Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Vanskeligst for mellomstore virksomheter å henge med på den teknologiske utviklingen

 Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services i Norge, forteller om hvilke trender og utfordringer som preger norske virksomheter i dagens raske teknologiske utvikling. Foto: Tietoevry
Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services i Norge, forteller om hvilke trender og utfordringer som preger norske virksomheter i dagens raske teknologiske utvikling. Foto: Tietoevry
Del
Produsert av TUM Studio

Den ekstremt raske teknologiske utviklingen vi står midt oppi gjør det viktigere enn noen gang å ha en samlet strategi for IT-modernisering. Særlig for de mellomstore virksomhetene er det mye å hente på å ha en samarbeidspartner som kan hjelpe til med å løse utfordringene underveis.

– Bare på de siste par årene har det skjedd en raskere utvikling enn vi har klart å absorbere. Teknologien utvikles raskere enn det kompetanse og leveransemodeller klarer å tilpasse seg. 

Dette sier Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services i Norge.  Hun understreker at det nå gjelder å ha en god plan for skyreisen, for hvordan applikasjonsporteføljen skal fornyes og for hvordan man skal møte de nye sikkerhetsutfordringene.

Nettopp dette er noe av kjernen i det hun og kollegene jobber med, selv om de i Norge kanskje er mest kjent for noen av de andre tjenestene de leverer.

– Mange av våre kunder ser fortsatt på oss som en tradisjonell infrastrukturleverandør. Vi har da også kunder som har vært med oss i svært mange år, og som vi nå ser at velger å tegne nye langsiktige avtaler hvor sikkerhet, skyreise og modernisering står i hovedsete. Det er en stor tillitserklæring som vi er veldig stolte av, sier Seljevoll.  

Dette er Tietoevry Tech Services

 Særlig for mellomstore virksomheter er det mye å hente på en partner som kan hjelpe til med digitalisering. 
 Særlig for mellomstore virksomheter er det mye å hente på en partner som kan hjelpe til med digitalisering. 

Kundemassen til Tietoevry Tech Services dekker hele spekteret: det offentlige, store private selskaper, banker og forsikringsinstitusjoner og små og mellomstore kunder i privat sektor. 

– Særlig for mellomstore private virksomheter er det vanskelig å henge med. De kniver om den samme kompetansen som de store, samtidig som de ikke har tilsvarende ressurser internt, forklarer Seljevoll. 

– Det er for eksempel mange som ikke har den nødvendige kompetansen til å kunne drive en skytransformasjon på egen hånd. De trenger en partner som kan hjelpe til med å løfte dem opp i skyen og få på plass de rette applikasjonene.

Et eksempel på dette er automatisering av forretnings- og IT-prosesser ved å bruke ulike typer verktøy og teknologi. AI, maskinlæring, RPA, programvarearkitektur, integrasjonsplattformer, ERP-løsninger, Oracle, SAP, Salesforce og Dynamic 365 er noe av det som inngår i verktøyskrinet til Seljevoll og hennes team. 

Mangler en klar idé om «hvorfor»

Når den teknologiske utviklingen går så fort som den gjør nå, er det lett å tenke «vi må til sky» eller «vi må ta i bruk AI» uten å ha klare ideer om hvorfor. Men hvilke gevinster og besparelser som kan hentes ut varierer fra virksomhet til virksomhet.

Seljevoll legger vekt på viktigheten av å bruke egne data på en måte som gir økt verdi.

– Her ligger det store uutnyttede verdier. Data kan, når de brukes riktig, gi bedre lønnsomhet, høyere kvalitet på arbeidet og ny innsikt. Med den siste utviklingen innen generativ AI har stadig flere fått opp øynene for betydningen av dette. 

– Det å eie sine egne data er en konkurransekraft. Der er det mange som fortsatt har en vei å gå før de klarer å utnytte potensialet sitt, fortsetter hun. 

Med god tilgang på interne data kan man skape løsninger som gir uttelling på flere plan. I Finland har Tietoevry hjulpet en stor retail-aktør med «real time data management» på alt som blir kjøpt og distribuert. 

– Dette er et eksempel på hvordan dataene kan nyttiggjøres. Effektivisering av driften og en bedre forståelse av supply and demand er noen av gevinstene. 

Vis mer

Samlet strategi

Ny teknologi gir også nye utfordringer. Seljevoll trekker spesielt frem sikkerhet i en tid der faren for cyberangrep er økende.

– De mellomstore er gjerne mer sårbare enn de store aktørene. Prisen for ikke å gjøre noe kan bli langt høyere enn prisen for å ta de nødvendige sikkerhetsgrepene.

I dette ligger også valget av sky. I tillegg til en EU-suveren skyløsning, har Tietoevry Tech Services en norsk souvereign cloud klar for det norske markedet.

Fellesnevneren for alt Tietoevry Tech Services leverer er at det understøtter sikkerhet, modernisering og skytransformasjon. Seljevoll mener en samlet strategi for dette er essensielt. 

– Et selskap bør ha en partner som kan se alt dette i sammenheng. Skal man kunne utnytte nye verktøy og mulighetene som ligger i AI, er det viktig at man er på en moderne plattform og at man har eierskap til dataene sine. Alt dette kan vi bistå kundene våre med, og vi gleder oss til å hjelpe dem med den digitaliseringsreisen mange av dem nå skal ut på, avslutter hun. 

Les flere artikler fra Tietoevry