Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Mangelfull teknologisk forståelse blant ledere hindrer innovasjon

Del

Multisky er nøkkelordet for de som ønsker handlefrihet inn i fremtiden. Rapporten Innovation Index, basert på en global undersøkelse gjennomført for Dell Technologies, viser at det er et gap mellom bedrifters oppfatning av egen nyskapingsevne og hvor innovative de egentlig er.

– Mange ansatte opplever at egen bedriftskultur hindrer dem i å være så innovative som de egentlig ønsker, der tallene for Norge er høyest i verden med hele 82 prosent. Dette må ledere ta på alvor om de ønsker å tiltrekke seg og beholde sine dyktigste medarbeidere. Det må bygges en kultur der det hele tiden jobbes med kompetanseheving, prosessforbedringer og teknologisk utvikling, sier Norgessjef i Dell Technologies, Geir Rostadmo-Strømme.

Rapporten peker på at de største bremseklossene for innovasjon er:

    • Stigende skykostnader
    • Tid og kost knyttet til å migrere applikasjoner til nye miljøer
    • Cybersikkerhet
    • Vanskeligheter med å knytte sammen forretningsarkitekturen med IT-infrastrukturen
    • At det er krevende å hente ut potensialet i store distribuerte miljøer, med mange sensorer og endepunktsenheter   

Norske ledere forstår at de må ta grep 

Geir Rostadmo-Strømme, Dell Technologies.
Geir Rostadmo-Strømme, Dell Technologies.

Innovasjonsindeksen viser at kun 2 av 100 virksomheter har en innovasjonskultur nedfelt i alle sine handlinger og planer. Det er disse bedriftene som har de beste forutsetningene for å øke sin konkurransekraft. 

– Innovasjonsledere har mye større sannsynlighet for å øke omsetningen, mangle færre it-eksperter og har dobbelt så store muligheter til å skape nye verdier for kundene med innovative ideer, produkter og tjenester, sier Rostadmo-Strømme. 

I Norge er mangel på teknologisk forståelse blant ledere den største barrieren for innovasjon.  

– Her er vi over det globale snittet. En forklaring kan være at vi er så digitalt modne at vi har innsett at det er masse nytt vi må lære oss hele tiden. Jeg ser derfor dette tallet som oppløftende. Det viser at norske ledere forstår at det må tas grep, sier Rostadmo-Strømme.

Dette er viktig fordi det vil oppstå store behov for nye ferdigheter og nye typer roller innad i bedriften. Det løses ved å ansette ny kompetanse, som kan være dyr og vanskelig å finne, og ved å tilby kompetanseheving til dagens ansatte.

– Næringslivet har behov for nye typer prosesser og retningslinjer for å kunne levere mer for mindre. Da må du være trygg på at kollegene har egenskapene og kunnskapen til å drive slik nyskaping, sier han. 

Lær mer om skyreisen i denne guiden »

Må kunne reagere raskt 

For å styrke konkurransekraften i en verden i konstant endring må bedriften evne å reagere lynraskt.

– Det krever en fleksibel og kostnadseffektiv IT-infrastruktur som kan skaleres med behovene. For de fleste konsern er løsningen en multisky. Denne tilnærmingen gjør det enkelt å flytte applikasjoner og arbeidsmengder raskt og effektivt til de mest hensiktsmessige skyene, sier han.

Rostadmo-Strømme beskriver at mange bedrifter er i en slags skyspagat, og at det jobbes med å utarbeide riktig strategi for fremtiden. Brorparten kjører nå en hybrid modell med noe i eget datasenter og noe hos eksterne skyleverandører, men de mangler en enhetlig strategi.

Multisky er synonymt med fleksibilitet og muligheten til å svare på alle krav og behov – økonomisk, teknisk og sikkerhetsmessig. Ikke minst får virksomheten bedre forutsetninger for å skape nye typer fordeler med kunstig intelligens – der spennende funksjoner allerede finnes som skytjenester.

Unngå å bli låst inn

Geir Rostadmo-Strømme, Dell Technologies.
Geir Rostadmo-Strømme, Dell Technologies.

Rostadmo-Strømme mener det viktige spørsmålet er hvordan bedriften skal utnytte alle dataene de produserer.  

– Det viktigste er å få til god databehandling. Du kan se på multisky som et slags felles lagringslag for data, der en fritt kan koble sammen data med skyer og arbeidsmengder og flytte dette på tvers av de skyene du ønsker. En slik tilnærming vil sikre at ansattes tid brukes bedre, ressurser utnyttes mer effektivt og du får til en raskere modernisering på tvers av virksomheten, sier han.    

Muligheten til å konsumere IT etter en forbruksmodell gjør organisasjonen fleksibel og i stand til raskt å justere infrastrukturen etter behov. Ikke minst unngår du å bli låst fast til leverandører.  

– Administrasjonen av IT-miljøet bør skje med de samme verktøyene og løsningene, uavhengig av om de befinner seg i eget datasenter eller hos eksterne leverandører. Du kan ikke la deg binde av leverandører eller tekniske standarder du ikke kommer deg ut av. Med en multisky-strategi er mulighetene åpne, avslutter han. 

Lær mer om riktige valg for skyreisen »

 
 

Les flere artikler fra Atea