Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

De vant designpris for dette designsystemet — det betyr en enklere hverdag for utviklere og tid spart

Erik Tallang (i midten) er front end-utvikler i Computas og har bidratt i utviklingen av designsystemet som har blitt belønnet med den anerkjente designprisen Red Dot Award. Foto: Computas (bildet er fra februar 2020)
Erik Tallang (i midten) er front end-utvikler i Computas og har bidratt i utviklingen av designsystemet som har blitt belønnet med den anerkjente designprisen Red Dot Award. Foto: Computas (bildet er fra februar 2020)
Del
Viktor Frik, Aize
Viktor Frik, Aize

Ofte kan det virke som designere og utviklere befinner seg på to forskjellige planeter. Jo mer kompleks en organisasjon er, dess lenger fra hverandre driver planetene. Stadig flere erfarer at et gjennomarbeidet designsystem forenkler samarbeidet, øker tempoet i utviklingen og bedrer internkommunikasjonen. Dessuten sikrer det en enhetlig profil av virksomheten på tvers av alle systemer både internt og eksternt. Nå har en norsk gruppe IT-folk og designere vunnet den høythengende designprisen Red Dot Award for utviklingen av nettopp et slikt designsystem.

Prosjektet som fikk den gjeve prisen var designsystemet for Aize (tidligere ix3), et softwareselskap i Aker Gruppen. Sammen med designer Alina Bezchotnikova og frontend-utvikler Erik Tallang fra Computas, laget de et praktisk og gjennomtenkt rammeverk som forener utvikling og design i ett og samme system. 

Tok tak i fokus og identitet

– Hovedmålet var å utvikle et designsystem som ikke bare matchet brandingen i selskapet, men som også bygget noe med sin egen identitet. Begge disse faktorene manglet i det gamle designsystemet og det tok vi tak i under utviklingen av det nye, sier Viktor Frik som ledet prosjektet hos Aize. 

Fra før hadde de et annet designsystem, men det hadde sine klare begrensninger. 

– Det gamle systemet var laget under tidspress og med et smalt fokus. Nå var det viktig å utvikle noe som matchet produktene og brand-visjonen. 

Designsystemet gir også en forutsigbar brukeropplevelse på tvers av produktene, og raskere utvikling

Viktor Frik

Hos Computas fant de ikke bare kompetansen, men også den driven som skulle til for å lykkes med prosjektet.

– Vi hadde en utfordrende start på prosjektet for designsystemet fordi vi var for få ressurser, men med vår seniordesigner Alina, og Erik fra Computas, kunne vi starte for alvor i februar. Takket være disse to kjernemedlemmene fikk vi fart på prosjektet og de første komponentene på plass. Samtidig dukket det opp et nytt utviklingsprosjekt, slik at vi fikk testet designsystemet i faktisk bruk underveis, forteller Viktor.

Viktor er glad for å gi en mer helhetlig opplevelse av programvaren, både internt og til brukerne. – Designsystemet gir også en forutsigbar brukeropplevelse på tvers av produktene, og raskere utvikling, sier han.

– En utmerkelse som henger høyt

Erik er konsulent i Computas, og har jobbet i teamet som nettopp fikk den gjeve utmerkelsen. Han har også erfaring fra prosjekter hos flere av Computas’ kunder som utvikler designsystemer for sin virksomhet. 

 Designsystemet har svært mange elementer, alle lett tilgjengelig for utviklerne og bidrar til en mer konsistent brukeropplevelse.
 Designsystemet har svært mange elementer, alle lett tilgjengelig for utviklerne og bidrar til en mer konsistent brukeropplevelse.

– Vi skulle hjelpe Aker Gruppen og Aize inn i en ny, digital verden, og da var designsystemet en viktig komponent, sier Erik.

– Red Dot Awards er en anerkjennelse av kvaliteten i designsystemet vi har utviklet sammen med denne fremoverlente kunden. Men jeg må innrømme at det var en overraskelse å vinne, for det er en utmerkelse som henger veldig høyt, sier Erik.

Økende etterspørsel etter designsystemer

Håvard Wiik er avdelingsleder for design- og brukeropplevelse i Computas, og bekrefter at etterspørselen etter designsystemer er økende fra Computas’ kunder. Stadig flere faser ut gamle, statiske designmanualer. 

