Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Industriell software kan være Norges neste fremtidseventyr 

Det norske softwareselskapet Aize tilbyr løsninger som ikke fantes tidligere.
Det norske softwareselskapet Aize tilbyr løsninger som ikke fantes tidligere.
Del

– Se for deg badet ditt. Alle rørene i vegger og gulv, kraner og vannlåser som du kanskje ikke kan se.

Aize-sjef Jarle Skrebergene gestikulerer og forklarer.

– Tenk deg at du har en 3D-modell av badet på PCen din der du bare kan klikke på alt og få nesten all informasjon: Tegninger over hvilke rør som henger sammen med hva, kvitteringer for gamle reparasjoner, hvem som leverte utstyret opprinnelig. Hvilke rør som er mest trolig til å sprekke - før det skjer en lekkasje.

– Og ikke minst, du kan starte en chat med rørleggeren der og da, og dere kan se på modellen sammen og diskutere hvor det er størst fare for at noe går galt? Det er dette programvaren vår gjør, men for mye større byggverk enn badet ditt, sier Skrebergene.

 <span id="E339">Aize</span><span id="E341"> og </span><span id="E342">Jarle Skrebergene er med på å bygge opp Akers </span><span id="E344">softwaresatsing. </span> <i>Foto:  vegard breie</i>
 Aize og Jarle Skrebergene er med på å bygge opp Akers softwaresatsing.  Foto:  vegard breie

Fremtiden

Mange regner industriell software for å være en av de virkelig store fremtidsnæringene, og Norge leder an i utviklingen.

Aize er blant dem som virkelig satser i dette området. Softwareselskapet ble dannet så sent som i 2020, men har allerede 160 ansatte og flere av verdens største energiselskaper på kundelisten.

Som del av Aker-familien drar de også nytte av 180 års erfaring i bransjen, og samarbeider tett med søsterselskapene i utviklingen av produktet.

Aize jobber for å gjøre hverdagen enklere for alle som bygger og driver kompliserte og dyre installasjoner som hydrogenfabrikker, oljeplattformer og karbonfangstanlegg. Egentlig hva som helst stort og komplekst på sikt, men de begynner der de kommer fra selv - energisektoren.

Hva er en digital tvilling?

  • Digital Tvilling (DT) er definert som en virtuell representasjon av en fysisk virkelighet gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte. (SINTEF)
  • Enklere fortalt er den digitale tvillingen gjerne definert som en digital eller virtuell kopi av en fysisk ting som finnes i den virkelige verden.
  • Digitale tvillinger kan brukes til flere ting, som overvåking, forutse framtiden eller teste ulike scenarioer.

 – Målet har hele tiden vært å lage et produkt som kan gi én sannhet til alle de som er involvert i industrien, basert på det mange sikkert har hørt mye de siste årene, en ‘digital tvilling’ av anlegget, sier Aize-sjefen. 

– Digital tvilling er blitt et velbrukt begrep, men jeg tror det betyr mye forskjellig for ulike folk. Snakker du med utviklere, så får du en definisjon, snakker du med den kommersielle siden, så får du en annen, sier Jarle Skrebergene.

– I Aize prøver vi å ikke bruke begrepet så ofte, og fokuserer heller på produktet vi bygger - som fungerer som en arbeidsflate som gjør det lettere for folk i industrien å gjøre jobben sin, fortsetter han.

 Energibransjen har en lang historie. Det innebærer samtidig at de som planlegger og drifter store prosjekter bruker mye ressurser på å finne informasjon om den minste ting, fordi dokumenter, bilder og plantegninger er lagret i ulike systemer som går langt tilbake i tid. 

I byggingen av en oljeplattform snakker vi gjerne om rundt 30,000 dokumenter og 15,000 tegninger som sendes rundt for godkjenning og revideringer. Og samarbeidet skjer ofte via PDF, epost og fysiske møter.

Jarand Helland i Aker Solutions.
Jarand Helland i Aker Solutions.

