Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Bare 20 prosent av dataene utnyttes: – En uuttømmelig ressurs 

Tietoevry ble nylig medlem i Gaia-X, et europeisk samarbeid med formål å skape et enhetlig økosystem av sky- og datatjenester underlagt europeiske lover.
Tietoevry ble nylig medlem i Gaia-X, et europeisk samarbeid med formål å skape et enhetlig økosystem av sky- og datatjenester underlagt europeiske lover.
Del

Mengden av tilgjengelig data vi omgir oss med er enorm, og den øker stadig. Samtidig er det uutnyttede potensialet svimlende. Ifølge Europakommisjonen blir 80 prosent av all industriell data aldri brukt.

– Det jobbes nå med løsninger som kan gjøre det lettere å utnytte en større andel av dataene. I motsetning til mange andre ressurser så er data en uuttømmelig ressurs som kan gjenbrukes i det uendelige. For mange næringer ligger det en stor, skjult verdi i dette, sier leder for Strategic Differentiation Programs i Tietoevry, Wenche Karlstad.

Så mye data skapes

Mengden av data som globalt skapes, konsumeres og lagres øker kraftig.
I 2010 ble det produsert kun 2 zettabytes med data (en zettabyte = en trillion gigabytes).
I 2018 hadde dette steget til 33, og i 2020 var tallet doblet til 64 zettabytes.
Det anslås at vi i 2025 vil nå 181 zettabytes data.
Kilde: Statista.com

Forklaringen på at så mye data aldri kommer til anvendelse er sammensatt. Ett aspekt er at teknologi som trengs for å hente ut verdien fra datamaterialet ikke er utnyttet godt nok. Et annet er at lover og regler for lagring og overføring av data er i endring.

Dette er noe de fleste bransjer må forholde seg til. Enten du driver en liten nettbutikk med kundedata eller jobber i et multinasjonalt konsern er tilgangen til skylagret data stadig viktigere. 

En løsning på Privacy Shield-floken 

Schrems II-dommen fra juli 2020 førte til at «Privacy Shield» ikke lenger var gyldig som overføringsgrunnlag for personopplysninger mellom europeiske og amerikanske myndigheter. Dette forsterket behovet for digital suverenitet over egne data og suverene skytjenester.

Særlig de mest regulerte sektorer og bransjer, som offentlig sektor, helse og finans ble påvirket. Men i praksis alle virksomheter som er underlagt GDPR og andre regulativer.

– Ved å fremme nye, felles løsninger kan vi gjøre det lettere å bruke dataene på nye måter, sier Wenche Karlstad.
– Ved å fremme nye, felles løsninger kan vi gjøre det lettere å bruke dataene på nye måter, sier Wenche Karlstad.

– Digital suverenitet handler om retten til egne data, om hvor de lagres og hvem som har kontroll over dem. Selv om dette byr på utfordringer, byr det også på mange muligheter, sier Karlstad.

Uttalelsen fra Europakommisjonens president Ursula von der Leyen og USAs president Joe Biden i slutten av mars tyder på at det går mot en løsning på de juridiske flokene.

Det ble da annonsert at USA og EU var kommet til en prinsipiell enighet om et nytt regelverk for transatlantisk dataflyt. Den oppdaterte Privacy Shield-avtalen er under arbeid og vil forhåpentligvis bli en realitet raskt.

Samtidig jobbes det med å styrke Europas posisjon på datafronten. Europakommisjonens Data Act er et initiativ som ble lansert 28. februar, som nå er ute til høring.

 2700 milliarder kroner i økt BNP innen 2028

Intensjonen i Data Act er å gjøre mer data tilgjengelig, med ett regelverk for bruk av og aksess til data både i offentlig og privat sektor. Samtidig å stimulere til økt konkurranse gjennom datadrevet innovasjon.

 De nye reglene forventes å kunne skape 2700 milliarder kroner i økt BNP innen 2028.

– Forslaget til det nye regelverket legger blant annet opp til at skytjenester leverer sin datakraft og lagringskapasiteter på grunnlag av hvordan dataøkonomien er bygget.

Data Act tilrettelegger for en mer rettferdig og åpen konkurranse mellom SMB og større aktører.

Wenche Karlstad, Tietoevry

For eksempel vil økt bruk av gjenstander (Internet of Things) generere økt datamengde over relativt kort tid. Eksempelvis i smarte hjem eller smarte kontorer der flere enheter kan kobles i samme infrastruktur ved å regulere lys og varme basert på prediktive data ved bruk av kunstig intelligens.

Ett annet aspekt er å forbedre betingelsene for at virksomheter og forbrukere kan bruke skytjenester på en bedre måte.

– Data Act tilrettelegger for en mer rettferdig og åpen konkurranse mellom SMB og større aktører. Det skal bli enklere å skifte mellom ulike tjenesteleverandører, og redusere begrensningene på å utveksle og utnytte data mellom sektorer. Dette samtidig som vi skal kunne være trygge på at dataene håndteres på en forsvarlig måte, sier Karlstad.

Ny europeisk allianse  

Tietoevry gikk nylig inn som medlem i Gaia-X, et europeisk samarbeid med formål å skape et enhetlig økosystem av sky- og datatjenester underlagt europeiske lover. Alliansen har siden etableringen sommeren 2021 allerede godt over 300 medlemmer, og den vokser hurtig.

Tanken er at et felles digitalt økosystem som medlemmene selv regulerer vil stimulere til deling og vekst i et bredt miljø med prinsipper rundt åpen kildekode.

– Potensialet for innovasjon er stort, men komplekse regelverk har vært til hinder for særlig små aktører. Ved å forenkle og bygge gode standarder for utveksling av data kan det bli lettere å utnytte en større del av datamengden som finnes, poengterer Karlstad. 

Et tettere samarbeid mellom europeiske skyleverandører vil sammen med Data Act kunne styrke Europas betydning på dette feltet.  <i>Foto:  Copyright (c) 2021 fizkes/Shutterstock</i>
Et tettere samarbeid mellom europeiske skyleverandører vil sammen med Data Act kunne styrke Europas betydning på dette feltet.  Foto:  Copyright (c) 2021 fizkes/Shutterstock

Sammenhengen mellom å ivareta data både på riktig sted og til riktig skytjeneste er tett koblet, enten valget faller på offentlig, hybrid eller privat sky. 

Økt innovasjon, smartere samarbeid 

Et tettere samarbeid mellom europeiske skyleverandører vil sammen med Data Act også kunne styrke Europas betydning på et felt der amerikanske og kinesiske aktører har blitt stadig mer dominerende.

– For de som eier og prosesserer store mengder data er det viktig med smidighet og transparens. Ved å fremme nye, felles løsninger kan vi gjøre det lettere å bruke dataene på nye måter. Det vil særlig komme mindre aktører til gode at veien fra innovasjon til nye tjenester blir kortere, understreker Karlstad.

Små og mellomstore bedrifter har gjerne behov for ekstern kompetanse når de skal høste av datahavets goder. Gaia-X, Data Act og en ny Privacy Shield-avtale kan bidra til smartere samarbeid, større fleksibilitet og raskere omstilling.

– Jo lettere det er å få ulike systemer til å snakke sammen, jo lavere er terskelen for å utvikle og ta i bruk nye løsninger. Mulighetsrommet er stort, enten det er innen handel, industri, landbruk eller forskning – bare for å nevne noe. Teknologien er i stadig utvikling, og med det vil verdien av dataene bare øke.