×
Annonse fra TUM Studio for

Er det på tide å droppe Citrix-lisensen?

ANNONSE: Er det på tide å droppe Citrix-lisensen?
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Digi.no er ikke involvert i produksjonen.

I Norge ligger vi langt fremme i bruk av smart teknologi for å tilby ansatte sikre it-tjenester. Brorparten av norske virksomheter har brukt Citrix og VMware for å levere programvare fra datasenter til brukere uansett tid og sted, og vi har vært i verdenstoppen på virtualiserte leveranseformer.

– Dette er også blant grunnene til at innovasjonstakten er høy i Norge. Lokale IT-eksperter har vært flinke med smarte og kostnadseffektive tjenesteleveranser, sier Frode Lohne Sæle. Han er løsningsrådgiver i Amesto Firstpoint og en av landets mest erfarne konsulenter på Citrix og Microsoft.

Frode Lohne Sæle i Amesto Firstpoint.
Frode Lohne Sæle i Amesto Firstpoint.

Sæle har sett nyvinningene erstatte hverandre, og i tiltagende raskere tempo. Nå er det to megatrender som gjelder: Hyperkonvergert for å styrke datasenteret, og flere tjenester som løftes fra bakke til sky.

– Vi opplever at kundene ønsker å legge så mye de kan over på mer rasjonelle og sikre driftsplattformer. Da blir det ofte Microsoft Azure som stikker av med seieren, sier Sæle.

Nyheter i 2018

Hvert år bringer bud om ny teknologi som gir mer for mindre. Innovasjonstakten i datasenteret er særlig høy, der automatisering spiller en nøkkelrolle.

– Ønsket er å få ned kostnaden på tjenestene. Da er det viktig å se på hvor og hvordan de driftes, og ikke minst hvor dyrt det er å levere verktøyene ut til brukerne. Det er mange smarte grep som kan tas, og mye nytt er på gang, sier Sæle.

Han sikter til plattformer som selskapet selv har utviklet som gir enklere, raskere og tryggere tilgang til tjenester uansett tid og sted. I tillegg kommer det i første halvår 2018 nye teknologier som begrenser lisensbehovet for å få applikasjonene og tjenestene trygt ut til de som skal bruke dem.

– Funksjonaliteten i det som kommer virker veldig spennende, sier Sæle.

Vil du vite mer? Book en uforpliktende gjennomgang med Amesto Firstpoint ved å klikke her

Teknologiske muligheter som åpner seg

Gratis kartlegging – først til mølla

Amesto Firstpoint gir 10 virksomheter gratis kartlegging av deres behov for årene som kommer.

Les mer og ta kontakt

– Tidligere måtte man ha mange ulike tilnærminger fordi all programvare ikke kunne leveres på samme enkle måte. Nye løsninger gjør at alle IT-tjenester, også legacy programvare, kan behandles på samme måte. Dette gjør det enklere å realisere stordriftsfordeler, sier Sæle og ramser opp følgende fordeler fra løsningene som kommer:

  • Mer fornøyde ansatte fordi flere kan jobbe på alle typer enheter uansett tid og sted
  • Stordriftsfordeler fordi driftsmulighetene blir flere og bedre. Mye mer kan løftes fra lokale datasenter på bakken og opp i kostnadseffektive skyer
  • En mer strømlinjeformet infrastruktur gir fordeler for alle som jobber i virksomheten
  • Sikrere og mer skalerbare system som gjør det enklere å møte krav, lover og retningslinjer

Gratis kartlegging av behovene som kommer

Amesto Firstpoint tilbyr 10 virksomheter gratis kartlegging av deres behov for applikasjonsleveranse-lisenser i årene som kommer. Kartleggingen tilbys etter «først til mølla» prinsippet, og besparelsen i kostnader tilsvarer hva en todagers strategitjeneste ellers ville kostet. Dere får bedre innsikt i:

  • Hva dere har
  • Hva dere vil trenge
  • Nye smarte funksjoner som kommer
  • I hvilken grad dere vil behøve Citrix-lisenser i fremtiden
  • Økonomiske kalkyler

Møtet kan tas på telefon. Deretter vil vi bruke to uker før vi presenterer vår analyse.

Vi presiserer at utfallet av rapporten ikke er ensbetydende med at dere får råd om å fase ut Citrix-programvare eller erstatte det med tilsvarende løsninger! Det er ingen skjulte kostnader forbundet med kartleggingen, og rådene som gis vil være uforpliktede og gratis.

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen