Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hurtigtoget AI: Start internt og bygg opp erfaring

Jon Jahren, direktør for sky og AI i Microsoft Norge
Jon Jahren, direktør for sky og AI i Microsoft Norge
Del

– Vi har aldri blitt invitert inn i så mange konsernledelser som vi har nå, etter at ChatGPT kom. AI har blitt en «snakkis» i konsernledelsen, fastslår Jon Jahren, direktør for sky og AI i Microsoft Norge. Azure OpenAI Service og Copilot er to tjenester virksomheten kommer til å ha et forhold til.

Da ChatGPT ble lansert i november 2022, tok det ikke lang tid før tjenesten ble «allemannseie». Nå står mange virksomheter på startstreken for å dra nytte av de store språkmodellenes fremvekst. Skyen er en forutsetning for å iverksette bedriftenes AI-strategi.

Det finnes knapt en virksomhet som ikke bør ha AI i bakhodet som et ledd i organisasjonens utvikling av produktivitet og overordnet effektivitet.

– Alle virksomheter med kunnskapsarbeidere som behandler, bearbeider, tolker og summerer mye informasjon, må forholde seg til AI slik vi kjenner den i dag, sier Jahren.

Industrien er på hugget

Han fastslår at mennesket i midten skal beholdes, men at for eksempel saksbehandlere, advokater, markedsførere, kommunikasjonsrådgivere og personer med mye kundekontakt vil kunne øke produktiviteten i sitt arbeid.

Første tanke er kanskje at AI er mest nyttig for klassiske kontorfunksjoner, men Jahren påpeker at det også i industrien produseres mye tekst, som for eksempel hendelsesrapporter forbundet med avvik, stoppårsaker, sikkerhetshendelser etc.

– Industribedrifter som ofte er «marginbusiness», er svært opptatt av automatisering og optimalisering. Vi ser – kanskje noe overraskende – at det er industrien som er mest frempå, for aktørene ser at generativ AI byr på en produktivitetsgevinst som kan iverksettes og optimaliseres ganske raskt, forteller han.

Copilot for økt produktivitet

Jon Jahren, direktør for sky og AI i Microsoft Norge.
Jon Jahren, direktør for sky og AI i Microsoft Norge.

Jahren understreker at behovene for økt produktivitet finnes over alt, men at opplevd press for å gjøre noe med det, er forskjellig.

– Produktivitet er hjørnestenen i Microsofts virksomhet. Vår siste Work Trend Index-rapport viser at to av tre mangler tid og energi til å få gjennomført det de skal gjøre på jobb – og dette bildet har ikke endret seg mye de siste ti årene. Der ser vi at den nye generasjonen AI har et kjempestort potensial, sier han.

Microsofts perspektiv er at AI skal være din assistent, derfor har de også kalt selskapets nye AI-tjeneste Copilot.

Microsoft 365 Copilot er en digital assistent drevet av kunstig intelligens, som er utformet for å hjelpe brukere med en rekke oppgaver og aktiviteter: Opprette utkast til innhold, foreslå forskjellige måter å uttrykke noe du har skrevet på, foreslå og sette inn bilder, opprette PowerPoint-presentasjoner fra Word-dokumenter etc.

– Med Copilot kan AI hjelpe brukerne, men det er du som bestemmer hva som skal med og som sitter med det endelige ansvaret. Vi ønsker å sprenge grensene for hvor mye arbeid en enkeltperson kan få gjort på bare én dag, sier Jahren.

Last ned skyguide for ledere »

Egen bedriftsintern, beskyttet AI

Å bygge bedriftsintern AI basert på de store språkmodellene som finnes, er allerede en realitet via Azure OpenAI Service.

– ChatGPT 4-modellen kan du ikke re-trene, den har allerede en meget dyp forståelse. Men det vi kan gjøre er å fin-tune den mot eksisterende tekst, slik at den følger språkdrakt, terminologi og kommunikasjonsform tilpasset din virksomhet. I tillegg kan vi koble chatboten rett på bedriftens data, slik at ansatte kan gjøre faktaoppslag i virksomhetens egne kildedokumenter. Dette er bedriftene svært opptatt av, sier Jahren.

– Kontroll på egen data og bedriftshemmeligheter er virksomhetene naturlignok opptatt av i sin bruk av AI?

– I Azure har vi personvern- og sikkerhetsmekanismene som skal til for å beskytte data. Når du lager din egen beskyttede bedrifts-chatbot, kan du logge alt som skjer og garantere at du har kapasitet. Dine data og fin-tuning blir ikke brukt av andre, fastslår Jahren.

Vi ønsker å sprenge grensene for hvor mye arbeid en enkeltperson kan få gjort på bare én dag.


Jon Jahren, direktør for sky og AI i Microsoft Norge

Bygg egne erfaringer og lær

Hans råd til bedrifter som står på terskelen til AI-æraen, er å starte med bruksområder som er interne. Ta i bruk Copilot eller lag din egen chatbot for å tilby dette til de ansatte – og sørg for å forankre faktabaserte spørsmål i egne filarkiver.

– Start internt med å bygge opp erfaring. Etter hvert kan du omsette dette i mer automatiserte og kunderettede systemer. Men det er en god idé å ha et menneskelig overoppsyn i starten.

– Hvordan kan AI sammen med skytjenester forsterke innovasjon?

– De generative AI-modellene er fremdeles bare en statistisk modell på de data de er trent på. I det perspektivet er det ikke noe originalt, men vi kan kombinere så enormt mye data og på den måten produsere noe som aldri har vært gjort tidligere, sier han.

– Når vi snakker om at store språkmodeller kan brukes til forskning, er det gjerne fordi vi ser at nøkkelen til gjennombrudd ligger der allerede. Men vi må finne sammenhenger som mennesker ikke har klart å se.

Litt frem i tid kan vi for eksempel starte en produksjonslinje og sette en AI til å følge med. Skjer det avvik vil AI-en selv vurdere hva som er galt, basert på sin generelle forståelse av hvordan noe skal se ut, lukte eller oppføre seg. Deretter vil den vurdere hva som må gjøres for å gjenopprette normalen.

– Vi er nok på vei dit, konkluderer Jahren.

Flere muligheter for god økonomisk kontroll i skyen

– Mange virksomheter behandler sky som nok et datasenter, og ser ikke hva slags muligheter som ligger der for å få mye bedre kontroll, sier Jon Jahren. 

Du har sikkert hørt det før, og kanskje også opplevd det selv: Beløpet på fakturaen for skytjenesten var ikke som forventet, og fakturaen var ikke enkel å forstå. Kanskje har noen satt i gang en kjøring uten å avslutte, og dette har slukt datakraft. Det er ikke alltid så enkelt å forstå alle varelinjene på en skyfaktura.  

– Også her kan Copilot være til hjelp. Vi lanserer snart en egen Copilot på tjenesten Microsoft Cost Management. Denne vil kunne foreslå innsparinger basert på en analyse av virksomhetens forbruk på Azure-plattformen, forklarer Jahren.  

Du kan også tilpasse rapporter og få analysert konsekvenser av ulike scenarioer ved å ta i bruk Copilot på denne tjenesten.  

– Alle er tjent med at kundene sparer penger på skyen og heller reinvesterer disse i eksempelvis sikkerhetsprodukter. Her er det en underinvestering i mange virksomheter – fordi det ofte kommer som et tilleggsvalg til selve tjenesten, sier Jahren. 

Last ned skyguide for ledere »

 
 

Les flere artikler fra Atea