Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

En nettverksløsning designet for fremtiden

HENT er en av Norges største totalentreprenører innen bygg og anlegg. Sikkerhet, fleksibilitet og skalerbarhet var viktige stikkord da de skulle velge ny nettverksløsning.
HENT er en av Norges største totalentreprenører innen bygg og anlegg. Sikkerhet, fleksibilitet og skalerbarhet var viktige stikkord da de skulle velge ny nettverksløsning.
Del

Endrede behov knyttet til nettverk gjorde at HENT bestemte seg for å legge driften ut på anbud. På nyåret 2021 ble det klart at Advania Norge hadde vunnet anbudsrunden, og litt over et halvt år senere nærmet HENT seg ferdig med utrullingen av nytt nettverk.

HENT er en av Norges største totalentreprenører innen bygg og anlegg. Virksomheten har nesten kontinuerlig mellom 50 og 70 små og store lokasjoner i drift i både Norge og Sverige.  

– Vi har satt stor pris på hjelpen vi har fått fra Advania Norge i implementeringsfasen. Samarbeidet vært over all forventning, alle i Advanias team har gjort en strålende jobb fra start til slutt, forteller Runar Isdahl, IT-konsulent og ansvarlig for systemarkitekturen i HENT.  

Hva var utfordringen?

Underskalert nettverk og lite innsikt.

Runar Isdahl, ansvarlig for systemarkitekturen i HENT.
Runar Isdahl, ansvarlig for systemarkitekturen i HENT.

Med opptil 70 små og store lokasjoner, hvorav mange av disse er brakker på ulike byggeplasser rundt om i landet, er det vesentlig for HENT at nettverket er stabilt og tåler kravene moderne verktøy og tjenester setter. Uten nettverk stopper driften i praksis helt opp. Det er både kostbart, frustrerende og kan føre til store forsinkelser. 

Den tidligere løsningen med et tradisjonelt managed network samsvarte ikke lengre med dagens behov for ytelse, logistikk og sikkerhet, og ble fornyet som en del av et større moderniseringsprosjekt av driftsplattformen.

– Nettverket vårt var underskalert, og vi i HENT hadde behov for økt innsyn og mer kontroll for hurtigere å kunne bistå brukere og prosjekter som opplevde at nettverket ikke fungerte slik det skulle.

Det at HENTs IT-avdeling selv kunne få tilgang til systemene og dermed kunne få oversikt over problemer eller bidra til å løse dem, var et viktig krav når en ny løsning skulle designes. 

Hva var løsningen?

Nettverk som en tjeneste fra Advania Norge.

For HENT var løsningen å gå over til nettverk som en tjeneste (NaaS), levert av Advania Norge. Gerhard Næss, Senior Sales Executive i Advania Norge, understreker at NaaS er en tjeneste som passer svært godt til HENTs behov. Han har vært involvert i leveransen fra dag én, og kan fortelle at løsningen som settes opp hos HENT er fleksibel og tilpasningsdyktig. 

– Vi har satt opp et SD-WAN som gjør at kommunikasjonen mellom lokasjoner er enkel, i tillegg til at det forenkler oppsett av nye lokasjoner. Det er en skybasert løsning som kan skaleres opp og ned etter behov. Alt administreres fra en driftsplattform som ligger i skyen, sier Næss. 

Han legger til at Advania Norge sine nettverkstjenester er basert på Cisco Meraki og laget for å håndtere fremtidens krav. Nettverk fra Meraki inkluderer blant annet WiFi, sikkerhetsløsninger og Ethernet-svitsjer. Løsningen er designet for å oppnå mer på kortere tid, med en fleksibel plattform som fundament. Den skybaserte plattformen sikrer at funksjonene til enhver tid er mest mulig oppdatert. 

 Victoria Engh, Partner Solutions Architect Northern Europe i Cisco Meraki.
 Victoria Engh, Partner Solutions Architect Northern Europe i Cisco Meraki.

– I Advania Norge har vi tett partnerskap med Cisco og god erfaring med leveranse av nettverkstjenester. Vi har sertifiserte konsulenter og API integrert overvåking mot vårt Network Operation Center som overvåker nettverket 24/7, sier Næss. 

Victoria Engh, Partner Solutions Architect Northern Europe i Cisco Meraki, forteller at det er 152.000 brukere som månedlig bruker APIene i plattformen. Stadig flere benytter seg av mulighetene til å bygge på ny funksjonalitet.

– Meraki er fundamentet som gjør at Advania ved hjelp av APIene kan levere noe ekstra til sine kunder. APIene lar våre partnere få enda mer ut av plattformen ved å utvikle applikasjoner tilpasset ønsker og behov, poengterer hun.

Næss legger til at NaaS passer godt for virksomheter som ønsker å ha oversikt over og kontroll på egen infrastruktur. 

– Vår erfaring er at det er ekstremt tungvint om all innsikt i nettverket må gå via en ekstern leverandør. Derfor ønsket vi å finne en løsning som ga oss litt mer innsikt og kontroll på nettverket, uten at vi trengte å håndtere hele driften selv. Med NaaS fra Advania Norge har vi fått tilgang på denne innsikten, sier Runar Isdahl i HENT. 

Hva er innsikten?

En stor byggeplass krever også et stabilt nettverk. Her ved byggingen av Norges største universitetsbygg.
En stor byggeplass krever også et stabilt nettverk. Her ved byggingen av Norges største universitetsbygg.

– Riktig leverandør og riktig nettverksløsning.

Høsten 2021 var HENT i sluttfasen av implementeringen og utrullingen av nytt nettverk på alle sine lokasjoner. Så langt sitter Runar Isdahl igjen med en positiv opplevelse av hele prosjektet. 

– Jeg må berømme alle som har vært med på teamet fra Advania Norge. De har virkelig bekreftet at vi tok et riktig valg da vi bestemte oss for å velge dem som leverandør. I anbudsfasen overbeviste de oss om at de kunne levere det vi hadde behov for, og det har de etterlevd veldig bra så langt, sier Isdahl. 

Hvis Isdahl skal trekke frem én ting som kunne vært gjort annerledes, ville det vært å be om mer bistand fra Advania Norge i forbindelse med utrullingen. 

– Vi klarte ikke helt å forestille oss hvor omfattende prosjektet kom til å bli i oppstartsfasen. Nå har vi erfart at det dukker opp en del uforutsette ting, spesielt hos en virksomhet som vår med mange distribuerte lokasjoner.

Hva ble resultatet?

Gode resultater og mer fornøyde brukere. 

Det har vært viktig for HENT å flytte så mye ekspertise som mulig til Advania Norges eksperter på nettverk slik at IT-avdelingen kan fokusere på å følge opp brukerne, systemene og IT-sikkerheten – uten å måtte bruke tid på hygienefaktorer. 

– IT-avdelingen vår består av ni personer fordelt på flere ulike lokasjoner i Norge og Sverige. Vi ser allerede nå at vi har potensiale til å få frigjort noe av deres tid, slik at de i større grad kan bruker mer tid på arbeidsoppgaver som for eksempel oppfølging av brukere, systemer og IT-sikkerhet, sier Isdahl. 

Implementeringen er nå fullført, med god hjelp fra Advania Norge. 

– Vi er glade for at vi allerede nå ser at prosjektet har gitt gode resultater og at vi har mer fornøyde brukere, avslutter Isdahl.