

– Jeg er en lite teknisk fyr, og jeg klarer fint å bruke appen. Dette skal være enkelt å bruke for alle, sier Reinhold. 

Et annet tilgjengelig alternativ er en app som kan avgrense ulike områder ansatte befinner seg i, eller skal reise til, og informere om en nåværende, eller fremtredende trussel. 

– Samme teknologi kan implementeres i hele verdikjeden til et selskap. Mange har fabrikker som produserer produkter i utlandet, og disse kan befinne seg i ustabile regioner. Dersom et problem skulle oppstå kan dette for eksempel påvirke muligheten for levering, sier han. 

Dermed kan selskap være proaktive i å tilpasse tidsplaner, slik at det ikke skal påvirke verdikjeden.  

Det generelle trusselbildet  

Tracy mener at potensielle trusler ikke nødvendigvis skiller mellom om selskap som har fem eller tusen ansatte. 

Det handler ikke bare om internasjonale trusler, men også innenlands.

Tracy Reinhold

– Det handler ikke bare om internasjonale trusler, men også innenlands. Man ser hele tiden eksempler på at man ikke kan profilere en spesifikk person eller en klasse mennesker, fordi det er ikke sånn det fungerer. Mennesker kan gjøre forferdelige ting, uavhengig av bakgrunn, sier han.  

Han mener det heller ikke kun handler om sikkerhetsløsninger innenfor arbeidstiden. 

– Ting skjer ikke alltid når man er på jobb heller. Bedrifter ønsker å vite om deres ansatte er utsatt, påvirket eller trygge i potensielt farlig situasjoner. De ønsker også å vite hva de kan gjøre fra et teknologiperspektiv for å holde seg oppdatert og sikre sine ansatte.  

– Før pandemien reiste vi ofte i forbindelse med jobb og på ferie til områder som kan bli utsatt for natur- eller menneskeskapte katastrofer. Derfor er det viktig å snakke om, og øke bevisstheten rundt, hvilken teknologi som er tilgjengelig, og som kan redde liv, sier Reinhold. 

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen