×
Annonse fra TUM Studio for

Derfor burde du legge et smartere lag oppå ERP-systemet ditt

ANNONSE: Derfor burde du legge et smartere lag oppå ERP-systemet ditt
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

Markedet for business intelligence, altså BI, er i enorm vekst. Stadig flere ser verdien i å kunne analysere sine data raskere og mer nøyaktig, og mulighetene for å gjøre dette er også bedre enn noen gang. Tidligere har BI vært et område hvor de store, gamle ERP-leverandørene har vært dominerende, men dette holder nå på å endre seg – og det er relevant for deg også.

– Qlik, Tableau og Microsoft PowerBI er de tre aktørene Gartner utpeker som ledende akkurat nå, og de som vil vokse mest fremover. Selv om de tradisjonelle aktørene har digre utviklingsavdelinger, har de nemlig mye å ta igjen, forklarer Mona Eng i bWise, Norges største Qlik-partner.

Sparer tid og viser sammenhenger

Mona Eng, partner og kundeansvarlig i bWise
Mona Eng, partner og kundeansvarlig i bWise

Noe av det som skiller løsninger som Qlik fra eldre ERP-baserte løsninger er hastigheten. Siden Qlik er minnebasert slipper systemet å dykke ned i databasen for hver spørring, som gir et langt raskere og mer responsivt resultat. Dette gjør igjen at brukeren faktisk tar seg tid til å stille de viktige spørsmålene, som igjen kan gi svar som er betydningsfulle for bedriften.

– Alle sier at deres systemer er «mer fleksible» og «mer moderne», men for Qlik sin del betyr det noe konkret. Du kan navigere deg rundt i hele datagrunnlaget raskt med enkle filtre. Qlik har også sin patenterte assosiative modell, som gjør at systemet vet hvilke data som er assosiert med hvilke andre, forteller Eng.

– Hva betyr dette i praksis?

Smartere løsninger

bWise er ledende innen Business Intelligence, datavarehus og virksomhetsstyring.

Les mer her »

– Det betyr at brukere i tillegg til å se det de spør om også ser hva de går glipp av. Man kan for eksempel filtrere på et produkt, og ikke bare se hvem som har solgt dette og når, men også hvem som ikke har solgt dette og når det ikke er solgt. Brukeren står også fritt til å navigere i data på den måten som føles naturlig, enten ved å begynne med å filtrere i detaljene eller på overordnet et nivå. Rett og slett full navigasjonsfrihet for brukeren, og ikke basert på et oppsett satt opp av utviklere som kanskje ikke kjenner forretningen og behovet godt nok.

Analyse som går rett på kjernevirksomheten

Hos bWise er det flere kunder som har tatt i bruk Qlik med gode resultater. Eng trekker frem Formuesforvaltning som et særlig godt eksempel, hvor Qlik-løsninger er i bruk både innad hos virksomheten og ut mot kundene.

– Vi snakker ikke her bare om et BI-verktøy som er fint til regnskapsanalyse og lagerrapporter – de færreste lever jo av rapporter. Norsk Gjenvinning lever av avfallshåndtering, Fjellsport lever av sportsutstyr, og Formuesforvaltning lever av å forvalte formuer. Formuesforvaltning er til sammenlikning ikke bare veldig langt fremme, men bruker også analyseløsningene i Qlik på en måte som går rett på kjernevirksomheten deres, sier Eng.

– Konkret benytter de Qlik både internt, til analyse, rapportering og innsikt, men også eksternt, hvor rådgiverne deres kan bruke det i møte med kundene. Kundene selv får også en egen portal som lar dem logge på for å følge med på forvaltningen av verdiene deres. Der har Formuesforvaltning gjort en svært god jobb for å gjøre alle relevante data like tilgjengelige og informative for alle typer kunder de har.

Et annet godt eksempel er Veidekke Eiendom, hvor Qlik blir benyttet til å analysere beste oppstartstidspunkt for bygging av nye prosjekter. Vurderingen gjøres basert på ulike scenarier, hvor optimalisering med hensyn til arbeidsstyrke og eiendomsmarked er to viktige parametere. Forretningsanalyse med Qlik begrenser seg heller ikke til regnskap – for Alarmsentralen er visjonen ikke å levere gode regnskapsrapporter, men å sørge for effektiv utrykning ved behov. Her brukes Qlik til å overvåke blant annet utrykningsrepons med mulighet for geografisk visualisering.

Gir bedre datakvalitet

Statsregnskapet.no er et eksempel på en nokså enkel Qlik-basert løsning for å vise frem data ut mot publikum.
Statsregnskapet.no er et eksempel på en nokså enkel Qlik-basert løsning for å vise frem data ut mot publikum.

En god BI-løsning som Qlik gir altså mulighet til å raskt visualisere data, utføre avansert analyse på tallgrunnlaget, og navigere bedre i kunnskapen bedriften sitter på. Det gir gode, solide beslutningsgrunnlag til de fleste deler av driften – men det kan også hjelpe til med å rydde opp i datakvaliteten din.

– For en del år siden møtte vi en kunde som hentet data fra ERP-systemet sitt, og la det rett inn i et regneark. Kunden mente at dette fungerte veldig greit, men så koblet vi Qlik på regnearket, og fikk umiddelbart se at ett av produktnavnene deres var skrevet inn på fire forskjellige måter. Små skrivefeil her og der, eller bruk av forkortelser, som ellers vil skape støy og i verste fall gi direkte galt beslutningsgrunnlag blir veldig lett å oppdage, forteller Eng.

– En annen kunde benyttet én ERP-modul for salg, og en annen distribusjon. Dette er jo veldig vanlig, men da vi la Qlik oppå disse for å visualisere dataene fant vi ut at de mente å ha solgt like mye av produktet sitt både i «Kr.sand», «Kristiansand» og «Kristiansand S». De virkelige tallene fant vi jo først ved å slå disse oppføringene sammen. I dag benytter denne kunden samme ERP-system som da, men nå ligger Qlik fast oppå og gjør det lett å rydde i datagrunnlaget, sier hun.

Kan være smart å ha eget datavarehus i bunn

Om dere vurderer en ny BI-løsning er Qlik alt i alt en god kandidat. Jobben med å integrere løsningen mot eksisterende ERP-systemer vil stort sett være den samme som om ERP-leverandørens egen BI-løsning ble valgt. I tillegg minner Eng om at det også kan være en god idé å ha et dedikert datavarehus i bunn.

– Qlik kan gjøre veldig mye bra «inni seg selv», men det finnes situasjoner hvor det er naturlig å hente sentrale, sammenstilte data fra datavarehuset. Det gjelder særlig hvis det er informasjon som ikke må oppdateres svært hyppig. Andre typer informasjon, så som hvor lang kø det er på kundeservice akkurat nå, krever mer «sanntids» tilgang til datakilden. Man bør alltid tenke på hvilke kilder og hvilken frekvens det er formålstjenlig å hente data fra, slår hun fast.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen