$1.000.000.000.000.000.000.000.000

Menneskeheten vil bruke tusen milliarder dollar på it i 2002, og Europa står nå for en tredjedel, etter en økning på 12%.

Menneskeheten vil bruke tusen milliarder dollar på it i 2002, og Europa står nå for en tredjedel, etter en økning på 12%.

Etter å ha ligget bak USA i mange år, vokser nå it-budsjettene i Europa raskt og verdensdelen står nå for en tredjedel av it-investeringene i verden. Dette viser en fersk rapport fra analyseselskapet IDC. Totalt vil verdens totale it-utgifter eller investeringer, alt etter som man ser på det, komme opp i en billion (tusen milliarder) dollar i 2002.

Det er utgifter til konsulenter og ferdig programvare som vokser raskest med 12 prosent i året. Til neste år vil europeiske bedrifter bruke 462 milliarder kroner på programvare, spår IDC. Bare 37 prosent av de totale utgiftene vil gå til maskinvare, et betraktelig fall på grunnen av en stadig tøffere priskonkurranse.

Utgiftene på konsulenter og andre tjenester vil også stige på grunnen av stor mangel på kvalifiserte arbeidskraft. Sammen med år 2000-problemet og Euro-tilpasning, vil mangel på it-folk føre til en sterk vekst i antall bedrifter som setter ut drift og vedlikehold av sine datasystemer, mener IDC.

Til toppen