Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette får Bodø kommune for 100 millioner IT-kroner 

Bodø rådhus. Tietoevry vil med den nye kontrakten overta ansvaret for driften av kommunens IT-løsninger. Foto: Tietoevry
Bodø rådhus. Tietoevry vil med den nye kontrakten overta ansvaret for driften av kommunens IT-løsninger. Foto: Tietoevry
Del
Produsert av TUM Studio

Tietoevry har vunnet en avtale med Bodø kommune om leveranse av en ny driftstjeneste med høy bruk av offentlige skytjenester. Verdien er godt over 100 millioner kroner. 

Tietoevry ble tildelt kontrakten på bakgrunn av best balanse mellom pris og kvalitet. Kommunen la vekt på arkitektur og skyløsning, spesielt i lys av applikasjonsdrift og klientdrift. Sikkerhet er også vurdert, samt kvalitet på helpdesk og selvbetjeningsløsninger.

Bodø kommune har i dag løsninger i eget datasenter, offentlig sky og som tjenesteleveranser fra ulike leverandører av fagapplikasjoner som SaaS-tjenester (programvare som tjeneste). 

– Behovet for å samle håndteringen av de mange løsningene og komplekse sammenhengene, sammen med behovet for større fleksibilitet og sikkerhet, ser vi som viktige drivere i kommunens transformasjon mot en økt bruk av offentlige skytjenester.

Dette sier Lead Business Developer i Tietoevry, Terje Husby.

Strategisk rolle 

J<a name="m_-889406237194412714__Hlk93471858"></a>arle Holtet-Lid, Head of Public Sector, Tietoevry Connect Norway og kommunedirektør i Bodø kommune Kjell Hugvik signerer kontrakten. Foto: Tietoevry 
Jarle Holtet-Lid, Head of Public Sector, Tietoevry Connect Norway og kommunedirektør i Bodø kommune Kjell Hugvik signerer kontrakten. Foto: Tietoevry 

Kontrakten innebærer en planleggingsfase fram til 1. september. Deretter skal Tietoevry skygge nåværende leverandør i en overgangsfase fram til overtakelse av driften rundt årsskiftet.

Tietoevry vil da ha ansvaret for drift av alle kommunens løsninger og koordinering av andre leverandører inn i den totale driftsløsningen. Avtalen har en varighet på 3 år med mulighet for årlig forlengelse i ytterligere 3 år.

– Vi får en strategisk rolle der vi sammen med kommunens digitaliseringsenhet skal flytte eksisterende løsninger i det lokale datasenteret til offentlig sky gjennom bruk av Microsoft Azure, og ved behov hjelpe til å transformere løsninger, enten det er innen skole, helse og omsorg, teknisk forvaltning eller andre områder, forklarer Husby.

Avtalen medfører også en reduksjon i kommunens faste kostnader til infrastruktur og datarom, og økt deltagelse i markedsutviklingen. Tietoevry skal bidra til å at kommunen får utnyttet sine IT-ressurser bedre, ikke minst for å utvikle nye tjenester. 

IKT-sjef Frode Nilsen i Bodø kommune fremhever at innovasjon og tjenesteutvikling i dag i stor grad skjer på de store skyplattformene. 

Vi skal flytte eksisterende løsninger i det lokale datasenteret til offentlig sky.

Lead Business Developer i Tietoevry, Terje Husby 

– Dette tror vi vil forsterkes ytterligere i årene som kommer. Bodø kommune mener også at overgang til skyplattform støtter godt oppunder tilgangen til gode, effektive og standardiserte tjenester. 

– Med den sikkerheten som en skyplattform kan tilby vil kommunen kunne ha et godt tillitsforhold til både innbyggere, næringsliv og egne tilsatte. Kort fortalt – alle i kommune får høykvalitets tjenester til en rett pris, fortsetter han. 

Raskere tilpasning  

Husby i Tietoevry understreker at fleksibiliteten som ligger i skyløsningen også innebærer at endrede behov reflekteres i prisen.

– På et felt med stor innovasjon er det viktig å ta høyde for at verden kan se annerledes ut om 2-3 år. Hvis det for eksempel blir nedskalering av en tjeneste så vil samtidig kostnaden gå ned.

Terje Husby i Tietoevry.
Terje Husby i Tietoevry.

Nilsen i Bodø kommune forteller at overgangen til sky først og fremst handler om å få større fleksibilitet, bedre sikkerhet og tjenestestyring. 

– En skyplattform gir kommunen mulighet til å tilpasse plattformen raskt til gjeldende behov. Dette gjelder alt fra ren lagringskapasitet til minnebehov, antall servere med mer. I tillegg gir skyplattformen sammen med SaaS-løsninger gode muligheter for å skifte applikasjoner forholdsvis raskt. Kommunen vil hele tiden kjøre på siste versjon av løsningene i sky og derved ha tilgang til ny funksjonalitet, sier han.  

– Når det gjelder sikkerhet har ikke Bodø kommune de musklene som skal til for å etablere et sikkert driftsmiljø alene, og får tilgang til langt bedre løsninger i sky.

Fordeler ved kommunalt samarbeid 

Kontrakten med Bodø kommune styrker Tietoevrys satsing på offentlig sektor.

– Bodø blir med dette en foregangskommune i transformasjonen til offentlig sky. Med vår kompetanse på innovasjon og fremtidsrettet teknologi ser vi fram til å levere en skalerbar og fleksibel plattform som støtter kommunens overgang til en skybasert arkitektur, sier Evi Seljevoll, leder for Tietoevry Connect Norge.

Vår erfaring er at vi har stor nytte av samarbeid med både større og mindre kommuner.

Frode Nilsen, IKT-sjef Bodø kommune

Avtalen omfatter også ansvar for driften av Rødøy kommune, Røst kommune og Hamarøy kommune, Salten Brann IKS, Salten regionråd, Bodø 2024, Helse- og miljøtilsyn Salten, Bodø kommunale boligstiftelse samt alle kommunale foretak som er eid av Bodø kommune.

– Vår erfaring er at vi har stor nytte av samarbeid med både større og mindre kommuner. Vi håper at omfanget av denne type samarbeid øker. Det vil være en vinn-vinn situasjon for alle – ikke minst innbyggerne og de ansatte i kommunene, sier Nilsen.

Alle kommuner trenger robuste og fleksible IKT-tjenester. For små kommuner kan dette være vanskelig å innfri, men samarbeid gir profesjonalitet, kompetansedeling og fordeler gjennom anskaffelse av felles løsninger. 

– Tietoevry jobber aktivt for å muliggjøre samhandling innenfor kommunesektoren. Som i løsningene Bodø leverer inn i det regionale samarbeidet, handler ikke dette bare om teknologi, men om plattformer for prosessforbedring og samhandling på skole, helse, tekniske forvaltning og mange andre områder, sier Seljevoll.Les flere artikler fra Tietoevry