Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Nasjonale skyløsninger viktigere enn noen gang

 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefaler en statlig eid og driftet nasjonal skyløsning. Illustrasjon: COLOURBOX
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefaler en statlig eid og driftet nasjonal skyløsning. Illustrasjon: COLOURBOX
Del
Produsert av TUM Studio

Krigen i Ukraina har vært en vekker for mange med tanke på hvordan data kan brukes i en storkonflikt – både som våpen og som et redskap til å opprettholde livsnødvendig infrastruktur.

I dagens usikre geopolitiske situasjon er det avgjørende at vi har kontroll på dataene våre. Særlig gjelder dette data som ikke må komme på avveie. Nylig ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefaler en nasjonal skyløsning. Forslaget deres innebærer at staten skal eie og drifte en egen skyløsning på norsk jord. NSM ønsker også en strengere regulering.

– Fordelen med en nasjonal skyløsning er at den gir tilgang til dataene dine i samsvar med lokale lover og forskrifter. På denne måten ivaretas den digitale suvereniteten, og man legger til rette for datadeling på en trygg og sikker måte, sier Evi Seljevoll i Tietoevry Tech Services.

- Vi står midt i en usikker tid med store geopolitiske spenninger og en kraftig økning av cyberangrep. Da må vi ha kontroll på dataene våre, vite hvor de er lagret og hvem som har tilgang på dem, fortsetter hun.

Behov for alternativer 

Evi Seljevoll i Tietoevry Tech Services. Foto: Tietoevry 
Evi Seljevoll i Tietoevry Tech Services. Foto: Tietoevry 

I takt med de nye utfordringene har det vokst fram en større bevissthet rundt digital suverenitet. Digital suverenitet sikrer at all data inkludert metadata forblir på lokalregulert jord, samtidig som utenlandsk datatilgang forhindres.

Men hvilke data bør plasseres hvor? Skiftende regler både nasjonalt og fra EU har skapt usikkerhet. Tilnærminger til datalagring blant ulike aktører er også sprikende – noen ønsker å ha alt av data i Norge, andre velger offentlige skyløsninger uten å vie like mye oppmerksomhet til risikoen.

Ifølge Stein-Tore Lysvold i Tietoevry Tech Services er det hovedsakelig to typer kunder til skyløsninger: de som kjøper applikasjoner og de som forvalter og utvikler egne applikasjoner.

− De som driver egen applikasjonsutvikling ønsker nyskaping og en høy endringstakt, og ser fordeler med offentlige skyløsninger. Men for de som sitter på en aldrende infrastruktur som må bygges om, kan det være vanskelig å velge riktig løsning som tar hensyn til både den tradisjonelle delen av selskapet og utviklingsdelen.

Det er også ulike regulatoriske krav å forholde seg til for ulike virksomheter. Offentlige aktører har andre rammevilkår og målsetninger enn private. Derfor trengs det alternativer til de internasjonale skytjenesteleverandørene.

Uheldig avhengighetsforhold

I dag bruker ca. 70 prosent av de statlige virksomhetene skytjenester, de fleste av dem er offentlige skytjenester levert av Microsoft, Amazon og Google. Konsekvensen over tid av at stadig flere offentlige virksomheter legger sine løsninger over i skyen, er at mange tjenester leveres fra utlandet. Dermed blir staten stående i et avhengighetsforhold til utenlandske aktører. Det kan svekke Norges nasjonale beredskapsevne, mener NSM.

− En lukket nasjonal skytjeneste for statsforvaltningen, som utvikles og driftes i datasentre plassert på norsk jord av personell i Norge, vil kunne bidra til å redusere avhengigheter til utenlandske skytjenesteleverandører og øke graden av nasjonal kontroll, poengterer de.

– Dette synes vi er en spennende tanke. I arbeidet med en slik løsning vil vi ha mye kompetanse å bidra med, sier Seljevoll.

EU jobber også med nye suverenitetskrav for skytjenester, som vil være med å definere hvilke krav som må oppfylles for å ta vare på nasjonal sikkerhet og suverenitet. Offentlige data som helsedata, finansdata og informasjon om innbyggere og infrastruktur er blant dataene regjeringen anser som spesielt viktig å ha nasjonal kontroll på.

– Man må ta stilling til behovet for ulike sikkerhetsnivåer og samtidig sørge for smidig tilgang på tjenester. Det trengs løsninger som ivaretar både sikkerhet og funksjonalitet, understreker Lysvold.

Verdien av Sovereign Cloud

Stein-Tore Lysvold i Tietoevry Tech Services.
Stein-Tore Lysvold i Tietoevry Tech Services.

Tietoevrys svar på utfordringene knyttet til digital suverenitet er Sovereign Cloud. Lysvold forteller at dette er en løsning som gir god fleksibilitet og skalerbarhet.

– En plattform som Sovereign Cloud kan kanskje ikke skilte med den samme tjenesteporteføljen og voldsomme utviklingstakten som Microsoft Azure, AWS og Google Cloud. Til gjengjeld kan du stole på at dataene, alle støtteverktøyene for å ivareta disse og operasjonsmodellen som leveres fra Norge eller EU befinner seg på norsk eller EU-jord. Dette er viktig både med tanke på sikkerheten og det å ivareta lovpålagte krav, sier Lysvold.

Valg av skyløsning henger også sammen med hvilke sikkerhetsmekanismer som bør benyttes. I den senere tid har vi sett stadig flere eksempler på cyberangrep rettet mot offentlige aktører. Da er det viktig både at myndighetenes reguleringer er tydelige, og at skyløsninger som ivaretar digital suverenitet er lett tilgjengelige.

− Dette handler på den ene siden om å beskytte dataene og på den andre siden om å sørge for at de trygt kan deles, for eksempel mellom ulike offentlige aktører. For å utnytte verdien i dataene er det viktig at de kan sammenstilles på en måte som gir gevinst, poengterer Seljevoll.

Enten det er gjennom Tietoevrys Sovereign Cloud eller en ny nasjonal skyløsning, så er det behov for alternativer til de internasjonale tungvekterne. Hver dag skapes det store mengder data som kan bidra til vekst og innovasjon – dersom de lagres og brukes riktig.

Les flere artikler fra Tietoevry