Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dataplattform-markedet kan være krevende, men det er hjelp å få

Torstein Heien-Sunde og hans kolleger har kartlagt hva norske bedrifter trenger av teknologiekspertise
Torstein Heien-Sunde og hans kolleger har kartlagt hva norske bedrifter trenger av teknologiekspertise Sturlason AS Polyfoto
Del

Det å bli datadrevet, og ta i bruk nye og spennende verktøy, er lønnsomt og nyttig for alle selskaper, men de fleste trenger råd og støtte for å sette seg inn i løsningene som kan skape varig verdi for akkurat deres bedrift.

Heldigvis finnes det teknologimiljøer i Oslo, Bergen og Trondheim som jobber med disse problemstillingene daglig. Det er totalt sett 75 rådgivere i PwC som har dette som fokus: Å hjelpe bedrifter med å ta valg som gjør dem datadrevne, og skreddersy ny teknologi, arkitektur og organisering til deres strategi og forretningsbehov.

Full oversikt over muligheter

Data & Analytics-avdelingen til PwC sitter i Bjørvika, i tillegg til flere andre lokasjoner i Norge. <i>Foto:  Sturlason AS Polyfoto</i>
Data & Analytics-avdelingen til PwC sitter i Bjørvika, i tillegg til flere andre lokasjoner i Norge. Foto:  Sturlason AS Polyfoto

Torstein Heien-Sunde er dataarkitekt i PwC og jobber i Data & Analytics-teamet. Fra sin arbeidsplass i Bjørvika følger han tett med på teknologiutviklingen, og hva den betyr for norske virksomheter. Han kan fortelle om en spennende og variert hverdag:

– Vi jobber med hele spekteret av løsninger og problemstillinger i dataverdikjeden. Vi holder på med alt fra datastrategi og løsningsarkitektur, til å bidra med integrasjon mot datakilder og omskape disse dataene til verdifull innsikt og beslutningsstøtte, og bistår med prosjektledelse.

– Som forretningsorienterte teknologirådgivere trives vi godt i skjæringspunktet mellom IT og forretning, og jobber ofte i tverrfaglige team med bruk av smidig metoder. Vi bistår også flere av våre kunder med å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens og maskinlæring.

Torstein og hans kolleger har i det siste brukt mye tid på å forstå hva norske bedrifter er opptatt med om dagen, og har kontaktet over hundre virksomheter i en dataplattformundersøkelse.

Mer komplisert teknologilandskap

Det har åpenbart skjedd veldig mye bare de siste fem-seks årene. Tidligere var det store, tradisjonelle leverandører av datavarehusløsninger som dominerte landskapet, nå er det en mengde mindre selskaper som leverer mange forskjellige moderne løsninger.

– Bildet har blitt mer uoversiktlig. Når man snakker om moderne dataplattformer, tenker man på å mikse og matche ulike teknologier og kapabiliteter som sammen bidrar til å bevege organisasjonen mot å bli datadrevet og skalerer etter behov. En av fordelene med de nye løsningene er at man nå kan velge den beste leverandøren innenfor hvert funksjonelle område, ofte kalt «best of breed». Før var man mer låst til hva én hoffleverandør hadde å tilby.

– Det er mange nisjeleverandører der ute. Det fører til at vi har stilt oss spørsmålet: Hva gjør de norske bedriftene? Hvilke teknologivalg gjør de når de skal velge noe nytt, hvilke gevinster og hvilke utfordringer får de?

Heien-Sunde forklarer at den unike innsikten PwC nå har hentet ut tyder på at veldig mange norske virksomheter har enten akkurat tatt steget, eller er i ferd med å ta steget med å modernisere dataplattformen sin. Hoveddriverne er at det er lav ytelse på løsninger man har i dag, at forretningssiden opplever at ting går tregt eller ikke får dekket behovene sine, at man trenger flere kapabiliteter og bedre funksjonalitet på plattformen sin.

– Mange bedrifter ønsker å ta i bruk nye datakilder som tilbyr sanntidsdata, slik at man har mest mulig data tilgjengelig så fort som mulig. Bedrifter ønsker å jobbe med kunstig intelligens og data science. De fleste eldre plattformer støtter ofte ikke disse tingene i det hele tatt. Det er veldig interessant å se hvilke teknologivalg de enkelte tar og hva som driver dem, sier han.

