Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Laget norsk skyløsning for Digdir 

Plattformteamleder i Digdir, Kjetil Melheim.
Plattformteamleder i Digdir, Kjetil Melheim. DIGDIR
Del
Produsert av TUM Studio

Digitaliseringsdirektoratets (Digdirs) løsninger spiller en nøkkelrolle i det norske samfunnet. ID-porten alene har mer enn 25 millioner innlogginger i måneden, og er en forutsetning for tilgang til blant annet offentlige tjenester fra NAV og Skatteetaten.

Det er helt avgjørende at slike samfunnskritiske løsninger hele tiden er sikre, tilgjengelige og at de tilfredsstiller nasjonale lover og regulativer. Dermed ble det også stilt spesielle krav da Digdir skulle flytte til sky.

– Digdir flyttet allerede i 2020 eFormidling, eInnsyn og ELMA over til public cloud. I løpet av 2022 og 2023 har vi jobbet med å etablere en ny skybasert plattform der flere av de andre fellesløsningene deres blir samlet.

Dette sier Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services i Norge, om bakgrunnen for at selskapet i 2022 ble valgt som Digdirs skypartner.

Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services i Norge. Foto: Tietoevry
Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services i Norge. Foto: Tietoevry

Med fellesløsningene sikter hun til ID-porten, Maskinporten, MinID, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Ansattporten – bare for å nevne noen.

Av disse er ID-porten, der vi logger oss på mer enn 12.000 offentlige tjenester, den aller mest sentrale.

– Flyttingen har gitt store gevinster. Blant annet har vi økt endringstakten betydelig, samtidig som leveransene har bedre kvalitet, sier plattformteamleder Kjetil Melheim i Digdir.

Vi har økt endringstakten betydelig, samtidig som leveransene har bedre kvalitet

Kjetil Melheim

Smidigere og raskere 

Digdir er som de selv sier «regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av samfunnet».

– Digdir skal gå foran og vise vei. De har vært tidlig ute med sky, og det var naturlig at de ville samle flere av sine fellesløsninger over i en og samme skyplattform, sier Seljevoll.

Ønsket om å jobbe smidigere og raskere bakgrunnen for flyttingen til sky, i tillegg til stordriftsfordeler.

– Det er viktig for Digdir at de kan møte krav om raske endringer, og at de har anledning til å ta i bruk ny teknologi umiddelbart – samtidig som sikkerhet og suverenitet hele tiden ivaretas, sier Seljevoll.

Av andre krav sto høy oppetid, skalerbar ytelse og tilrettelegging for økt innovasjon høyt på lista.

– Alt dette er ment å sikre en fremtidsrettet løsning som gir høyere effektivitet og større fleksibilitet, understreker Melheim. 

Dermed har Tietoevry laget en sovereign cloud for Digdir på norsk jord. I praksis betyr dette at samfunnskritiske fellesløsninger kan etableres i henhold til NSMs anbefaling.

Kundeansvarlig og skyrådgiver  i Tietoevry, Herman Røvde. 
Kundeansvarlig og skyrådgiver  i Tietoevry, Herman Røvde. 

– Selv om det nå er kommet på plass et gyldig overføringsgrunnlag mellom EU og USA, var det ikke slik da vi begynte med denne prosessen, legger kundeansvarlig og skyrådgiver  i Tietoevry, Herman Røvde til.

Neste etappe 

Digdir og Tietoevry har underveis høstet frukter av erfaringen fra tidligere samarbeidsavtaler. 

– Vi har over tid opparbeidet et tillitsforhold. Skal man finne gode, langsiktige løsninger så er det viktig å kunne stole på hverandre, sier Melheim. 

Om skyløsninger og digital suverenitet »

Arbeidet med å flytte over fellesløsningene til den nye skyplattformen er nå i sluttfasen. Tietoevrys driftsteam har jobbet tett med Digdirs plattformteam for å sikre stabilitet i overgangen, og for å kunne innarbeide nye løsninger raskt.

– Jeg vil beskrive det som et klassisk devops-samarbeid. Dette er en forutsetning for at alt fra små forbedringer til store nylanseringer skal komme raskt ut, sier Røvde.

Vårt eget utviklingsmiljø i Azure ser helt likt ut som i Tietoevrys skyplattform

Kjetil Melheim

–  Hele plattformen er bygd etter GitOps prinsipp, med kode vi samarbeider om. En av effektene er at vårt eget utviklingsmiljø i Azure ser helt likt ut som i Tietoevrys skyplattform. Cloud native-teknologien åpner også for at vi kan gjøre en sømløs flytting til public cloud, hvis vi en gang i fremtiden ønsker det, fortsetter Melheim. 

Tietoevry har støtt på utfordringer knyttet til innføring av ny teknologi og til pandemien. Men nå som prosjektet begynner å bli sluttført, er neste etappe av samarbeidet et faktum.

I 2024 starter prosessen med å flytte over eFormidling, eInnsyn og ELMA fra offentlig sky til sovereign cloud. Når dette er gjort, vil enda flere av fellesløsningene til Digdir være samlet.

Endringer til beste for brukerne 

– Målet er at vi skal kunne sette i drift nye produkter og tjenester mye raskere enn før. I en omskiftelig verden er det viktig at vi kjapt kan iverksette endringer som er positive for brukerne våre. Automatisering og en større grad av selvbetjening for produktteamene våre medvirker også til dette, sier Melheim. 

En felles europeisk digital lommebok og eID er blant de nye løsningene Digdir har på blokka. 

De raske nyvinningene innen AI åpner stadig nye dører

Herman Røvde

– De raske nyvinningene innen AI åpner stadig nye dører. Gjennom innføringen av generativ AI kan vi bistå Digdir med å verdiøke tjenestene sine ved å utnytte verdien som ligger i rådata i fellesløsningene, poengterer Røvde.

Han mener at ikke bare Digdir, men også flere andre i norsk offentlig sektor er med å lede an.

– Tietoevry har bidratt til modernisering og digitalisering via kundeforhold med blant annet Trondheim kommune, Sjøfartsdirektoratet og Domstoladministrasjonen. Alt ligger til rette for at Digdir og andre offentlige aktører skal fortsette å utvikle løsninger som gjør hverdagen lettere for både enkeltpersoner, selskaper og hele det norske samfunnet.

Les flere artikler fra Tietoevry