Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik tenker firmaet som skal digitalisere skipsindustrien

Inge Andre Sandvik, Chief Digital Officer i Wilhelmsen Group, (t.v.) og Arif Shafique, CEO i Dolittle på scenen under Cisco Connect. Modellen som vises frem, sender data i sanntid til en gjenspeiling på skjermen bak. Ruller modellbåten sidelengs i hånden til Shafique, gjør den det på skjermen også.
Inge Andre Sandvik, Chief Digital Officer i Wilhelmsen Group, (t.v.) og Arif Shafique, CEO i Dolittle på scenen under Cisco Connect. Modellen som vises frem, sender data i sanntid til en gjenspeiling på skjermen bak. Ruller modellbåten sidelengs i hånden til Shafique, gjør den det på skjermen også.

– Skal vi få til innovasjon, må vi bli bedre på standardisering og harmonisering! Det er det klare budskapet fra Inge André Sandvik, digital Chief Digital Officer i Wilhelmsen-gruppen til den maritime bransjen. Sandvik var en av foredragsholderne hos Cisco Connect på X Meeting Point, hvor han, sammen med Glenn Tvetmarken fra Wilhelmsen-eide Raa Labs på konferansen viste en ambisiøs fremtid for det som er en konservativ bransje. Samtidig er det en bransje som står bak en massiv andel av handelen i verden, spesielt transporten.

Den maritime industrien er kanskje standardiseringens siste skanse, der mye rundt skipene har blitt standardisert og harmonisert men svært lite inne i dem. Nå opplever den maritime bransjen at de må ta grep for å holde følge med digitaliseringen som skjer på alle fronter rundt. Det kan bli en real utfordring, for på skipene er det mange systemer og ikke mange av dem prater med hverandre. I tillegg kommer tydelige krav om sikkerhet på skipene selv, og all infrastruktur knyttet til dem.

Havet er den suverent største handelsplattformen

Inge Andre Sandvik

– Havet står for 90 prosent av all handel i verden, og selv om sjøtransport er den mest effektive transportformen per tonn/mil, så er vi en større bidragsyter til klimagassutslipp enn vi burde være, sier Sandvik fra scenen.

Med de to forutsetningene til grunn, har Wilhelmsen tatt solide grep for å bringe hele den maritime bransjen et godt stykke videre i den digitale verden.

– Vi beveger oss inn i nye bransjer, som vind og gass, og temaet «alt skal være sammenkoblet» gjør det interessant for oss å starte nye samarbeid. Et slikt samarbeid har vi for eksempel med Kongsberg, der «Yara Birkeland» skal lanseres som verdens første autonome containerskip, forteller Sandvik.

For å fullføre den leveringen, kreves i grove trekk to ting: Et skip der alle systemer snakker med hverandre, og en måte for skipet å snakke med kontrollsenteret på land. Begge disse elementene må grundig sikres mot ondsinnede aktører.

– Alle skipene vi ser der ute, består av kontrollsystemer for motorer, navigasjon, for ballast og for alle mulige andre funksjoner. Det er her den største innovasjonen kommer til å skje, ved å først og fremst hente data, og så koble disse sammen. Til det har vi en standardisert og rimelig boks som plasseres på skipet, men det aller meste skjer i programvare, sier Glenn Tvetmarken, Digital Solutions Manager i Raa Labs, Wilhelmsens digitaliseringsselskap.

Dette er Wilhelmsens teknologisatsning

Wilh. Wilhelmsen er et tradisjonsrikt norsk rederi, startet i 1861, bestående av en rekke ulike selskaper.

Raa Labs er et av underselskapene, eid av Wallenius Wilhelmsen og Wilh. Wilhelmsen. Formålet med Raa Labs er å utvikle de neste generasjonene maritim sektor.

Sammen med selskaper i Wilhelmsengruppen, som Ivaldi (3D-printing), Massertly (automatisering) og Dolittle (programvarehus), skal Raa Labs bidra til det digitale skiftet.

Navnet Raa kommer fra det norrønne rá, moderne norsk rå, en vannrett stang som bærer et firkantet seil.

– Det vi gjør nå er å utvikle mikrotjenester som kan snakke med de ulike kontrollsystemene som finnes ombord i et skip. Dataene pipes inn i andre mikrotjenester, disse ilegger de ulike kontrollsystemer dataverdier som følger navnestandarder for bransjen. Slik kan vi tilgjengeliggjøre et standardisert format som alle kan bruke, sier Tvetmarken.

Å sette en ny boks på et skip er ikke løsningen

Nøkkelen for å få denne plattformen, som Wilhelmsen kaller Ship OS, til å bli en uvurderlig komponent i den moderne handelsflåten er samarbeid og åpen kildekode.

