×
Annonse fra TUM Studio for

Var «hybridsky» bare en forbigående hype?

ANNONSE: Var «hybridsky» bare en forbigående hype?
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

«Cloud computing» kan faktisk dateres helt tilbake til 60-tallet, da selveste John McCarthy (den kunstige intelligensens far) spådde at teknologien i fremtiden kunne bli et verdensomspennende offentlig nytteverktøy. I moderne kontekst startet skyteknologien sin bratte reise opp Gartner-kurven i 2008 og var spådd en gradvis markedsmodning etter cirka 5-7 år. I dag, 10 år etter, kan vi se at både McCarthy og Gartner hadde rett i at skytjenestene har kommet for å bli. At alt bør flyttes til en offentlig sky, kan man derimot stille seg mer kritisk til.

Peter Nomme er CTO hos tjenesteintegratoren 99X og ser med skråblikk på dagens muligheter for datakraft og lagring. Han argumenterer verken for at den ene eller andre skyløsningen er best, men skulle ønske at flere var klar over tilpasningsdyktigheten den hybride teknologien tilbyr. Sammen Teamleder for plattformtjenester, Njål Wogn-Henriksen, svarer han på 5 hybride feiloppfattelser:

 

#1 Hybrid sky er bare to forskjellige steder å lagre data

 

Hva er en hybrid sky?

- Datakraft fra ulike tjenestetilbydere pakket inn i én tjeneste

- Kombinerer offentlig og privat sky ved å tillate at data og programmer deles mellom dem

Les mer

Peter:
"Jo, på en måte er det det, men mest sannsynlig trenger du både privat og offentlig sky fordi de dekker forskjellige behov. Det som er viktig er at du rigger slik at du ikke låser deg i et spor, men alltid har valget om å flytte dataene dine når som helst mellom privat og offentlig. 

Njål:
"Offentlig sky for standardiserte tjenester, privat sky for mer krevende og kritiske forretningstjenester, enkelt og greit. Mange bedrifter har absolutte kriterier på hva de trenger kontroll på selv. Man må ha stålkontroll, men også valgfrihet, og det får man med hybridsky."

 

#2 Hybrid sky er ikke sikkert

 

Peter Nomme, CTO i 99X.

Peter:
"Det er fortsatt en del usikkerhet rundt GDPR som trer i kraft neste år, med hvilke praktiske konsekvenser dette får for behandling av data. Det viktigste er å vite hvilke data man har og hvordan disse behandles. Her er utfordringen at de offentlige skytjenestene ikke alltid gir deg full innsikt i dette."

Njål:
"Som driftspartner har 99X høyt fokus på informasjonssikkerhet og compliance, og ser vel dette som et av våre viktigste bidrag i en hybridsky-leveranse. Dette omfatter en helhetlig vurdering av tilganger og dataflyt på tvers av skytjenestene for å sikre at både regulatoriske og bedriftsinterne hensyn er ivaretatt."

 

#3 Hybrid sky er dyrt

 

Njål Wogn-Henriksen, Teamleder Plattformtjenester, 99X.

Peter:
"Lavere pris er ofte et av flere argumenter for offentlig sky, men akkurat denne påstanden mener vi ikke alltid stemmer! En av fordelene ved offentlig sky er at du har korte avtaler eller ingen bindinger i det hele tatt. Men dette kan også være baksiden av medaljen fordi priser fort kan settes opp eller tjenester avvikles på kort varsel. Dette kan være negativt hvis du har lagt mye utvikling inn på en plattform som da plutselig endrer seg eller leverandøren finner ut at de ikke vil satse på den teknologien lenger. Da sitter man jo som bedrift uten noen mulighet til å videreføre en eventuell løsning."

Njål:
"Prisene i skymarkedet endrer seg ofte, både oppover og nedover. Derfor er det viktig å ha muligheten til å skifte leverandør hvis man ikke er fornøyd med endringer i pris og tjenestekvalitet. Dessuten er det vel slik at garantert kapasitet i en offentlig sky ofte koster mer enn privat."

 

#4 Backup og databeskyttelse i hybrid sky er komplisert

 

Peter:
"Det var det kanskje før, men i partnerskap med blant annet Hewlett Packard Enterprise (HPE) tilbyr vi plattformtjenester som beskytter dataene til våre kunder uansett hvor disse lagres. Lagringstjenestene gir også gode skaleringsmuligheter fordi du kobler opp og knytter det tradisjonelle, private datasenteret med det offentlige, slik at du får fordeler av begge. Våre privatskytjenester har lagring i egne datasentre i Norge, fordelt på to lokasjoner."

Njål:
"Med HPE sine komponenter så vi faktisk et potensiale HPE ikke hadde sett selv, som muliggjorde en veldig robust og enkel måte å raskt flytte mye data. Ved hjelp av en programvare som flytter data mellom servere og backup-media, har 99X sørget for at dataoverføring gått fra timer til sekunder."

 

#5 Hybrid sky er bare en hype 

 

Peter og Njål mener begge at hybridskyen er det smarteste alternativet for mange bedrifter. 

Peter:
"Det kan godt hende at verden vil se annerledes ut i fremtiden, ja. Jeg mener det er mange mindre og enklere virksomheter i dag som vil klare seg godt med en rendyrket, offentlig nettsky. Men, større virksomheter vil i overskuelig fremtid ha behov for både privat og offentlig sky, spesielt der IT utgjør en sentral del av forretningsvirksomheten."

Njål:
"Kommer hybridsky til å være gjeldende for evig og alltid? Det er ikke så sikkert. Men er du en bedrift med komplekse datalagringsbehov er det ingen tvil om at dette er riktig løsning på veien mot full digitalisering."

Peter:
"IT er virksomheters nervesystem og det er ikke naturlig å dele alt med konkurrentene. Med GDPR skjerpes også kravene til kontroll på sine data. Så da blir spørsmålet om virksomheten skal bruke tid og ressurser på å drifte tjenestene eller om man skal gi ansvaret til en profesjonell partner, og rette fokuset mot utvikling av bedriftens kjernevirksomhet".

Reisen til skyen handler om å kunne konsumere IT-tjenester fremfor å kjøpe og eie teknologi. Om det er private eller offentlige skytjenester som inngår er underordnet, det viktigste er å finne den modellen som passer best til formålet. Med optimalisert IT-drift kan bedriften få et konkurransefortrinn ved at unødvendig tid og ressurser ikke rettes mot det lokale server-rommet, men heller bedriftens kjerneoppgaver. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen