Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

«Black Friday» presser logistikk-IT til det ytterste.

Norsk logistikkleverandør verdensdebuterer med ny teknologi for å kunne skalere.

«Black Friday» presser logistikk-IT til det ytterste.
Press: Enkelte dager i året presser logistikkbransjens IT-systemer til det ytterste. Britt Aas Fidjestøl i Core Services har levert HP Enterprise sine 3PAR-lagringsløsninger til PostNord, som nå kan håndtere presset lettere.

De siste årene har nok en handledag sneket seg inn hos det norske folket; fenomenet Black Friday. Til forskjell fra mer utstrakte handelssesonger som julen, er Black Friday konsentrert på en eller to dager der mange butikker setter opp svært gode tilbud. Pågangen presser logistikksystemer til det ytterste, og setter ekstreme krav til skalerbarhet og respons.

- Noen bedrifter vil bare ha en billig server og that's it. Vi mener det er viktig å ha kompetanse på hele IT-infrastrukturløsningen

Britt Aas Fidjestøl

Når en kunde trykker på "kjøp"-knappen og forventer at varen er i hus dagen etter, setter de i gang et enormt logistikk-maskineri. Maskineriet krever et nær perfekt samarbeid mellom mennesker og IT-infrastrukturen, der ytelse og tilgjengelighet er begge "må ha"-faktorer.

Det knives hos transportfirmaer om å tilby de beste tjenestene til bedrifter og forbrukere. De tynne marginene tvinger frem gode IT-løsninger som støtter opp under en effektiv forretningsdrift er derfor kritisk.

Britt Aas Fidjestøl er daglig leder i IT selskapet Core Services. Som strategisk IT-partner til PostNord, et av Norges største logistikkselskap, bistår hun og Core Services med å sette sammen IT-løsningene som driver selskapet. Hun ser forbrukerne stille stadig større krav til leveringspresisjon, noe som setter IT-avdelingen hos logistikkselskapene under ytterligere press.

- Butikkene og nettaktørene vil at folk skal kunne gjøre valg som "den grillen vil jeg ha hjemme i morgen klokken to". Det krever god oppetid og skalerbarhet, sier Fidjestøl.

HPE er nøkkeleverandør

pn4.
På veien: Kundene har stadig flere muligheter til endre leveransen underveis, det presser IT-systemene til logistikkfirmaet PostNord. De flashdiskbaserte 3PAR-enhetene hjelper til å skalere systemene for å møte nye krav.

Tusenvis av kunder berøres hver dag av IT-infrastrukturen og tjenestene som Core Services leverer Det betyr at Core Services raskt må kunne tilby ny teknologi som kan ha en verdi for kundene. Slik ble PostNord det første selskapet i verden som fikk Hewlett Packard Enterprises (HPE) nyeste 3PAR-teknologi med flash-lagring.

Forbrukernes endrede bruksmønster får påvirkning langt inn på datarommet, slik leveransen av ny serverteknologi til PostNord viser. Hos de store frakt- og logistikkselskapene kan små endringer få store konsekvenser for stabiliteten i leveransen. En lastebil kan bare ta så-og-så mange pakker, og kjører faste ruter. Et sted å hente inn marginene er på IT-siden gjennom mer fleksibilitet og bedre ruting.

- Hos PostNord er vi en strategisk IT partner og leverer blant annet 3PAR-lagringsløsning samt servere fra HPE.
3PAR-løsningen til HPE er et enterpriseprodukt for lagring av store mengder data. Salget av denne løsningene til PostNord i Norge var verdensdebuten til produktet.

- Kundekravene øker stadig og det påvirker logistikken, forteller Fidjestøl. – Med netthandelen er ikke selskap lenger lokale, men globale, og da drives forretningen døgnet rundt. Det stiller krav til oppetid og hvordan du skal bruke data i sanntid. Du har logistikk med biler og informasjon som kommer døgnet rundt, hele året, hvor kjapt kan da biler omrokeres ved behov? Dette krever ekstrem skalering på datarommet, som vi leverer.

– Noen vil bare ha billige servere

– For mange bedrifter har IT-ledere som blir involvert for sent og blir sett på som en utgiftspost.

Britt Aas Fidjestøl

Det er ikke bare solid IT-kompetanse Core Services hare med seg i porteføljen, de har også et nært forhold til leverandører de samarbeider tett med. Dermed skapes en kjede av kompetanse, fra leverandør av produkter, til leverandør av tjenester og videre inn i bedriftens IT-avdeling.

- Noen bedrifter vil bare ha en billig server og that's it. Vi mener det er viktig å ha kompetanse på hele IT-infrastrukturløsningen, slik at vi kan råde kundene og velge de produktene som gir den total løsningen som best møter kundens krav på kort og lang sikt. Kosten på maskinvaren for en server er ofte ikke den største kosten.

Løsningene som IT-avdelinger og ledere må forholde seg til blir stadig rikere i innhold, men samtidig mer komplekse. Da gjelder det å ta noen valg og forenkle for å forbedre.

- Det er derfor viktig for kunden å velge produkter som gjør det enklere å drifte IT-miljøet. På den måten kan ressurser frigjøres, jobbe mer proaktivt og bruke mer tid på innovasjon enn på manuelle tunge rutiner. Ved å jobbe sammen med kundene på denne måten og ikke minst langsiktig, ser vi at kunden når de målene de har satt seg, også på kostnadssiden, sier Fidjestøl.

- Strategien vår er å være en rådgivende part og ha stor kompetanse for å skape verdier hos kundene, sier Fidjestøl. I det utsagnet legger hun tung vekt på konsulenten som en viktig brikke i det puslespillet en moderne bedrift må legge for å sikre tilstrekkelig tilgang på kompetanse.

IT-avdelinger leier mer kompetanse

2.
Mer komplekst: Serverrom blir stadig mer komplekse, og kravene til kompetanse øker for hver nye feature som tas i bruk. 

Komplekse løsninger krever som regel ekspertkompetanse, ofte langt mer enn man finner på en IT-avdeling i en vanlig bedrift. Tidligere har behovet for ekspertise vært størst ved anskaffelse og implementering av løsningen. Nå ser bransjen at det er ytterligere behov for spisskompetanse også i den daglige driften.

– De fleste små og mellomstore bedriftene har ikke råd til å sitte med spisskompetanse for å drifte alle IT-løsningene de benytter. Flere velger derfor er løsning hvor de har spisskompetanse selv på kjerneområdene, for så å benytte ekstern kompetanse fra selskaper som Core Services på de øvrige områdene. På den måten kan IT-lederen med et begrenset antall ressurser likevel være trygg på at alle systemer blir fulgt opp og jobbet proaktivt med for å unngå nedetid og ikke planlagte hendelser.

Sammen med samarbeidspartnere som Hewlett Packard Enterprise, er Core Services tungt inne som en rådgiver på IT siden i flere store norske bedrifter. Når bedriftene skal gjøre en større investering på datarommet, vil de ha trygghet på at de valgene de gjør er de som best møter de behovene de har på kort og lang sikt.

– Kombinasjonen av markedsledende produkter fra HPE med tung kompetanse fra Core Services er noe kunden verdsetter. Vi ser også at denne måten å jobbe på, ofte skaper langsiktige relasjoner, noe vi setter stor pris på, sier Fidjestøl.

– Vi bygger kompetanse rundt produkter og løsninger som har høy kvalitet og ofte er markedsledende på sitt område, forklarer hun. Videre er vi opptatt av å jobbe med globale selskap, som i likhet med oss, deler en kultur for åpenhet, samarbeid og tillit.

Viktig med IT i ledergruppen

Tilbake til PostNord, der Core Services og HPE står sentralt i leveransen til datarommet. Core Services tenker langsiktig og anser både kunder og leverandører som partnere i et større samarbeid.

– PostNord er et eksempel der vi jobber tett sammen med et felles team fra HPE og Core Services, og er inne hos kunden. Vi er en strategisk IT-partner. Det vil si at vi kjenner miljøet, men også behovene til forretningen. Dermed kan vi foreta anbefalinger som ivaretar behovene både fra IT- og forretningssiden på kort og lang sikt.

Selv om IT er et område som gjennomsyrer ethvert moderne firma, er området ofte stemoderlig behandlet i ledelsen. I for mange selskap blir IT representert av økonomi i ledergruppen i stedet for å ha en sentral rolle.

– Det er urovekkende da IT er kritisk for å innfri kravene fra forretningen og kundene, sier Fidjestøl. – For mange bedrifter har IT-ledere som blir involvert for sent og blir sett på som en utgiftspost. Det ligger en stor oppeside for bedriftene ved at IT og forretningen jobber tettere sammen. PostNord er et veldig godt eksempel på dette, forklarer Fidjestøl.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022