Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Microsoft: – DNI gjør integrasjoner og brukeradministrasjon enklere og samtidig sikrere, noe man kanskje skulle tro var en motsetning

David Hansen, Enterprise Public Sector Sales Manager i Microsoft Norge, og Andre Stene Larsen, CEO
i DNI.
David Hansen, Enterprise Public Sector Sales Manager i Microsoft Norge, og Andre Stene Larsen, CEO i DNI. Kurt Lekanger
Del

DNI Cloud Platform automatiserer brukeradministrasjon og forenkler integrasjoner. Da løsningen skulle bygges, falt valget på Microsofts skyplattform Azure.

DNI – som står for DotNet Internals – er et norsk programvarehus som har spesialisert seg på løsninger for integrasjon, automatisering, selvbetjening og informasjonsdeling. Siden oppstarten i 2009 har selskapet opparbeidet seg en solid kundeportefølje i privat og offentlig sektor både i Norge og Norden– og blitt en ledende aktør og et kompetansesenter innen identitetsforvaltning og sikkerhet. 

Andre Stene Larsen, CEO i DNI. <i>Foto:  Kurt Lekanger</i>
Andre Stene Larsen, CEO i DNI. Foto:  Kurt Lekanger

Løsningene DNI utvikler er ikke laget for ett spesifikt marked – men er i prinsippet en verktøykasse med tjenester som kan brukes av IT-avdelinger i alle organisasjoner for å løse utfordringer, effektivisere prosesser og øke sikkerheten i digitaliseringsprosjektene. 

– Vi har hatt en litt annen tilnærming på identitetshåndtering enn mange andre. Det kan være alt fra å strømlinjeforme onboardingprosesser, til hvordan man oppretter brukere og tilganger i organisasjonens applikasjoner. Alle tjenester som settes opp i DNI Cloud fremstår oversiktlig og strukturert med blant annet en grafisk oversikt av informasjonsflyten mellom tjenestene, sier Andre Stene Larsen, CEO i DNI.

Markedet modent for å ta steget opp i skyen

Opprinnelig var DNIs «Life Cycle Server» bygget som en tradisjonell on-premise-løsning og som kjører i kundens egne datasentre. Men i 2018 begynte selskapet for alvor sin skysatsning, DNI Cloud Platform.

– Vi trengte en plattform å bygge løsningene våre på, og vi følte at markedet var modent for det. Nå ser vi at kundene våre er veldig klare for å gå i skyen, de har gjerne en «cloud-first»-strategi. Identitetshåndtering er noe av det de ønsker å flytte opp i skyen, sier Larsen.

For DNI har det naturlig nok vært ekstremt viktig at løsningene kjører i et datasenter med høy grad av sikkerhet og der også regulatoriske krav og personvernprinsipper er ivaretatt. 

David Hansen, Enterprise Public Sector Sales Manager i Microsoft Norge. <i>Foto:  Kurt Lekanger</i>
David Hansen, Enterprise Public Sector Sales Manager i Microsoft Norge. Foto:  Kurt Lekanger

– Det har vi i høyeste grad fått med Microsoft Azure. Når Microsoft også har datasentre i Norge så føler vi at den biten er veldig godt ivaretatt. Men vi ønsker også å satse internasjonalt, og da er det i hvert fall ingen farbar vei å benytte on-prem-løsninger. Det vil kreve for mye lokal kompetanse, sier Larsen.

Han understreker at GDPR er ivaretatt ved at alle data er transparente i plattformen, og ved at man kan lage rapporter som viser hvorfor man overfører hvilken informasjon hvor. Kundene kan bestemme hvilke data som skal ligge i skyen, og eventuelt om dataene skal ligge i Norge eller andre steder.

Raskt og enkelt å sette opp integrasjoner mellom ulike tjenester

DNI Cloud Platform håndterer ikke bare identitetsstyring, men alt av integrasjoner mellom ulike tjenester en virksomhet har behov for. Som for eksempel datautveksling mellom tredjepartsløsninger, utrulling og administrasjon av Microsoft Teams, passord-reset med ID-porten og håndtering av tilgangsrettigheter til eksterne konsulenter og vikarer. 

