Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

En felles skyløsning har knyttet 14 kommuner tettere sammen

Leder for teknologi og vekst i Tietoevry Connect, Alberto Valero, under årets VMware Explore i Barcelona.
Leder for teknologi og vekst i Tietoevry Connect, Alberto Valero, under årets VMware Explore i Barcelona.
Del
Produsert av TUM Studio

14 kommuner, 250.000 innbyggere, 1/4 av Sveriges landareal. Norrbotten i Nord-Sverige er et fylke med spredt bebyggelse, der behovet for samarbeid på tvers av kommunegrensene er desto større. Tilgangen til digitale tjenester er essensiell for befolkningen, og gjennom Norrbottens e-nämnd har samtlige 14 kommuner inngått et bredt samarbeid – i skyen.

Formålet med e-nämnden var å få på plass en felles datasenterløsning med tilhørende driftstjenester. Fleksibilitet, brukervennlighet, sikkerhet og innovasjon var noen av prioritetene da Norrbotten inngikk en avtale med Tietoevry verdt 30 millioner svenske kroner. Skyløsningen spilte en avgjørende rolle for at Tietoevry trakk det lengste strået.

Dette gir oss små kommuner muligheter til å bruke den samme moderne og sikre teknologien som de store

Crister Lundgren, IT-sjef i Älvsbyn

Crister Lundgren, representant for e-nämnden i Norrbotten og IT-sjef i Älvsbyn, en kommune med 8000 innbyggere, oppsummerer det slik:

– Dette gir oss små kommuner muligheter til å bruke den samme moderne og sikre teknologien som de store.

Under årets VMware Explore i Barcelona kalte leder for teknologi og vekst i Tietoevry Connect, Alberto Valero, Sovereign Cloud for den mest avanserte multisky-plattformen i Norden.

VMware Explore er en global multisky-konferansen i regi av programvareselskapet VMware. Tietoevry deltok i to paneldiskusjoner om Sovereign Cloud og datasuverenitet, i tillegg til å presentere erfaringene fra Norrbotten. 

Blant poengene som ble trukket fram var hvordan innovative skyløsninger gjør det enklere å bringe SaaS-tjenester inn i suverene omgivelser - noe som legger grunnlaget for å hente ut mer av verdien i dataene. 

Samarbeid og nyskaping 

Med skiftende regulative krav, geopolitisk uro og et økende antall dataangrep har suverene skyløsninger i løpet av kort tid blitt stadig viktigere. Tietoerys Sovereign Cloud gir nordiske kunder en skalerbar skyplattform som sikrer eierskap til, og kontroll over, dataene. Samtidig åpnes det for samarbeid og nyskaping.

Løsningen er utviklet sammen med VMware, og innebærer lagring i datasentre lokalisert i Norge, Sverige, Finland eller Danmark, alt ettersom hvor kundene befinner seg. Dermed er det lett å forholde seg til det enkelte lands lover og retningslinjer.

 Alberto Valero i Tietoevry Connect. 
 Alberto Valero i Tietoevry Connect. 

Det er et tankekors at så mye som 92 prosent av all data som i dag produseres på den vestlige halvkule blir lagret i USA. Dette er en av grunnene til at digital suverenitet er høyt på agendaen – ikke bare på et nordisk nivå, men i Europa generelt. 

– Sovereign Cloud gir både nasjonal og europeisk suverenitet. Denne uavhengigheten legger grunnen for et åpent samarbeid som igjen bidrar til å styrke lokalsamfunnene, sier Valero og utdyper:

– At tilgangen til digitale tjenester skal inkludere alle innbyggerne, handler om å ivareta demokratiet. Muligheten for å forenkle og forbedre disse tjenestene gjennom ny teknologi er blant fordelene ved Sovereign Cloud.

Reduserer kostnadene, åpner for innovasjon  

De nordsvenske kommunene oppnår blant annet datalagring ved et datasenter i Norrbotten, at dataene er beskyttet av svensk lovverk, samt at regulatoriske krav tilfredsstiller svenske myndigheter og EU. 

En felles infrastruktur er med på å redusere kostnadene. Deling av data på tvers av geografiske og andre skiller gir nye muligheter. Samtidig er løsningen bygget opp slik at de ulike kommunene står fritt til å velge sine underleverandører.

– Sikker deling av sensitive personlige opplysninger og data fra helse- og utdanningssektoren gir fordeler både for innbyggerne og de som jobber med dette, understreker Valero.

Regionhuset i Norrbotten, et fylke som grenser til Nordland og Troms og Finnmark. <i>Foto:  Simon Eliasson</i>
Regionhuset i Norrbotten, et fylke som grenser til Nordland og Troms og Finnmark. Foto:  Simon Eliasson

I Norrbottens IT-løsning ligger tjenester som migrering, driftsstøtte og support. Hver av de 14 svenske kommunene har dessuten sine egne cloud managere, og de står selv for migrering av data til skyen. Dette gir uavhengighet og handlingsrom, uten at det går ut over stordriftsfordelene.

Overførbart til norske kommuner 

I Norrbotten har de erfart at det er nødvendig å slippe kontrollen over mindre, lokale datasenterløsninger i hver enkelt kommune. Man må våge å stole på sine partnere, lære sammen, og ta beslutninger i fellesskap.  

– Vi ser at folk finner nye måter å jobbe på. Når et virtuelt datasenter kan skapes på fem minutter så gjør det noe med viljen og evnen til innovasjon, sier Valero.

Vi ser at folk finner nye måter å jobbe på

Alberto Valero, Tietoevry Connect

Kontroll er et nøkkelord når det gjelder digital suverenitet. Kontroll over hvor dataene befinner seg, over hvem som har tilgang og hvordan de brukes. Kontroll skaper trygghet og forutsigbarhet – noe som igjen kan danne grobunn for nyskaping og vekst.

Arbeidet som nå gjøres i Nord-Sverige er overførbart til norske fylker og kommuner. Det kan dessuten sees i lys av en større innsats for å styrke Europas teknologiske posisjon.

Tietoevry har nylig blitt medlem av European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud. Alliansen samler bedrifter, eksperter og representanter fra medlemslandene for å drive digital transformasjon og fremme Europas digitale suverenitet.

– Vi er ivrige etter å bidra med vår ekspertise som nordisk skytjenesteleverandør på vegne av våre kunder og for det nordiske samfunnet, sier Wenche Karlstad, leder for strategiske programmer i Tietoevry Connect.

Tietoevry er også medlem av Gaia-X, et europeisk initiativ for å skape et enhetlig økosystem av sky- og datatjenester styrt av europeiske datalover.

Les flere artikler fra Tietoevry