Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

– Det er kult at OBOS-banken tør å gå foran

Forlenger avtale: Adm. dir. Øistein Gamst Sandlie i OBOS-banken og Tom-Erik Strand-Udnæseth, produktsjef i Tietoevry Banking.
Forlenger avtale: Adm. dir. Øistein Gamst Sandlie i OBOS-banken og Tom-Erik Strand-Udnæseth, produktsjef i Tietoevry Banking. Foto: Tietoevry
Del
Produsert av TUM Studio

Ved 20-tiden en helt vanlig kveld mottar OBOS-banken en digital søknad om boliglån. Det spesielle er at søknaden 20 minutter senere er utbetalt, uten at noen i banken har vært involvert.

– Jeg fikk en liten tåre i øyekroken da den første automatiserte lånesøknaden gikk gjennom, sier adm. dir. Øistein Gamst Sandlie i OBOS-banken.

Boliglån i sanntid er en nyhet fra OBOS-banken som lar eksisterende kunder få svar på lånesøknadene sine på et øyeblikk. Den nye løsningen, som er utviklet i samarbeid med Tietoevry Banking, kan dessuten gjøre det mye enklere å bytte bank.

– Teamet fra OBOS-banken og teamet fra Tietoevry Banking har samarbeidet svært tett med dette. Stegvis har vi fått på plass stadig flere brikker på veien mot full automatisering, forteller Tom-Erik Strand-Udnæseth, produktsjef i Tietoevry Banking.

Mange datakilder 

En søknad om boliglån involverer vanligvis over hundre enkeltprosesser og en stor grad av menneskelig innsats.

– Det er kult at OBOS-banken tør å gå foran og fronte endringer som vil påvirke hele bankmarkedet, sier Strand-Udnæseth.

Den nye løsningen bygger på skalerbar teknologi hvor oppdaterte data samles inn automatisk fra alle relevante kilder som Skatteetaten, Altinn, Eiendomsregisteret, Motorvognregisteret og Folkeregisteret. 

I kombinasjon med en regelmotor som angir bankens kredittpolicy, kan lånesøknadene gjennomføres helt automatisk.

Automatiseringen har en rekke ringvirkninger:

– Den muliggjør raskere saksbehandling, redusert arbeidsinnsats i banken, økt konkurranse mellom bankene og over tid billigere boliglån for kundene, oppsummerer Gamst Sandlie.

Han vektlegger særlig de siste punktene.

– Det å skifte bank på gamlemåten fremstår for mange som et unødvendig stort steg. Det krever en innsats og tar gjerne et par uker å gjennomføre. Automatiseringen vil gjøre terskelen mye lavere, slik at den reelle konkurransen i bankmarkedet blir mer lik det vi ser blant mobil- og strømleverandører.

Teamet fra OBOS-banken og Tietoevry Banking som har jobbet frem den nye løsningen. F. v.: Kaja Tjønneland Wefring, Kathinka Fodstad, Elin Maria Haugland Winther, Jeanette Skogrand, Magnus Istre, Eleni Figenschou, Tom-Erik Strand-Udnæseth, Jørgen Braaten og Herman Bruu Røine. <i>Foto:  Tietoevry</i>
Teamet fra OBOS-banken og Tietoevry Banking som har jobbet frem den nye løsningen. F. v.: Kaja Tjønneland Wefring, Kathinka Fodstad, Elin Maria Haugland Winther, Jeanette Skogrand, Magnus Istre, Eleni Figenschou, Tom-Erik Strand-Udnæseth, Jørgen Braaten og Herman Bruu Røine. Foto:  Tietoevry

30 prosent flere saker 

Strand-Udnæseth understreker at flere av bankløsningene som i dag fremstår som automatiserte, i realiteten krever en stor menneskelig innsats og dessuten involverer kostnadskrevende robotprosessautomatisering (RPA).

– Den nye løsningen til OBOS-banken er fullautomatisert, og dessuten mer stabil.

For bankkundene betyr det raske avklaringer på boliglånssøknadene. Dette gjelder enten de automatisk blir innvilget/avslått, eller må behandles manuelt.

– OBOS-banken er en bank i vekst, og på denne tiden i fjor hadde vi 400 lånesøknader i kø. Nå er vi ajour og i stand til å behandle 30 prosent flere saker uten at det er behov for flere ansatte.

Dette skyldes både at mange av kundene går gjennom den helautomatiske søknaden, og at selve saksbehandlingen forenkles i de resterende søknadssakene.

En av grunnene til at OBOS-banken med sine 80.000 privatkunder er så langt fremme på automatisering, er nettopp størrelsen. En relativt liten bank åpner for raske beslutningsprosesser, i tillegg til at det er en sterk motivasjon og involvering på alle nivå.

– Dette er noe vi har jobbet målrettet for å få til. For de ansatte betyr det at mindre tid går til saksbehandling og mer til rådgivning. Men også en kompetanseendring i retning testing og kontroll, sier Gamst Sandlie. 

Så langt er kunstig intelligens ikke involvert i saksbehandlingen.

– Både med tanke på fremtidige krav og at det ikke er nødvendig med KI. Det krever derimot ekstremt mye data og god datakvalitet. I tillegg er det en del utfordringer knyttet til etterlevelse av regelverk i en gjennomregulert bransje. Man må gå nøye til verks og sikre at alle parametere er riktige, poengterer Strand-Udnæseth.

Forlengelse av avtalen med Tietoevry Banking

OBOS-banken forlenger nå avtalen de har med Tietoevry Banking for å lage Norges beste digitale låneprosess. Dette er bare ett av flere teknologiske initiativ i den nye treårige avtalen, hvor målet er å skape bedre brukeropplevelse og styrke OBOS-bankens konkurranseevne.

– Vi ser allerede nå en betydelig effektivitetsforbedring og gevinster for kundene ved bruk av digital låneprosess, sier Gamst Sandlie.

Boliglån i sanntid gjelder eksisterende kunder som ønsker refinansiering, og boliglånsøkere som trenger et finansieringsbevis. Det er dessuten igangsatt et arbeid for å dekke alle typer boliglån, inkludert de kundene som ønsker å bytte bank.

I tillegg til nært samarbeid med OBOS-banken benytter Tietoevry Banking standard teknologi og løsninger som er utviklet i regi av samarbeidsprosjektet Digital samhandling offentlig privat (DSOP). 

Den nyutviklede sanntidsløsningen bygger på innrapporterte lønnsdata fra alle arbeidsgivere. Dernest beregnes boligens markedsverdi basert på informasjon om beliggenhet, tomtestørrelse, boareal og standard. I tillegg innhentes eventuelle heftelser på boligen. 

– Det fjerde elementet i denne helautomatiserte prosessen er OBOS-bankens egen regelmotor og kredittpolicy. Alt dette setter vi sammen i en digital låneprosess som gir svar i sanntid, forklarer Strand-Udnæseth.

Les flere artikler fra Tietoevry