Aize samler all denne informasjonen, og gjør det mulig å jobbe sammen via en 3D-modell hvor all underliggende, og ikke minst oppdatert, dokumentasjon er tilgjengelig ved et tastetrykk.

Som brukerne sier selv: Dette har vært en “gamechanger”.

Endrer arbeidshverdagen

Jarand Helland er digitaliseringsekspert i Aker Solutions, og fra produksjonsverftet på Stord ser han allerede effekten de teknologiske nyvinningene har på industrien.

– Kundene våre fokuserer på digitalisering som aldri før, de ser konsekvent etter muligheter til å senke kostnader og øke effektiviteten i prosjektene sine, sier han.

 

– Med Aize kan vi tilby dem løsninger som ikke fantes tidligere, og sammen endrer vi måten vi og kundene jobber på. Vi kutter i papirarbeid, forbedrer prosesser, og jobber ikke minst tryggere enn før, sier Helland.

 I år jobber Aize tett med sine Aker-partnere i Aker Solutions, Aker BP og Cognite om digitaliseringen av Noa Fulla, en av de største kommende feltutbyggingene på den norske kontinentalsokkelen.

– Når vi leverer for NOA Fulla vil det legge grunnlaget for fremtidens modell, der alle partnerne våre kan se sin digitale tvilling modnes fra prosjektfasen, og inn i operasjonsfasen, sier Jarle Skrebergene.

Det er nemlig ikke bare de som jobber med å digitalisere prosjektgjennomføring som vil få et bedre arbeidsliv. I NOA Fulla leverer Aize en viktig del av fundamentet for den digitale tvillingen som skal brukes av Aker BP i driftsfasen av feltet, og når den digitale tvillingen blir utnyttet til fulle på operatørsiden er effektiviseringspotensialet stort. 

På operatørsiden: Ekstrem øvelse 

For utover NOA Fulla løfter Aize også blikket mot å effektivisere andre deler av energiindustrien.

En av de største innsparingene og sikkerhetstiltakene flere av våre internasjonale samarbeidspartnere kan gjøre er å redusere antallet turer offshore, som er kostbart og medfører risiko. Med Aize kan de gjøre alle de tidlige vurderingene fra land, via PCen, uten å faktisk dra ut. Når de uansett skal reise, kan de kutte mellom fire og tolv uker av planleggingsfasen fordi de har tilgang til all relevant dokumentasjon i forkant, sier Jarle Skrebergene.

Eksempel: Rundt hvert tredje til femte år vil en oljeplattform måtte stenge ned en periode for å gjøre nødvendig vedlikehold og modifikasjoner.

– Det er en ekstrem øvelse som planlegges mange år i forveien, og som inkluderer mange mennesker - i noen tilfeller en dobling eller tredobling av det ‘normale’ antallet på en plattform. Alt må brytes ned i tusenvis av oppgaver og småprosjekter, alle avhengige av hverandre, tid og sted. Alt på lista skal i tillegg utføres på havet, sier Aize-CEO Jarle Skrebergene.

I dag planlegges slike prosjekter tidvis fortsatt i excel-ark eller prosjektverktøy uten tilknytning til tilstøtende dokumentasjon eller mulighet til å visualisere det man jobber med.

– Med Aize kan alle som trenger det få felles tilgang til relevant informasjon og håndtere samarbeidet direkte på ett sted. Ikke ti e-poster med fire vedlegg og fysiske møter, men chatmeldinger i teamet som sitter og ser på det samme virkelighetsbildet. Når livet for prosjektteamet forenkles, kommer fort innsparingene også, sier han.

Bærekraft i praksis

På sikt er det virkelige interessante hvordan denne ‘gamechangeren’ kan endre andre deler av energisektoren, mener Aize-sjefen.

– Effektivisering av olje og gass er helt avgjørende for satsingen på fornybar energi. Det vi lærer og høster av det vi gjør med partnerne våre nå, vil totalt endre forutsetningene for den grønne omveltningen, sier han.

– Når vi kan gjøre det mye billigere å bygge og drive fornybare anlegg, vil det virkelig sette fart på skiftet.

Les flere artikler fra Aize