Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Tradisjonell prosedyrehåndtering er gammeldags og utdatert

AR Concept: Industrial Engineer Uses Augmented Reality Digital Tablet to Scan Large Metal Constructi ...
AR Concept: Industrial Engineer Uses Augmented Reality Digital Tablet to Scan Large Metal Constructi ... Gorodenkoff Productions OU
Del

Det er på tide å reduserer nedetid og menneskelige feil med prosedyrer som er lett tilgjengelig, enkle å forstå og setter arbeideren i fokus.

«Connected worker», en pålogget arbeider, har blitt hjørnesteinen i digitale transformasjonsinitiativer - men i mange organisasjoner er introduksjons- og læringsprogrammer dårlig egnet til å støtte dem, sier Peter Wilson, Senior Industry Consultant fra Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-divisjon. 

Det er mulig å gjøre en bedre jobb, la oss se hvordan man kan løse det.

I en fersk Microsoft-undersøkelse sa 55 % av feltarbeiderne at de ikke fikk opplæring i teknologiene og verktøyene de trengte for å gjøre jobben sin. Med ett så høyt tall er det grunn til å spørre om det er noe som er grunnleggende galt med introduksjons- og læringsopplevelsen som blir tilbudt? 

«Connected worker», en pålogget arbeider, har blitt hjørnesteinen i digitale transformasjonsinitiativer
«Connected worker», en pålogget arbeider, har blitt hjørnesteinen i digitale transformasjonsinitiativer

Mange industribedrifter står overfor et felles problem: deres digitale transformasjon krever oppkoblede, ansvarliggjorte feltarbeidere, men deres lærings- og introduksjonsopplevelse er ikke i tråd med dette målet.

En av hovedårsakene er en svært sentralisert og ovenfra-og-ned-tilnærming til kunnskapsledelse, mer enn en samarbeidsorientert tilnærming. Altfor ofte vet erfarne feltarbeidere hvordan de skal utføre jobben sin, men kunnskapen deres gjenspeiles ikke i dokumentasjonen eller læringsmateriellet: så mye som 90 % av driftskunnskapen til et anlegg er bare lagret i hodet til arbeidstakerne!

Dette fører ofte til problemer: arbeidstakerne må lære mens de er på farten. Når de ser på innhold og prosedyrer, finner de bare delvis, gjerne utdatert eller unøyaktig informasjon. De opplever også ofte gap mellom det som er beskrevet i opplæringsmateriellet (det "tenkte arbeidet") og det de kan eller bør gjøre. 

For å gjøre vondt verre utføres opplæringen vanligvis i begrensede miljøer - på en laptop eller i et klasserom - som er langt unna konteksten der informasjonen skal brukes.

Hva er konsekvensene?

Denne situasjonen påvirker kvaliteten, sikkerheten, effektiviteten og produktiviteten direkte. 

De vanligste konsekvensene er feil eller hendelser. Når man ser på menneskelige feil i industrimiljøer, er hovedårsaken i 30 % av tilfellene mangel på hensiktsmessig informasjon eller tilbakemelding. 

Arbeidstakere taper også tid og energi på å lete etter informasjon som ikke er lett tilgjengelig. 7 av 10 arbeidstakere sier for eksempel at de bruker Google for å finne informasjon om hvordan de skal utføre arbeidsoppgavene sine. 

En tredje, ofte oversett konsekvens er slitasje: Hvis feltarbeidere ikke føler at de får myndighet, støtte eller læring, vil de slutte. En LinkedIn-undersøkelse viste at selskaper som var høyt rangert for opplæring av ansatte, hadde 53 % færre som sluttet, enn sine konkurrenter.

Hvordan løser AcceleratorKMS dette?

AcceleratorKMS er utviklet for å møte behovene til connected worker ved å tilby en opplevelse som er mobil, personlig, on-demand og basert på det faktiske arbeidet som utføres. 

For det første tar vi for oss gapet mellom arbeidet, og dokumentasjonen av det. AcceleratorKMS utnytter data basert på faktisk arbeid for å identifisere hvilke problemer som oppstår eller hvilken tilleggsinformasjon som er tilgjengelig. Denne informasjonen kan segmenteres på individuelt eller demografisk nivå for å skape meningsfull personalisering av læringsopplevelsen, men også for å gi en feedback loop for å forbedre innholdet. 

AcceleratorKMS er utviklet for å møte behovene til «connected worker».
AcceleratorKMS er utviklet for å møte behovene til «connected worker».

For det andre sørger vi for at viktig innhold er tilgjengelig når som helst, hvor som helst og fra hvilken som helst enhet. Dette inkluderer digitalisering av eldre dokumenter og oppdeling av innhold i små, overkommelige deler som kan brukes på farten for den aktuelle oppgaven. Denne informasjonen kan kombineres med utstyrsinformasjon for å gi et fullstendig bilde av oppgaven.

For det tredje fletter vi sammen opplæring, samarbeid og veiledning. Brukerne kan gi umiddelbar tilbakemelding og flagge feilinformasjon med en gang. Fageksperter kan enkelt gjennomgå prosedyrer og innhold for å sikre at det forblir nøyaktig. Og ved å innhente data om faktisk arbeid kan vi sikre at prosedyrene faktisk blir fulgt. 

Finn ut mer om fremtidens forvaltning av content design her.

Hvilke fordeler kan organisasjoner forvente når de tar i bruk AcceleratorKMS?

Kundene våre har opplevd at prosedyresamsvaret har økt med opptil 99 % - med andre ord har de nesten eliminert informasjonsforårsakende hendelser. I tillegg sparer fageksperter opptil 68 % av tiden de bruker på å gjennomgå eksisterende innhold og prosedyrer, og 91 % av tiden de bruker på å lage nye prosedyrer.  

Samlet sett øker arbeidstakerne sin effektive arbeidstid med opptil 7,1 %. I svært konkurranseutsatte bransjer kan dette bety et betydelig konkurransefortrinn.

Finn ut hvordan Hexagon kan styrke den autonome fremtiden til anlegget ditt og forbedre prosedyrehåndteringen.