DNIs nye IDM-løsning driftes selvsagt også i DNI Cloud, og automatiserer alle de ulike oppgavene IT gjør når nye ansatte starter opp, endrer rolle eller slutter. Informasjon om ansatte/elever hentes fra datakildene og alle brukere og grupper i Active Directory eller Azure AD oppdateres og er korrekt til enhver tid. Benytter man en annen IDM-løsning, kan man likevel ha stor nytte av å sette opp DNI Cloud og benytte en av de mange tjenestene i «handlevogna».

Løsningene er basert på en mikroservices-arkitektur, som betyr at alle de mer enn 50 tjenestene den består av kjører helt isolert fra de andre. Det gir økt sikkerhet, mindre kompleksitet og større fleksibilitet. 

David Hansen, Enterprise Public Sector Sales Manager i Microsoft Norge, og Andre Stene Larsen, CEO i DNI. <i>Foto:  Kurt Lekanger</i>
David Hansen, Enterprise Public Sector Sales Manager i Microsoft Norge, og Andre Stene Larsen, CEO i DNI. Foto:  Kurt Lekanger

– Det skal være én plattform for å håndtere alt av integrasjoner, automatisering av prosesser og selvbetjening. Tjenesten er bygget opp så man har stor fleksibilitet med hensyn til hvordan man bruker data fra ulike tjenester. Det er raskt og enkelt å sette inn en ny integrasjonsblokk når nye behov oppstår. Vår visjon er at DNIs kunder kan løse kjente og ukjente utfordringer rask og sikkert med egen kompetanse, og ved behov benytte våre konsulenter som rådgivere.

DNI har lagt vekt på å gjøre løsningen så brukervennlig som mulig ved å tilby egne dashbord og grensesnitt for kundene. Noen ønsker å sette opp alt selv, men ofte bistår DNI med å sette opp løsningen først. Så vil kunden etter hvert som de bygger kompetanse ta mer ansvar og kontroll over drift og utvikling av tjenestene. 

– Det er en verktøykasse for å løse mange forskjellige behov, og man trenger ikke å ta i bruk alt. Noen trenger kanskje i første omgang bare en løsning for å håndtere passord på en effektiv måte. Tanken er at alle tjenestene vi tilbyr i DNI Cloud-plattformen kan kjøres frittstående. 

Microsoft: – Effektive løsninger som kan tilpasses kundenes behov

DNI har alltid hatt tett kontakt med Microsoft og kjente godt til verktøyene som lå i Microsofts Azure-plattform. Men da de i 2018 skulle gå i gang med skysatsningen vurderte selskapet også hvorvidt andre konkurrerende plattformer kunne brukes.

– Vi vurderte om andre plattformer hadde noen vesentlige fordeler over Azure, uten at vi kunne se det. Så valget var veldig enkelt for oss. Det henger også sammen med alle ekstratjenestene du har i Azure, og hvordan vi kan utvide plattformen vår ved å ta i bruk disse for å løse enda flere behov.

At veldig mange av DNIs kunder i Norge bruker Microsoft-løsninger fra før var også en medvirkende årsak til at Azure ble valgt som grunnmuren i DNI Cloud Platform. 

David Hansen, Enterprise Public Sector Sales Manager i Microsoft Norge, er storfornøyd med partnerskapet med DNI og at løsningene markedsføres for alle Microsofts kunder via Azure Marketplace.

– DNI gjør ting enklere og samtidig sikrere, noe man kanskje skulle tro var en motsetning. Altfor mange sliter med sikkerhetsutfordringer fordi kompleksiteten skygger for effektiv og konsekvent håndtering av blant annet identitet. Vi opplever at det er stor interesse i markedet for de som kan hjelpe dem i grensesnittet mellom de mange tjenestene og de mange identitetene de har, sier Hansen. 

Hansen mener det er spesielt viktig at DNIs løsninger kan tilpasses ulike utfordringer og ulike behov.

– For eksempel vil det bare innad i én enkelt kommune være et stort spenn i behovene fra ett virksomhetsområde til et annet. Når dette kanskje skal understøttes av ett enkelt IT-miljø, er det viktig at man har fleksible verktøy og samarbeidspartnere som kjenner de behovene som er der. Der er DNI veldig gode, avslutter Hansen.