- 1.500 er det riktige tallet for TDN Ajour

Administrativ leder Finn Lund i TDN Nyhetsbyrå sier at digi har misforstått abonnementstallene. Lund mener han refererte til mai-tallene for nettoppslag, ikke til abonnementstallene.

Administrativ leder Finn Lund i TDN Nyhetsbyrå sier at digi har misforstått abonnementstallene. Lund mener han refererte til mai-tallene for nettoppslag, ikke til abonnementstallene.

Finn Lund i TDN Nyhetsbyrå avkrefter overfor digi at de samlede abonnementstallene ligger så lavt som i underkant av 700 brukere. Han sier at de har i underkant av 1.500 abonnenter på TDN Ajour og 300 som abonnerer på TDN Kraft.

Det Lund refererte til, ifølge ham selv, var oppslagstall på 700.000 i mai, hvorav rundt halvparten var på TDN Kraft og halvparten på TDN Ajour.

Til toppen