Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

– De fleste bedrifter vil ha stor nytte av en modenhetsanalyse for å få kartlagt sikkerheten

En modenhetsanalyse fra Atea ga Norges Bondelag verktøyet de trengte for å tenke mer helhetlig rundt informasjonssikkerhet, og for å finne ut hvilke tiltak de skulle prioritere først.

– Nesten alle bedrifter bør gjennomføre en modenhetsanalyse for å avdekke hull i egen sikkerhet, sier Terje Lystad, IT-sjef i Bondelaget.
– Nesten alle bedrifter bør gjennomføre en modenhetsanalyse for å avdekke hull i egen sikkerhet, sier Terje Lystad, IT-sjef i Bondelaget.
Del

Informasjonssikkerhet behøver ikke nødvendigvis dreie seg om avanserte hackerangrep, det kan også handle om menneskelige feil eller svakheter i hvordan de tekniske løsningene er satt opp. Det fikk Norges Bondelag smertelig erfare da noen sommeren 2021 fikk tilgang til e-postkontoen til en av organisasjonens ansatte. Denne ble så brukt til å sende ut et stort antall svindel-eposter på vegne av Bondelaget. 

En skikkelig gjennomgang 

Denne hendelsen, i tillegg til stadig flere medieoppslag om virksomheter som var blitt utsatt for digital utpressing, gjorde at Bondelaget fant ut at det var på tide med en skikkelig gjennomgang av informasjonssikkerheten. 

– Trusselbildet gjorde at vi så det som helt nødvendig med en gjennomgang av vår egen IT-sikkerhet. Vi ba derfor Atea om å gjennomføre en modenhetsanalyse  slik at vi kunne bli bedre i stand til å se hele bildet, forteller Terje Lystad, IT-sjef i Norges Bondelag. 

Han mener at selv om de allerede hadde tenkt på mange av tiltakene selv, var gjennomgangen veldig nyttig. 

– Jeg vil si at nesten alle bedrifter burde gjennomføre en slik analyse for å avdekke hull. Ikke for å avdekke hvor god eller dårlig du er, men for å finne ut hvor det er mangler – og få råd om hva du kan gjøre med disse. 

Les mer om modenhetsanalyse og hvordan du kan få bedre oversikt over bedriftens IT-sikkerhet. 

Vil ha kontroll på egne data 

Norges Bondelag er med sine mer enn 61 500 medlemmer den største næringsorganisasjonen innenfor norsk landbruk, og den største fagorganisasjonen for bønder i Norge. Organisasjonen har 18 kontorer spredd over hele landet, inkludert et kontor på Grønland i Oslo der 55 av organisasjonens rundt 115 ansatte sitter. 

Lystad forteller at de har valgt å drifte det meste av sine IT-løsninger selv. 

– Med unntak av noen få tjenester som er satt ut, kjører vi det meste i vårt eget datarom. Vi har ingen store og komplekse egenutviklede systemer, og kjører ERP, regnskap og så videre internt på egne servere. Vi har valgt å ha nærhet til egne data, forteller Lystad. 

Trusselbildet gjorde at vi så det som helt nødvendig med en gjennomgang av vår egen IT-sikkerhet. Med rapporten har vi fått et veldig nyttig verktøy som vi kan bruke i vårt eget sikkerhetsarbeid

Inkludert Lystad er det bare to ansatte i Bondelaget som jobber med IT, og de har ansvar for både support og drift. Det har derfor vært nyttig å kunne få tilgang til et større fagmiljø som Atea, spesielt når de nå hadde behov for en større gjennomgang av IT-systemene for å finne eventuelle hull i informasjonssikkerheten. 

Et nyttig verktøy flere kunne hatt bruk for 

Lystad mener modenhetsanalysen har vært til god hjelp for å få identifisert hvilke sikkerhetstiltak de bør prioritere først, og også for å få bekreftelse på at de har tenkt riktig. Analysen ble gjennomført gjennom en serie med arbeidsmøter. 

– Grunnprinsippene er omfattende og kan virke overveldende, men gjennom modenhetsanalysen oversetter Atea grunnprinsippene inn i din kontekst slik at de er lettere å relatere seg til. 

Til slutt ender modenhetsanalysen opp i en rapport med konkrete anbefalinger av tiltak og prioritering av disse. 

Lystad mener flere kunne hatt nytte av å bli bedre kjent med sin egen sikkerhet. 

– Med rapporten har vi fått et veldig nyttig verktøy som vi kan bruke i vårt eget sikkerhetsarbeid fremover, avslutter Lystad. 

Kontakt Atea for en prat om modenhetsanalyse »

Les flere artikler fra Atea