Finn karrieremuligheter hos PwC her! »

Ser det store bildet

  <i>Foto:  Sturlason AS Polyfoto</i>
  Foto:  Sturlason AS Polyfoto

Det Torstein og kollegaene hans jobber med er å sette den tekniske delen av et prosjekt i sammenheng med den forretningsmessige delen. For dem er det viktig å hele tiden søke etter å knytte det man gjør med teknologi, opp mot hva virksomheten ønsker å gjøre for å lykkes med markedet sitt.

– Vi så at rundt halvparten av bedriftene ikke har en datastrategi. De gjør store investeringer uten å ha en plan for hva de ønsker å oppnå. Det fører ofte til veldig IT-drevne beslutninger som ikke kobler på forretningssiden, sier rådgiveren.

Det å omsette en forretningsstrategi til handling ved å la den være førende for arkitektur, teknologi og organisering, fører til tydelige gevinster for bedriftene.

– Overveldende mange av de vi har spurt forteller at de har kuttet ned på tiden fra de begynner på et prosjekt til de får ut resultater til brukere. Ikke minst får bedriftene bedre tilgang til å skape verdi med dataene sine. Der man tidligere fikk tilsendt filer eller regneark, har man nå mer moderne analyseflater å benytte seg av.

– Jeg er veldig opptatt av analysebiten, der virksomheter får nye verktøy i verktøykassen sin, slik at man kan skru eksisterende data litt forskjellig sammen og lage noe nytt. Jeg jobber akkurat nå med en kunde som har gått fra å kunne se data én dag bakover i tid, til å kunne følge med i sanntid. Det gir en ny dimensjon for innsikt og analyse. Man kan forholde seg til virkeligheten slik den er nå, ikke for en dag siden, sier Torstein Heien-Sunde.

Ikke minst vil modernisering la bedriftene tiltrekke seg de gode talentene, og beholde gode folk lenger, påpeker rådgiveren.

Data alltid i sentrum

Teknologene i PwC har full oversikt over teknologilandskapet som er i lynrask utvikling. <i>Foto:  Sturlason AS Polyfoto</i>
Teknologene i PwC har full oversikt over teknologilandskapet som er i lynrask utvikling. Foto:  Sturlason AS Polyfoto

Alt dette er aspekter av hverdagen til Data & Analytics-teamet hos PwC. Torstein oppsummerer gjerne at kjernen av det avdelingen gjør er å hjelpe kundene med å skape varig verdi gjennom smart bruk av data.

De har et stort miljø innen avanserte aspekter av analyse med maskinlæring og kunstig intelligens, samtidig som de tilbyr hele spekteret av tjenester med å etablere dataplattformer fra data-arkitektur og -strategi til innhenting og tilrettelegging av data for videre anvendelse.

– Bedrifter stiller seg spørsmål om hva som er fornuftige, strategiske grep for å lykkes i markedet. Om hvordan de kan bruke teknologi for å øke inntektene og redusere kostnadene sine. Det handler om å forstå forretningsbehovene og rigge seg for å levere på dem. Det er denne forståelsen og erfaringen som gjør at vi skiller oss ut. Vi forstår teknologi og vi forstår forretningen. Og ikke minst at det er samhandlingen mellom teknologi og mennesker som på slutten av dagen er der verdiene skapes.

Han nevner at det jobber veldig sterke teknologer i PwC som er ledende på sitt felt, og som hver dag arbeider med spennende datarelaterte problemstillinger hos mange norske virksomheter.

– Med den utviklingen som har vært de siste årene, kan det være vanskelig å orientere seg og ta de riktige teknologivalgene som skaper varig verdi. Her bidrar dataplattformundersøkelsen med en unik innsikt som ingen andre i landet har. Mange ønsker hjelp og veiledning av noen med riktig erfaring og kompetanse. Vi prøver å komme tidlig inn og bidra med alt vi kan, avslutter dataarkitekten.

Finn karrieremuligheter hos PwC her! »

Les flere artikler fra PwC