Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

– I skyen bør du ikke ha noen manuelle driftsteg

– I skyen bør du ikke ha <em>noen</em> manuelle driftsteg

Mulighetene skyen bringer, lar seg vanskelig realisere ved hjelp av manuelle grep. Du bør utfordre de som skal hjelpe deg til skyen på hvor mange manuelle steg hvert enkelt driftsmiljø krever. Her er tre gode grunner til hvorfor.

Vi lever i en tid hvor man for aller siste gang etablerer driftsmiljøer i datasentre på egenhånd. Kostnaden knyttet til å drifte egne miljø er høy, sikkerheten er begrenset, og man får ikke tilgang til alle de nye innovative tjenestene skyen stadig bringer. Derfor flytter stadig flere ut dit.

De aller fleste benytter tjenester fra leverandører som Amazon Web Services (AWS) når de skal etablere moderne driftsmiljø i skyen. Noen få evner å gjøre dette alene, men de aller fleste må søke hjelp fra noen som har gjort det før.

Bli med på frokostseminar

Vi har alle et forhold til skyen, og kan lære mer om personvern, kommende trender og sikkerhet. Meld deg på frokostseminar nå, og oppdatér kunnskapen din foran året som kommer.

Les mer om seminaret her

Konsulentselskapet Capra Consulting har vært med på denne reisen helt fra starten, og ekspertene deres reiser ett spørsmål du bør stille deg på veien:

Hvor mange manuelle steg krever driftsmiljøene våre i skyen?

– Svaret bør være null, er den klare anbefalingen derfra.

– Å flytte eksisterende løsninger ut i skyen gir isolert sett minimal verdiskapelse. Det er viktigere å benytte skyen til å ta kontroll over informasjonsflyten, etablere en forretningsgunstig dataverdikjede, og så heller løfte over de tjenestene som kan tilpasses det nye paradigmet over tid, sier Chief Software Architect Hein Kristiansen fra Capra Consulting.

Her er de tre viktigste grunnene til at alle driftsmiljøene i skyen nå bør være helautomatisert:

Grunn 1: Sikkerhet

Løsningen er å distribuere et sett med kvalitetssikrede maler, som automatisk vedlikeholder infrastrukturen og systemene

Hein Kristiansen

For at de enkelte driftsmiljøene i skyen skal være satt opp på en måte som tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet og personvern, må sikkerhetsinfrastrukturen og aktivitetene rundt denne kunne dokumenteres og repeteres på tvers av alle miljøer. Dersom dette gjøres ved hjelp av manuelle steg, betyr dette at den enkelte operasjonen må kvalitetssikres for hånd i hvert enkelt driftsmiljø.

– Man kan ikke manuelt vedlikeholde og sikre komplekse driftsmiljøer på en hensiktsmessig måte, samtidig som man også skal være kostnadseffektiv og konkurransedyktig i dagens verden. Løsningen er å distribuere et sett med kvalitetssikrede maler, som automatisk vedlikeholder infrastrukturen og systemene i de enkelte driftsmiljøene uten manuelle grep, sier Hein Kristiansen.

De aller største sikkerhetstruslene i dag kommer fra manglende kompetanse, utroskap eller naivitet hos mennesker. Av den grunn må driftsmiljøene logisk segmenteres fra hverandre for å eliminere unødvendig tilgang til forretningskritiske data. Deretter må alt vedlikehold og utrulling av nye oppdateringer automatiseres slik at de kan repeteres på tvers av de aktuelle driftsmiljøene på en trygg og kostnadseffektiv måte.

Grunn 2: Leveransekapasitet

Dette er Capra Consulting

Vi utvikler IT-løsninger, leder tekniske prosjekter og rådgir beslutningstakere om bruk av teknologi til verdiskapning.

Vi skal forbedre hverdagen til folk, gjennom innovasjon og teknologi – ved å bruke de beste hodene i landet.

Vi er en sertifisert AWS konsulentpartner slik at du får du en ekstra trygghet i utførelsen av prosjektene dine.

Å manuelt sette opp en enkelt tjeneste på AWS kan være svært enkelt. Men, når mange slike oppsett skal repeteres på tvers av flere driftsmiljø, går hastigheten og leveransekapasiteten ofte fort ned. Spesielt hvis man er avhengig av en tredjepartsleverandør som krever en egen bestilling per aktivitet som deretter må utføres manuelt flere steder.

Nøkkelen til både økt verdiskapning og høyere leveransekapasitet ligger i å løpende investere i en voksende portefølje av automatiserte evner og bygge oppe den nødvendige kompetanse til å dra nytte av disse mekanismene.

For å kapitalisere på de mulighetene som skyen bringer, må man være i stand til å levere fortere og fortere for å følge den innovasjonstakten som kommer. Når spørsmålet blir om man skal basere sin egen leveransekapasitet på automatisering eller mennesker, gir svaret seg selv:

– Hvis man ser på hele kjeden fra idé til noe som kjører, kan prosessen kortes brutalt ned ved å aktivt benytte automatisering fra dag én. Vi anslår at det er 12-18 måneder å spare, sier daglig leder Aslak Ege fra Capra Consulting.

Grunn 3: Innovasjon

Muligheten for innovasjon i skyen er ulik noe annet vi har sett tidligere.

Aslak Ege

Skyen representerer en enorm kilde til innovasjon og nyskapning. Skyen leverer stadig nye tjenester, blant annet i form av midlertidige analyseklynger på etterspørsel, som vanskelig kan gjenskapes i egne datasentre på en kostnadseffektiv måte. Summen av alt dette representerer en enorm mulighet til å berike våre egne evner til å analysere forretningskritiske data og øke vår egen konkurransedyktighet.

Dette kan gjelde alt fra enkle observasjoner til avanserte datagrunnlag, noe som åpner for å gjøre egne tjenester mer tilpasningsdyktige på en autonom måte. Egne sensorer kan nå løpende oppgraderes til å ta bedre valg tidligere i dataverdikjeden basert på automatisk genererte modeller drevet av maskinlæring.

– Muligheten for innovasjon i skyen er ulik noe annet vi har sett tidligere. Men miljøene må være konfigurert for å drifte seg selv for å kunne kapitalisere på mulighetene. Det er ikke tid og rom for manuelle steg i moderne driftsmiljø, sier Aslak Ege.

Alt er blitt til kode

Skyen kan virke enkel, men for å drifte mange miljøer og et voksende spekter av tjenester kreves det at de nødvendige evnene spres som en tjeneste som man kontinuerlig jobber med å videreutvikle og kvalitetssikre. Alle de nødvendige egenskapene for å gjøre dette er tilgjengelig i dag. Man kan nå representere infrastruktur som en ønsket tilstand i kode istedenfor å være avhengig av manuell konfigurasjon eller uverifiserte kommandolinjeskript.

Alternativet er at driftsmiljøene øker i kompleksitet, blir uoversiktlige og usikret, og i liten eller ingen grad bidrar til å generere forretningsverdi. Da flytter man bare problemene i dagens datasentre ut i skyen.

Selv har Capra Consulting utviklet en egen tjeneste med automatiserte maler som kan distribueres uavhengig av antall kunder og antall driftsmiljøer, og bygget flere konsept rundt denne tjenesten som lar kundene høste fordelene av å flytte til skyen med en gang.

– Fremover er det forretningen og ikke IT som vil legge premissene for valg av tjenester og hvordan disse skal berikes i skyen. Da blir spørsmålet hvor raskt man er i stand til å kapitalisere på mulighetene, sier Aslak Ege.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022