Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette er teknikkene som gir drifterne heltestatus

Del

2017 var året da automatisering og softwareroboter for alvor kom på banen. For IT-bransjen betydde det en fremtid med nye løsninger som vil føre til en enklere hverdag for de som jobber i drift- og system.

– Automatiseringsbølgen er fantastiske nyheter for oss som jobber med drift og leveranser av IT-systemer, sier Atle Opstvedt. Han er daglig leder i selskapet Intranet Distribusjon, som siden 2006 har vært etablert som en verdiøkende distributør av Managed Service Provider-tjenester (MSP) – og partnernettverket er landsomfattende.

– Vi syr sammen ferdige leveranser innen sikring og drift av desktop, servere, nettverk og backup. Våre konsepter har spesielt tilrettelagt for automatisering og selvreparerende prosesser innen server- og nettverksdrift. Basert på vår internasjonale kompetanse og ledende produsenter som SolarWinds MSP, har vi også sydd sammen ferdige leveranser innen sikring og drift av desktop, servere, nettverk og backup, forklarer Opstvedt.

Alle liker en problemløser

Med nye muligheter for å sette unna ad hoc-arbeid til automatiske prosesser, kan teknikerne jobbe tettere på andre problemstillinger. De kan i langt større grad bli sett på som kreative  problemløsere, utviklere av systemene og gjøre seg selv til kundenes helter. Alle liker en problemløser. 

Atle Opstvedt har vært med Intranet Distribusjon i en årrekke og bygget opp det som er en verdiøkende distributør av MSP-løsninger i Norge.
Atle Opstvedt har vært med Intranet Distribusjon i en årrekke og bygget opp det som er en verdiøkende distributør av MSP-løsninger i Norge.

Systemene til Intranet Distribusjon samler erfaring fra millioner av brukere og administrasjon av enda flere millioner enheter.  Gjennom big data tilgjengeliggjør de prosesser og muligheter for selvreparerende oppgaver, som sørger for at driftsteknikere kan bruke energien på å gjøre mer på mindre tid.

Rett og slett et fokus på å være god i analyse og utbedring, fremfor å reise rundt til kunder. Dette i sin tur frigjør driftskonsulentens ressurser for mer utadvendt og utviklende nytte for seg selv og sin bedrift.

– Ifølge våre tall er det ca 30% av markedet som etterspør automatiserte tjenester, det vil si IT som leveranse med løpende betaling. Det betyr at de resterende 70% fremdeles ønsker å shoppe «á la carte» og reakivt, utdyper Opstvedt.

Med effektive leveranser skapes det også en positiv leveranse. Ved å gå fra å være brannslukker til å være rådgivende og søkende, vil fokus bli rettet mot hvordan man kan gjøre ting bedre og dialogen med sluttbrukere blir mer positiv. 

– Resultatet av å gjennomgående lykkes med dette er mer fornøyde kunder, mer fornøyde medarbeidere og flere fakturerte timer og tjenester, oppsummerer Opstvedt.

De ulike produktene i leveransene, som SolarWinds RMM, gir partnerne mulighet til å dra nytte av Intranet Distribusjons ekspertise på verdikjeden, fra produkt til pakking til leveranse og daglig drift. Spesielt i den daglige driften ser Intranet Distribusjon at det er rom for automatisering som kan frigjøre ressurser til andre verdiøkende tjenester og trekke partnernes kompetanse opp til et nytt nivå.

– Må bli bedre på visualisering av verdi 

I en reaktiv hverdag preget av timejag og lave priser, blir det alt for ofte ikke lagt nok ressurser og prioriteringer i å erverve seg kunnskap om hvilket produkt man bruker og hva det faktisk kan gjøre. Veldig ofte så erfarer man at brukerne av systemer faktisk ikke vet hva systemene er i stand til og hva de faktisk utfører.

 
 

– Alt for ofte ser vi at brukere av systemer, enten de er MSP-er eller sluttbrukere, investerer dobbelt. Kanskje er de ikke fortalt eller gjort oppmerksom på hva produktet de har anskaffet kan gjøre, og klarer ikke å utnytte det fullt. Om vi skal beskytte sluttbrukere fra å bli infisert av løpende ransomeware trusler eller lære opp den som videre skal lære kundene sine, så må det investeres tid og ressurser i utnyttelse av verktøy, forklarer Opstvedt.

– Vår jobb er jo å få våre partnere til å skreddersy den pakken som deres kunder til syvende og sist, blir helt fornøyd med. Derfor er det ekstra viktig for oss som en verdiøkende distributør av Managed Service Provider-tjenester, å sørge for at våre partnere har et solid grunnlag for å drive opplæring, og tilpasse denne til sine kunders travle hverdager.

Det handler dermed om å fjerne alt som kan gi en negativ brukeropplevelse av tjenestene, av servicen og partnernes generelle tilbud. Akkurat slik som sine ansatte, skal de kjempe for å oppnå heltestatus blant sine kunder. 

Eget konsept med kunden i fokus

Med dette som utgangspunkt, har Intranet Distribusjon i samarbeid med Solarwinds laget et konsept for sine partnere slik at de står bedre rustet til å møte kundenes ønsker og behov. Konseptet synliggjør hvordan man kan bygge den totale verdien av leveransen for sine kunder og posisjonere den sammen sine, men også kundens andre leveranser.

Med dette konseptet, skal Intranet Distribusjon spre sin kunnskap om verdiøkningen som partnerne kan tilby sine kunder. Ved å tegne seg som partner, får man tilgang til ressurser som gjør at man lettere får formalisert og levert sine leveranser.

– Vi ser at trenden er der, sluttbrukerne ønsker seg oftere og oftere ferdige pakkeløsninger. Det gjør hverdagen deres lettere, og IT-løsninger blir og i større og større grad en hyllevare. Derfor er det viktigere enn noensinne, at de som videreformidler disse virkelig er ekspertene på produktene og gjør prosessen så enkel som mulig for seg selv. Det som er viktigst for kunden, er at de for en arbeidsflate som er fiks ferdig, og i størst mulig grad feilfri, påpeker Opstvedt.

– ID konseptet gir partnerne tilgang til denne kompetansen enten det gjelder ferdige markedskonsepter, leveransekonsepter eller salgskonsepter. Vi har brukt de siste 12 månedene til å formalisere og utvikle dette som en meny for vår partnere og er nå klar til å starte leveransen til eksisterende og nye partnere, avrunder Opstvedt.