Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

IT-sektoren driver Norge fremover. Men hvordan står det egentlig til?

Del

IT-bransjen er en av Norges viktigste vekstnæringer. Den skaper mer verdier per hode sammenlignet med de fleste andre næringer. Omsetningen innen bransjen har økt dramatisk de siste årene, og antall ansatte like så.

Alt dette slår Abelia, NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter, fast i sin TechNo 22-rapport, en nøkkeltallsanalyse som gjennomgår status på den norske IT-bransjen. Det finnes lite samlet kunnskap om hvordan bransjen utvikler seg, og hvilke utfordringer den har. Analysen er den første av sitt slag i Norge.

Sterk vekst

Hva mener Tine Austvoll Jensen, CEO i Google Norge?

Hva er, etter ditt syn, de største hindrene for at tech-bransjen skal bli større og viktigere i Norge fremover? 

Det foregår for øyeblikket viktige diskusjoner på Europeisk nivå om hvordan vi skal regulere internettet. Det er nødvendige og etterlengtede initativer, men det er viktig at de også legger til rette for innovasjon, fremfor å legge begrensninger på den. 

Hvilken utvikling ser du fremover som blir viktig for norske IT-virksomheter? 

Det er umulig å komme unna bærekraft som helt essensielt for hele samfunnet, inkludert IT-sektoren. Forventninger fra forbrukere finnes allerede, og strengere formelle krav fra myndigheter er på vei. Ved å for eksempel gjøre datasentrene våre hundre prosent fornybare, vil andre selskaper kunne bygge sine produkter og tjenester på helt grønn datakraft - et viktig steg for å løse utfordringen med behov for øke verdiøkning på en bærekraftig måte. 

Rapporten viser at norsk IT-bransje vokser lynraskt. Tallenes tale er klar:

Mellom 2007 og 2020 har sektorens omsetning vokst med 82,4 prosent, og verdiskapingen har vokst med 99,4 prosent.

Antallet bedrifter har vokst med 16,2 prosent, og antall sysselsatte har vokst med 43,5 prosent.

Hver IT-ansatt skaper verdier for 1,7 millioner kroner i året.

Les hele rapporten her »

Slik ble bransjen endret under korona

Medarbeidere i Abelia, fra høyre: Trine Ellingsen, leder i FIN, Elin Mathiesen, ... <i>Foto:  Ilja C. Hendel</i>
Medarbeidere i Abelia, fra høyre: Trine Ellingsen, leder i FIN, Elin Mathiesen, ... Foto:  Ilja C. Hendel

Rapporten viser at IT-bransjen i Norge vokste kraftig i løpet av koronaårene. Kanskje ikke overraskende, men for Abelia er det viktig å sette tall på betydningen IT-næringen fikk for hele samfunnet under pandemien:

– Man kan lure på hvordan koronapandemien hadde utspilt seg hadde det ikke vært for IT-bransjen. Ingen IT-sektor: ingen teams-møter, hjemmekontor eller hjemleveranse av varer med Oda eller Wolt. IT-sektoren muliggjorde måter å jobbe på som tidligere var utenkelig, sier Elin Mathiesen, leder for analyse og innsikt i Abelia

– På veldig kort tid måtte bedrifter, myndigheter og andre sette opp helt nye systemer for å håndtere en helt ny situasjon. Vi snakker om en massiv innovasjonsperiode i alle deler av samfunnet. Det ble muliggjort av IT-sektoren, sier hun.

I dag er vi blitt vant til at slike innovasjoner gjennomsyrer det daglige livet vårt. Hjemmelevering av mat gjennom Oda eller Foodora, eller smart styring av strømforbruk gjennom Tibber, er løsninger som er kommet for å bli.

Det blir også stadig flere ansatte i distriktene, og IT-bransjen er ikke lenger bare sentrert i de største byene.

– Digitalisering er en mer integrert del av alle bransjer og folks hverdag, og det er naturlig at IT-sektoren etablerer seg også utenfor storbystrøk. Så det er bra at IT-sektoren vokser i distriktene, men det er riktignok fra et ganske lavt nivå, forklarer Mathiesen.

Les hele rapporten her »

Dette trenger næringen

Hva mener Andreas Beining, CEO Beining & Bogen?

Hva er, etter ditt syn, de største hindrene for at tech-bransjen skal bli større og viktigere i Norge fremover? 

