Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette er den nye IT-rollen du må ha på laget — og disse 3 egenskapene må den ha

Foto: Trygve Indrelid/Computas
Foto: Trygve Indrelid/Computas
Del

De fleste IT-beslutningstakere i norske bedrifter og organisasjoner er på full fart over på skyplattformer som Microsoft Azure, Google Cloud eller AWS. Hvis ikke har de i det minste tatt en seriøs vurdering på bruk av disse plattformene. Det betyr at mange bedrifter legger ut på skyreisen med hårete mål og store ambisjoner, men så kommer hverdagen.

Wei Li, produktdirektør i Computas. Foto: Kimm Saatvedt/Computas
Wei Li, produktdirektør i Computas. Foto: Kimm Saatvedt/Computas

– Dersom du spør beslutningstakerne i en virksomhet om hvorvidt deres forventninger før de startet på reisen ut i skyen stemmer med fordelene de har oppnådd etter skiftet, så får du ganske oppsiktsvekkende resultater. De rapporterer om positive effekter rent IT-teknisk, men det stopper som regel der, sier Wei Li, produktdirektør i Computas.

Ambisjonsnivået er det som regel ikke noe å klage på. En undersøkelse gjennomført av EY i 2019 viser at norske virksomheter ønsker å ta i bruk skyteknologi for å oppnå fordeler som forretningsinnovasjon, digital transformasjon og utvikling av nye produkter og tjenester. Men erfaringen fra de som allerede har tatt i bruk skybaserte tjenester, er at de kommer til kort når jobben skal gjøres. De rapporterer om mangel på spisskompetanse og at migreringen er mer kompleks enn først antatt.

Skyteknologi påvirker hele organisasjonen

Slik kan virksomheten din ta ut potensialet i skyplattformen

Se hvordan her »

– Én ting veldig få, kanskje nesten ingen, tar inn over seg, er de enorme endringene bruk av skyteknologi fører med seg — for hele organisasjonen . IT-avdelingen er på mange måter minst påvirket. Er du en ISO-sertifisert bedrift, må du oppdatere praktisk talt alt av dokumentasjon i hele organisasjonen. Ikke bare dokumentasjon som omhandler IT. Kostnadskontroll, budsjettering, utvikling — you name it. Og ja, det er litt kjedelig. Men når revisjonen kommer, vil du være svært takknemlig for å ha tatt denne oppgaven på alvor fra start, sier Li.

Hun nevner også juridiske aspekter ved bruk av skyteknologi som et område mange hopper bukk over. Men dette er ikke den eneste utfordringen som kan bremse prosessen. 

Mangel på spisskompetanse

Den største utfordringen virker imidlertid å være mangel på kompetanse på den eller de spesifikke plattformene som tas i bruk.

– Det reduserer selvsagt evnen til å utnytte de teknologiske mulighetene for innovasjon og transformasjon som man i utgangspunktet hadde sett for seg. Uansett om man skal gjøre en migrering av en eksisterende løsning eller applikasjon, eller om man skal bygge en helt ny, skreddersydd løsning på skyplattformene, må man kjenne denne teknologien godt. Det må gjøres riktig fra start, man må vite hvilke fordeler som ligger der og ikke minst vite hvordan man utnytter dem i praksis, forklarer Li. 

Foto: Trygve Indrelid/Computas
Foto: Trygve Indrelid/Computas

Et annet aspekt hun fremhever er den kontinuerlige overvåkingen av endringer i plattformene. Dette er endringer som skjer i rekordfart i dag, det krever både tid og kompetanse for å følge med.

– Dette kan påvirke priser og andre betingelser, men kan også kreve tilpasninger i løsningene du selv har bygget, alt fra sikkerhetstiltak til utnyttelse av nye teknologiske muligheter. Det er kort sagt et komplekst landskap å navigere i, sier hun.

En ny rolle i IT-bransjen

– Nå har ikke begrepet Cloud Broker eksistert veldig lenge, men vi ser at noen av de mest modne og kravstore organisasjonene allerede etterspør denne rollen når de skal gjøre virkelighet av sine visjoner for skyen, sier Li.

Men hva er egentlig en Cloud Broker, eller skymegler, og hvor i IT-verdenen passer denne rollen inn?

– La meg først si noe om hva en skymegler ikke er. Det er ikke synonymt med verken  IT-drift, IT-infrastruktur eller lisenssalg som  mange nok tror, sier Wei Li.

La meg først si noe om hva en skymegler ikke er. Det er ikke synonymt med verken IT-drift, IT-infrastruktur eller lisenssalg som mange nok tror

Wei Li, produktdirektør i Computas

Hun refererer til Cloud Broker slik det er beskrevet av National Institute of standards and technology (NIST) i USA. Her fokuseres det på tre viktige elementer:

For det første skal en skymegler skape ekstra verdi for kunden. Det betyr mer enn å videresende en faktura. De må overvåke og holde kunden oppdatert på prisendringer, lovendringer, bruksanalyse og tilgangsstyring på administrasjonsnivå.

Det andre kriteriet går på kontroll av de ulike data for kunden. De har ofte data på mange steder, kanskje noe er on premise og noe allerede i skyen. Dette må håndteres og et system for masterdata må iverksettes. Her handler det mest om lagring av data, tilgangsstyring på datanivå, skalering og aggregering.

Den tredje funksjonen ligger i å være en god rådgiver, ved å tilby den beste tjenesten for den enkelte kunde. Tjenesten som passer best varierer i de ulike situasjonene for kunden, hvordan systemene snakker sammen, sikkerhetsaspekter og økonomiske fordeler og ulemper.

Må være langt mere enn «bare» IT-leverandør

Foto: Trygve Indrelid/Computas
Foto: Trygve Indrelid/Computas

– Vi har lenge sett at skyplattformene er såpass komplekse at det utfordrer en del tradisjonelle roller i IT-bransjen. Det er mange brikker som skal være på plass for å kunne bli en skymegler som skaper reell verdi for kundene; man må være en teknologisk nøytral partner, man må kunne vurdere et større organisatorisk perspektiv enn det rent IT-tekniske og ikke minst har dyp forståelse for skreddersydd løsningsutvikling, sier Li.

Det betyr også at konsulentrollen endrer seg. Hos Computas er det fokus på opplæring av kundene og å være en partner for kunden fremfor å strø konsulenter utover kontorlandskapet deres og bli en ekstra administrativ kostnad.

– Å være en skymegler handler ikke om å sette 30 konsulenter hos en kunde i et prosjekt. Det handler om å bygge langsiktig kompetanse hos kunden på alt fra metodikk til spesifikke aspekter i en skyplattform. Mange har jo ikke kommet spesielt langt i skyreisen, og kan realisere store verdier dersom de får god rådgivning til å se alle mulighetene i skyen, avrunder Li.

Les flere artikler fra Computas