×
Annonse fra Delta V for

Har du det som skal til for å lage «kortreist» kode?

ANNONSE: Har du det som skal til for å lage «kortreist» kode?
  • Delta V Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

Store endringer innen bank- og forsikring gjør at utviklere er det nye «gullet» i bransjen. For SpareBank 1 handler mye om å få på plass enkle og smarte digitale løsninger, og å lage gode brukeropplevelser for kundene. Det innebærer at Norges nest største finansaktør hele tiden utforsker ny teknologi og ansetter stadig flere utviklere.

SpareBank 1 har et utviklingsmiljø som teller over 200 hoder. En av disse er Ben Matthews, som har en bakgrunn mange kjenner seg igjen i. Allerede som barn begynte han å programmere i BASIC på en ZX Spectrum 128, og innen han nådde universitetet hadde han avansert til VHDL og C/C++. Siden ble det mer Java, og de siste årene har han vært fast ansatt utvikler i SpareBank 1.

Smidig og moderne utviklingsmiljø

Jobb i SpareBank 1

Som utvikler i SpareBank 1 får du stort eierskap til prosjektene og mulighet til å påvirke i et av landets største teknologimiljøer.

Se mulighetene her

Da Ben kom til Norge for 12 år siden begynte han å jobbe som konsulent, med SpareBank 1 på oppdragslisten. Ved å jobbe med integrasjonsløsninger og J2EE, ble han kjent med miljøet på huset.

– Utviklingsmiljøet er veldig moderne og smidig, med vekt på kryssfunksjonelle team og mulighet til å utnytte moderne teknologi og metodikk. Samtidig er det hele understøttet av en veldig dyktig driftsavdeling, forteller han.

Da det  åpnet seg en mulighet for å jobbe fast i miljøet var det et enkelt valg for Ben å søke stilling hos SpareBank 1. Som teknisk arkitekt og fullstack-utvikler veksler han i dag mellom frontend med Node, Babel og React/Redux, og backend-utvikling av REST API-er med Java og Spring.

– De siste årene har vi gjort store endringer i hvordan vi jobber med systemutvikling. I dag er det et titalls forskjellige team som jobber med selvbetjeningsløsninger, og flere som jobber med nye, frittstående løsninger, sier han.

– Vi har også mange faglig relevante aktiviteter, som interne konferanser, hackathons, lyntaler og flere faggrupper. Blant annet skal vi ha stand på JavaZone, og det legges godt til rette for at vi kan delta på kurs og konferanser. Videre har vi det veldig sosialt og bra i teamene og avdelingene.

«Kortreist kode»

Ben Matthews kom til Norge for 12 år siden, og har jobbet som utvikler i SpareBank 1 halvparten av denne tiden.
Ben Matthews kom til Norge for 12 år siden, og har jobbet som utvikler i SpareBank 1 halvparten av denne tiden.

Bærebjelken i SpareBank 1 sin digitale virksomhet er de kryssfunksjonelle utviklingsteamene. Med riktig kompetanse ombord kan teamene jobbe tett sammen uten tradisjonelle bestillings- og handoverrutiner seg imellom. Funksjonelle designere jobber sammen med utviklerne for å drive innovasjon, og testere jobber med automatisering av tester sammen med utviklerne, for å avdekke feil så tidlig som mulig i prosessen.

– De siste årene har jeg vært så heldig å få bygge opp SpareBank 1 sin kundeløsning for salg av forsikring til privatmarkedet. Dette begynte som en liten single page application (SPA) med ett produkt, men har vokst til et større, distribuert system tett integrert i nett- og mobilbanken. Integrasjon i nettbanken var en veldig morsom oppgave, da jeg fikk se hvor hardt nettbankteamene har jobbet med modernisering av utviklermiljøet og applikasjonsarkitekturen, forteller Ben. 

SpareBank 1 legger vekt på å være tidlig ute med ny teknologi, og var pionerer på flere produkter som i dag er helt vanlige. Alt handler om å få på plass nyttige løsninger og å gi gode, enkle brukeropplevelser for kunden. Da må man også være villig til å utforske nye teknologier.

Men hva er den viktigste egenskapen for en SpareBank 1-utvikler? 

– Det aller viktigste er nysgjerrighet. Man må være glad i teknologi og å lære nye ting, da vi lever i en verden med konstante endringer, fastslår Ben.

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen