1,1 mill nye arbeidsplasser

På Internet World i New York har en ny sammenslutning av 16 internasjonale selskaper kunngjort en undersøkelse om Internettets bidrag til verdensøkonomien.

På Internet World i New York har en ny sammenslutning av 16 internasjonale selskaper kunngjort en undersøkelse om Internettets bidrag til verdensøkonomien.

Undersøkelsen om Internettets bidrag til verdensøkonomien er gjennomført av to bankmenn, Takuma Amano og Robert Blohm. Foruten de 1,1 millioner arbeidsplassene, fant de to at Internett det siste året har bidratt med 300 milliarder dollar til verdensøkonomien, hvorav 200 milliarder til USA. Beregningene omfatter Internettets bidrag til alle deler av IT- og telebransjen, blant dem PC-er, programvare og elektroniske komponenter.

Sammenslutningen av de 16 internasjonale IT-selskapene er døpt Global Internet Project og ble først offentliggjort på Internet World som nå pågår i New York. Blant initiativtakerne er Netscape, Oracle, Novell og Sun. Netscape-sjef James Clark er utnevnt til formann i GIP. Hensikten med GIP er å utarbeide retningslinjer for informasjonssikkerhet, utvide Internettet, sikre standarder og beskytte Internettet fra offentlig regulering.

GIPs første initiativ retter seg mot OECD: en serie prinsipper stemplet Global Information Security Infrastructure, som tar sikte på å opprette internasjonale retningslinjer for kryptering.

GIP vil offentliggjøre anbefalinger om dette tidlig i 1997. I februar er planen å legge et heldags toppmøte om informasjonssikkerhet til London.

Fraværet til Microsoft forklares ved at selskapet var med opprinnelig, men fant siden ut at man ikke hadde ressurser eller stab å bidra til prosjektet.

I arbeidet mot unødvendig offentlig regulering av Internettet vil GIP konsentrere seg om internasjonale sammenslutninger som G7, Verdens handelsorganisasjon WTO og Den internasjonale teleunionen ITU.

Til toppen