Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ble ikke skyen så bra som du trodde?

«Alle» skal opp i skyen, men så kommer hverdagen snikende. Utfordringen er å få kontroll i forkant.

Mange opplever at det er krevende å navigere i det moderne, skybaserte IT-landskapet.
Mange opplever at det er krevende å navigere i det moderne, skybaserte IT-landskapet. Foto: Unsplash / Paul Skorupskas
Del

Det moderne IT-landskapet er vanskeligere å navigere enn noen gang før. Utviklingen går raskere, og kompleksiteten har økt. De aller fleste er på vei over i skyen, og det gir store fordeler som skalerbarhet, tilgjengelighet, utviklings- og utrullingstid. Men som mange har erfart bringer det med seg en rekke nye problemstillinger.

Morten Forfang, fagdirektør for Cloud, AI og IoT i Computas <i>Foto:  Computas</i>
Morten Forfang, fagdirektør for Cloud, AI og IoT i Computas Foto:  Computas

Spørsmål om hvilken skyplattform man skal benytte, enten det er Microsoft Azure, Google Cloud eller AWS – eller kanskje en kombinasjon av disse – er bare toppen av isfjellet. Valg må tas omkring lagring, rutiner og prosesser. Man må også ta juridiske hensyn, kartlegge egen kompetanse, og ikke minst ivareta sikkerheten. ISO-sertifiserte bedrifter må oppdatere svært mye av dokumentasjonen for virksomheten – ikke bare den som handler om IT.

– Det er også grunnen til at selv om alle snakker om skyen, så er det ikke veldig mange som har kommet spesielt langt. Det mange oppdager først når de har tatt teknologien i bruk, er at dette påvirker store deler av organisasjonen, sier Morten Forfang, fagdirektør for Cloud, AI og IoT i Computas.

– Kostnadsføring og budsjettering, utvikling og rutiner er annerledes enn for tradisjonell IT og on-premise-løsninger – og alt må dokumenteres. Med overgang til skyen er det ikke lenger én eier av IT-systemene. I stedet sitter eierne spredt rundt i hele organisasjonen, forteller han videre.

Mister oversikt og kontroll

Slik kan virksomheten din ta ut potensialet i skyplattformen

Se hvordan her »

I dette allerede kompliserte bildet kommer også kompleksiteten i selve skyplattformen inn. For nettopp noe av fordelen med skyteknologi – at den er stadig under utvikling og oppdatering – er også en stor utfordring for mange. Det er krevende å holde oversikt og kontroll over de hyppige endringene.

– Det er løpende oppdateringer av vilkår, priser, teknologiske oppdateringer og muligheter. En ting er å få med seg disse, en annen ting er å vurdere hva endringene betyr for den spesifikke kunden. Og hvis man på toppen av det hele har ambisjoner om å utnytte teknologien til det fulle, kreves det spisskompetanse på den enkelte plattformen, og erfaring som gjør deg i stand til å agere på mulighetene man ser, forteller Forfang.

Det er denne endringen som gjør at behovet for en ny rolle har dukket opp innenfor IT, nemlig skymegler, eller cloud broker. I motsetning til hva mange kanskje tror handler det hverken om IT-drift, IT-infrastruktur, eller lisenssalg.

– Slike ting er i hvert fall ikke det primære. De som skal anskaffe en skymegler er egentlig på utkikk etter mer enn pris og infrastruktur. En skymegler skal være en teknologinøytral, rådgivende partner, som har spisskompetanse på plattformene og erfaring med å guide andre kunder i dette landskapet, sier Forfang.

– I rollen som skymegler må vi forstå hele verdikjeden fra topp til bunn, og gi kundene råd uten å støye med unødvendig informasjon. En god skymegler må kunne applikasjonsutvikling og devops for å ta ut potensialet. I devops og sky er infrastruktur nå også kode. I veivalget mellom å rehoste, replattforme og refaktore, må man skrive kode og gjøre om på innmat, og det er her man har mulighet til å hente ut mye av skyens potensiale, utdyper han.

Hva kan flyttes, og når?

Computas har en rekke sertifiserte eksperter på både Microsoft Azure og Google Cloud, og tilbyr rådgivning og konsulenter innenfor skymegling og utvikling. <i>Foto:  Computas</i>
Computas har en rekke sertifiserte eksperter på både Microsoft Azure og Google Cloud, og tilbyr rådgivning og konsulenter innenfor skymegling og utvikling. Foto:  Computas

Ekspertene i Computas snakker ofte med de ansvarlige som sitter ute i bedriftene. Da opplever de en stor forskjell mellom de som har planer om å ta i bruk skyteknologi, men ikke er i gang, og de som allerede har satt i gang flyttingen eller utvikling i skyen.

I den førstnevnte gruppen er det ofte store ambisjoner for hvilken påvirkning skyteknologien skal ha på egen forretningsutvikling, modernisering og innovasjon. Men blant de som allerede er i gang er det særlig to utfordringer som viser seg å hindre dem fra å utløse dette potensialet.

– Den suverent vanligste hindringen er mangel på skykompetanse, som man typisk først oppdager etter hvert. På tett andreplass kommer utfordringer med å håndtere ringvirkninger i organisasjonen, som eierskap og økonomiske forhold, sier Forfang.

– De fleste kan flytte ut i skyen, og få stor gevinst av å gjøre det. Men en forutsetning for å lykkes er en forståelse for hva man begir seg ut på, og noen avklaringer man må gjøre på forhånd. Får man på plass en solid plan og god kontroll er man godt rustet til å høste gevinstene av teknologien, forklarer han.

Rammeverk for skyreisen

For å unngå fallgruver og sikre egen kompetanse på avgjørende områder, kan god hjelp og veileding være uvurderlig.

– Her kan vi tilby et rammeverk basert på «best practice». Vi har gjennom flere år hjulpet veldig mange kunder på sin skyreise, og rammeverket er utviklet basert på denne erfaringen. Det støttes også av analysene og rådene fra Gartner, Microsoft og Google, forteller Forfang.

– I bunnen ligger vår egen fagkompetanse og erfaring innenfor devops, applikasjons- og systemutvikling, samt en mengde sertifiserte eksperter på både Google Cloud og Microsoft Azure. Men skymegling er ikke et tradisjonelt IT-prosjekt. Det handler om å hjelpe deg å forberede og tilpasse organisasjonen til den nye IT-hverdagen, bygge kompetanse og holde denne skarp, og å utnytte potensialet i teknologien, avslutter fagdirektøren i Computas.

Les flere artikler fra Computas