×
Annonse fra Delta V for

Dette er IT-verktøyet norske bedrifter ikke utnytter

ANNONSE: Dette er IT-verktøyet norske bedrifter ikke utnytter
  • Delta V Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

Globaliseringen fører ikke bare til at varehandelen øker, men også at mennesker fysisk flytter på seg. Dermed øker også behovet for deling av informasjon. All kommunikasjon i dagens samfunn må skje raskere og enklere etter hvert som samarbeid på tvers av landegrenser blir stadig mer vanlig, både for store og små virksomheter. Dette stiller nye funksjonskrav til de elektroniske verktøyene vi benytter, og helt andre krav til tilgjengelighet.

Samhandlingsløsning

Et system som kan integrere og samle flere former for kommunikasjon i én og samme løsning. En samhandlingsløsning forbedrer forretningsprosesser ved å gjøre det mulig å samhandle effektivt uten å være fysisk på samme sted. Samhandlingsløsninger omtales ofte også som "Collaboration" eller "Unified Communication"

Samtidig vet ekspertene at norske bedrifter ikke utnytter alle mulighetene som ligger i denne typen verktøy i dag. Som et av Nordens største IT-selskaper er Atea daglig i kontakt med bedrifter i samtlige Norske næringer, for å bygge dem sterke gjennom gode IT-løsninger.

– Som et av Nordens største IT-selskaper er vi opptatt av å møte disse kravene ved å bygge moderne, trygge samhandlingsløsninger som gjør bedriftene mer effektive, og bedre rustet for fremtiden, sier fagekspert i Atea Jan Gisle Ytterdal.

Sammen med Cisco har selskapet utviklet et fullstendig økosystem av funksjoner og applikasjoner for å hjelpe travle ansatte i hverdagen, enten de er på kontoret eller ute på arbeidsreise.

– Pensjoner telefonsentralen for godt

Jan Gisle Ytterdal, fagekspert i Atea.
Jan Gisle Ytterdal, fagekspert i Atea. Bilde: Atea

For at en ny løsning faktisk skal bli brukt er brukervennlighet avgjørende. Løsningen må være tilrettelagt for alle de ulike enhetene som de ansatte benytter, fra store møteromsystemer til mobilen de alltid har med seg. Atea sørger for at alle verktøyene man trenger leveres på samme arbeidsflate; det være seg meldingssystemer, konferanseløsninger, fildeling eller virtuelle arbeidsrom. For å senke terskelen er mange av dem laget slik at de kan minne om funksjoner man allerede er vant til fra ulike sosiale medier.

– Noen ganger er det enkleste å ta en telefon eller videosamtale for å få avklart noe raskt, og disse funksjonene er bygd inn i våre løsninger. Den tradisjonelle telefonsentralen kan mange faktisk pensjonere for godt. Planlagte videomøter er akkurat like enkelt, og bookes gjennom Outlook slik man er vant til fra tidligere. Informasjon man deler med hverandre i møtet kan deretter bearbeides i det virtuelle arbeidsrommet, forklarer Ytterdal.

Han forteller at de fleste ønsker å ha innflytelse på hvordan deres egen arbeidsdag skal se ut, for eksempel gjennom muligheten til fleksibel arbeidstid og arbeidssted. Samtidig er det en voksende forventning til å kunne bruke samme type arbeids- og kommunikasjonsverktøy på jobb som i privatlivet.

– Da vi utviklet vår nye løsning så vi Facebook og Dropbox som gode eksempler, hvor vi kommuniserer, deler informasjon og legger ut innhold nærmest daglig. Da spurte vi hvorfor vi ikke skulle ha like brukervennlige og effektive verktøy på arbeidsplassen?

Styrker bedriften

Stadig flere bedrifter legger nå til rette for fleksible ordninger fordi det enkelt lar seg gjøre i skyen, samtidig som det er kostnadsbesparende. Gevinsten for virksomhetene er mer fornøyde ansatte, med nærmere tilhørighet til organisasjonen, som lar idéer og kreativitet blomstre.

Fredrik Kallum er fagekspert i Cisco.
Fredrik Kallum er fagekspert i Cisco. Bilde: Cisco

Samtidig handler kommunikasjon om mye mer enn å bare gjøre enkle oppringninger eller sende meldinger til kolleger og partnere.

For noen bedrifter kan det være så enkelt som å redusere tiden fra en idé fødes til den settes ut i livet. Mange steder er nettopp det å korte ned beslutningstiden et viktig ledd i å opprettholde konkurranseevnen.

– Ateas samhandlingssystemer bygd på Hosted Collaboration Solution, eller HCS, gjør bedrifter mer i stand til å møte morgendagens utfordringer. HCS er en plattform bygd på Ciscos verdensledende infrastruktur og programvare, som nå er tilrettelagt med Ateas tjenester for samhandling fra A til Å, forteller fagekspert Fredrik Kallum i Cisco.

– Med denne løsningen blir det enkelt å velge en god standardisert pakkeløsning for sin samhandling, samtidig som den kan skreddersys for kunder med spesielle behov. For bedrifter som skal lykkes innen digitalisering, er ekstern samhandling et avgjørende konkurransefortrinn. Cisco har derfor også bygd hva vi kaller neste generasjons skytjeneste, Cisco Spark. Dette åpner digitaliseringspotensialet hos alle bedrifter, ved å muliggjøre kommunikasjon mellom bedriftens kjerneapplikasjoner og Cisco Spark ved hjelp av åpne API-er. Cisco Spark fungerer naturligvis også sømløst med Ateas samhandlingsløsninger, sier han.

Ivaretar sikkerheten

Ser man på hele arbeidsstyrken i en bedrift, og tilrettelegger for at den kan øke produktiviteten noen prosentpoeng, så gir det et klart konkurransefortrinn i et stadig tøffere marked. Andre steder kan det handle om å redusere reisevirksomheten. Dette sparer både tid og penger, samtidig som bedriften blir mer miljøvennlig.

Selv om nye og spennende måter å jobbe på skaper muligheter, er det også viktig at sikkerheten blir ivaretatt. Cyberkriminalitet koster næringslivet milliarder av kroner hvert år, og ingen bedrifter ønsker å bli del av denne dystre statistikken.

Når risikobildet er i stadig endring blir IT-avdelingen utsatt for stadig nye utfordringer. Samtidig blir IT-sikkerheten mer integrert som en del av infrastrukturen, og dermed også mer kompleks. Det er derfor betryggende å vite at Ateas løsning er bygget opp sammen med et av Nordens største kompetanseteam innen sikkerhet.

 

Svev på en trygg sky med Atea

Les mer om våre standardiserte og spesialtilpassede tjenester:

Les mer her »

Få riktig skyløsning til din bedrift

Samhandling med Atea gir bedre resultater.

Avtal et møte nå »

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen