1.000 IT-ansatte mistet jobben bare i Oslo

Innstrammingene i IT-bransjen er langt fra over. Mange selskaper brukte desember til å rydde, opplyser Terje Tønnesen i Aetat.

Siden oktober i fjor har Aetat kartlagt situasjonen i det norske arbeidsmarkedet når det gjelder oppsigelser og permitteringer. Aetat undersøker tall fra sine egne arbeidskontorer utover i landet og kom fram til en sum på 6.300 nye arbeidsledige allerede i oktober.

I desember var det tallet sunket til 4.800 for alle bransjer, men er fortsatt høyt, mener Terje Tønnesen som er markedsdirektør i Aetat.

- Oslo og Akershus står for en stor del av disse varslingene i desember, med 1.000 permitteringer og 2.000 oppsigelser. Og IKT-bransjen ser ut til å være spesielt rammet, sier han til digi.no.

Av de 3.000 permitterte/oppsagte i Oslo og Akershus, finner vi 935 personer innen IKT-relaterte selskap, inkludert tilstøtende konsulentselskaper.

365 av disse har fått permitteringsvarsel. Det er mulig at noen av disse har fått tilbake jobbene sine hvis varslet, som ofte er på 14 dager, er blitt trukket tilbake. Økt ordretilgang innen konsulentbransjen i desember kan føre til at de ansatte får en ny sjanse, og da vil oppsigelsestallene muligens ikke bli så ille på nyåret. Men arbeidsledighetstallet kommer selvfølgelig an på hvor mange nye som sies opp og permitteres i januar 2002.....

- Det er ingen tvil om at det har vært en overetablering i IKT-bransjen. Det vil nok gå noe tid før tallene etablerer seg på "riktig" nivå og begynner å vokse igjen, mener markedsdirektøren som regner med at det nærmeste halve året fortsatt kan bli tøft for IT-bransjene.

I løpet av det siste året skal arbeidsledigheten i IKT-bransjen ha blitt mer enn fordoblet.

Til toppen