Håvard Wiik (t.v.) og Erik Tallang i Computas
Håvard Wiik (t.v.) og Erik Tallang i Computas

– Designere har tradisjonelt stått med designmanualen og skrapt på dørene til resten av organisasjonen, sier han. 

– Dette endrer seg radikalt når organisasjoner tar i bruk designsystem. Man går fra prosa til kode man kan ta i bruk. Det gir fordeler for alle involverte. Designerne sikrer på denne måten en gjennomtenkt og profesjonell brukeropplevelse, og utviklerne som lager programvaren kan gjenbruke elementer, og slipper å kode alt fra bunnen av, sier Wiik.

Inneholder “alt” på ett sted

For utviklere og designere som er vant med bruk av designsystemer, er den aller største forskjellen tilgjengeligheten av kode. Der mange designmanualer nøyer seg med å oppgi fargekoder, har et designsystem et fullt anvendbart oppsett for kodebibliotek som kan importeres og tas i bruk uten klipping og liming.

– Enkelte organisasjoner er veldig langt fremme på dette feltet, og designsystemet er virkelig

Mer praktiske designsystemer som dette gir ikke bare et mer helhetlig inntrykk av organisasjonen utad, det er jo klart penger å spare også.

Håvard Wiik

en «one stop shop» for alt man trenger til å utforme kommunikasjonen i selskapet. Før var det ikke vanlig å ha begreper som «tone of voice» stående sammen med CSS-kode, men det blir stadig vanligere, sier Håvard.

Og det gir mening for alle involverte, også i dialog med markeds- og kommunikasjonsavdeling og hele veien opp til ledelsen.

– Mer praktiske designsystemer som dette gir ikke bare et mer helhetlig inntrykk av organisasjonen utad, det er jo klart penger å spare også. For utviklere som skal utvikle løsninger, betyr det langt mindre tid kastet bort på flikking på utseendet og mer tid til å skape god forretningslogikk og solide løsninger, sier Håvard.

For organisasjoner som står på kanten til massiv digitalisering, er et designsystem nesten mer et krav enn et koselig-å-ha-element.

I Computas samarbeider utviklere og designere i tverrfaglige team. Foto: Computas (bildet er fra februar 2020)
I Computas samarbeider utviklere og designere i tverrfaglige team. Foto: Computas (bildet er fra februar 2020)

– Om man skal ha kun ett system oppe og gå, da trenger man det kanskje ikke, men når man skal ha fem… Eller dersom merkevaren eller virksomhetens profil skal fornyes, redesignes eller tydeliggjøres slik tilfellet var hos en annen av vår kunder, nemlig Elvia. Det krever godt brukergrensesnitt, gjenbruk av designelementer og rask utviklingstakt, sier Håvard.

– Utviklere var ikke opptatt av design

– For 10-15 år siden var ikke utviklerne så veldig opptatt av design på programvaren de skrev. I dag er det en større forståelse for viktigheten av dette. Men utvikleren skal ikke bruke tid på denne delen av utviklingen, og er heller ikke alltid de rette til å sikre at designet gir en god brukeropplevelse - det er tross alt et eget fagområde. Med ferdig oppsatte kodebibliotek for design slipper en utvikler tenke på små elementer i koden, sier Erik.

For 10-15 år siden var ikke utviklerne så veldig opptatt av design på programvaren de skrev

Erik Tallang

Håvard har en teori om hvorfor nettopp Computas lykkes med å lage designsystemer for sine kunder. I det brede, tverrfaglige miljøet hos Computas har design og brukeropplevelse lenge stått høyt på agendaen, og de har et stort fagmiljø med designere og frontend-utviklere. Men i Computas jobber disse konsulentene tett sammen med systemutviklere og andre teknologier gjennom hele utviklingsprosessen.

– Vi har en ekspertise på å jobbe i tverrfaglige team når vi utvikler løsninger, forteller Håvard. Han sier at det også føles mer meningsfullt for konsulentene i hans avdeling.

– Det er givende å jobbe med hele prosessen, og ikke behøve å stykke den opp som man ofte må når kompetansen er spredt på flere aktører i et utviklingsløp, sier Håvard. – Og jeg mener det på en menneskelig måte, for det gir en langt bedre følelse å kunne ta et oppdrag hele veien fra idé til ferdig leveranse, uten å måtte sparke ballen over til andre halvveis. Dessuten får kundene våre og deres brukere en langt bedre kvalitet i løsningene vi utvikler, avrunder han.

Les flere artikler fra Computas