Det største hinderet er mangel på IT-kompetanse og at det ikke utdannes nok folk. Her må det flere studieplasser til, og ikke nødvendigvis kun heltidsstudier, men også innovere ved å tilby online-kurs og studier, o.l.. Private og offentlige aktører må tørre å ansette selv de som ikke nødvendigvis har Bachelor- eller Mastergrad. Vi mener at det viktigste er at man er lærevillig og at bedriften satser på fagutvikling og læring på arbeidsplassen. 

Hvilken utvikling ser du fremover som blir viktig for norske IT-virksomheter? 

Alle virksomheter bruker IT som en del av arbeidshverdagen, men det vil ikke være alle som har ressurser eller mulighet til å bygge et eget fagmiljø på alle områder. Det er derfor behov for både in-house utviklere og å hente inn ekstern kompetanse. Da må man ikke være redd for å hente inn ekspertise! 

Abelia har i rapporten også sett på utfordringer for bransjen fremover. Koronapandemien har vært en katalysator og øyeåpner for digitalisering. Når nye kriser oppstår, som krigen i Ukraina, spillet IT-sektoren en viktig rolle.

  <i>Foto:  Ilja C. Hendel</i>
  Foto:  Ilja C. Hendel

– Det kommer ikke til å være mindre etterspørsel etter digitalisering fremover. IT-sektoren er grunnfjellet om vi skal løse klimakrisen, eldrebølgen eller andre utfordringer i alle sektorer.

– Vi har ikke den nødvendige kapasiteten for å utløse potensialet i norsk IT-sektor. Det er et enormt underskudd på dyp IT-kompetanse i norske bedrifter, og Norge utfører for lite forskning på digitalisering. Det er bekymringsfullt.

– Resultatet er at andre land tar ledende posisjoner, mens Norge faller bakpå, forteller Elin Mathiesen.

Norge må ha mer IT-kompetanse

Det mangler altså IT-kompetanse i Norge. På lang sikt kan dette løses ved å få flere ungdommer til å velge en utdanning innen IT, og utdanningstilbudet innen IT må oppskaleres. På kortere sikt må man gjøre mer for å tiltrekke internasjonale dyktige IT-folk til Norge, og løfte kompetansen til dagens arbeidstakere.

– Det er også altfor mye uutnyttet arbeidskraft blant de som står utenfor arbeidslivet. NAV anslår at hele 100,000 personer som står utenfor arbeidslivet, kan få seg jobb. Her kan man gjøre mer for at noen av disse kan finne en inngang til arbeidslivet i IT-bransjen, sier Mathiesen.

Les hele rapporten her »

Slik jobbet Abelia

Elin Mathiesen, fagleder analyse. <i>Foto:  Ilja C. Hendel</i>
Elin Mathiesen, fagleder analyse. Foto:  Ilja C. Hendel

Elin Mathiesen forklarer hvordan Abelia har kommet frem til rapporten. Offisielle statistikker fra Statistisk sentralbyrå viser ikke en samlet oversikt over den norske IT-bransjen.

– Vi ønsket å samle disse tallene i én rapport for å kunne følge utviklingen i en næring som vokser raskt. Skal vi klare å gjøre Norge til et mer bærekraftig og digitalt kunnskapssamfunn, må vi vite mer om de næringene som bidrar til å gjøre Norge til nettopp det, sier hun.

For å hente inn tallene og informasjonen, samarbeidet Abelia tett med analysebyrået inFuture. En viktig del av prosessen var å finne ut av en god definisjon av IT-bransjen.

– Vi så blant annet til tilsvarende sammenstillinger av tall for IT-bransjen internasjonalt. Vi benyttet også offisiell statistikk fra SSB og regnskapsdata fra Brønnøysund i utformingen av rapporten, forteller Mathiesen.

Nå som tallene er klare, er Mathiesen optimistisk når det gjelder norsk IT-næring:

– IT er kjernen i digitaliseringen og teknologiutviklingen som driver hele næringslivet og samfunnet fremover. IT-bransjen i Norge vokser raskt, men den vokser fra et forholdsvis lavt nivå. Våre nordiske naboer er langt foran oss, og har i større grad klart å gripe mulighetene. EU og mange andre land har langt større politisk oppmerksomhet om mulighetene digitalisering gir. Vi må sette inn tiltak som setter fart og retning på tech-veksten, avslutter hun.

Les hele rapporten her »