 – Utfordringen som ligger i det å skalere opp innovasjonen, er å kunne tilegne seg et nytt tankesett. Ikke bare en ny plattform, men en ny og inviterende tilnærming som vi har valgt å kalle Ship OS, sier Sandvik.

Å sette en boks på et skip, løser lite i seg selv. Målet er  å lage et felles software-kjøremiljø. Når alle systemene på skipene snakker sammen, skal de gi innsikt i sann tid til de som operer skipet på havet og til kontorene på land. Slik det er nå, er ikke skipene spesielt snakkesalige.

– Ofte sender skip bare en «noon report», de opererer med variable satellittforbindelser og tidvis 4G i beste fall, så vi trenger en del funksjonalitet ute på skipene. Det må gjøres en prioritering av trafikken. Vi kan prioritere hvilke data som skal sendes fra skipet, samtidig som vi kan lagre data ute på skipene. Løsningen må også tillate at man kjører software ombord som nyttiggjør seg datastrømmene i sanntid. Vi bygger en plattform for å lage et økosystem av systemer, data og applikasjoner. Det som har vært 15 systemer konvergerer vi til én type system, som kan kobles mot en sky dersom du ønsker det. Nøyaktig hvilken sky bryr vi oss ikke så mye om, alle de store eller kanskje Ciscos E5 IoT-platform. For oss er skyen et medium for å flytte og tilgjengeliggjøre informasjon, sier Tvetmarken.

Glenn Tvetmarken fra Raa Labs

Sikrer systemer gjennom samarbeid

Et skip med verdifull last ute på havet har i mange århundrer vært et ettertraktet mål for pirater. Lite har endret seg, og eierne av skipene må sikre sitt mannskap, last og skip mot den moderne formen for pirater. Ikke minst i en fremtid der skipene skal seile autonomt uten mannskap.

– I maritim sektor er det veldig mange parter: redere, ship management leverandører, utstyrsleverandører, transportører og mange fler. Det er i denne fragmenterte miksen man skal ivareta sikkerheten til skipet og dets systemer. Den maritime sektoren er en gammel bransje, og har en del å gå før de kommer på linje med andre. Men om vi ser autonome skip som et mulig endemål, så er det tydelig at dette er en evolusjon vi er helt i starten av, sier Tvetmarken.

For han og de andre på Raa Labs, har sikkerheten spilt en viktig rolle i utviklingen når skipssystemer skal bygges fra bunnen av. Det er nybrottsarbeid for Tvetmarken, med hans bakgrunn med Cisco og Cyberforsvaret sitter fokus på sikkerhet i ryggmargen.

– Sikkerhet er helt klart viktig, og vi må bygge mye av sikkerheten på egen hånd, sier Tvetmarken. Han peker på eventhåndteringssystemet i ShipOS som et eksempel.

Autentisering av sender og mottaker er viktig

Et eksempel er behovet for å vite at avsender og mottaker av data faktisk er den de utgir seg for, og man enkelt kan velge hvordan informasjonen deles på tvers av aktørene som er involvert i den digitale biten av maritim logistikk og drift av skip.

– For DNS-biten er for eksempel Talos-elementet viktig, at man sikrer alle oppslag som skjer i systemene, sier Tvetmarken.

Cisco Talos er et av verdens største kommersielle team for trussel-intelligens, med forskere og avanserte systemer for oppdagelse, analyse og beskyttelse mot trusler. Teamet fra Cisco består av over 300 sikkerhetseksperter.

Arif Shafique, CEO i Dolittle.

– Gjennom bruken av Talos kan man sikre seg mot oppslag som feilaktig leder til tjenere med malware. Ved å bruke en OpenDNS-tjener i kombinasjon med informasjonen som Talos genererer, unngår man dette, forklarer Tvetmarken.

Slik kan moderne sikring av skipenes systemer bli en del av det tradisjonelle klassifiseringssystemet som skipsindustrien har levd med i mange år allerede. Nå kommer den digitale klassifiseringen for fullt.

– Det er mange reguleringer der ute fra klassesiden. Det går mye på om man skal bare lese informasjon til skipets systemer, eller om man må lese og skrive informasjon. Vi har en rekke ISO-sertifiseringer som sikrer hvordan dette skal skje, og alt kombineres i klassesystemet for skip.

Hos Raa Labs tar de en litt stegvis tilnærming:

– Vi legger oss litt på siden i begynnelsen og baserer mesteparten på lesing av informasjon. Så tar vi gradvis flere steg fremover etterhvert som vi utvikler teknologien. Revolusjoner skjer gjerne i små steg, avrunder Tvetmarken.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2023