1 gigabyte på 3 centimeter

Et nytt lagringsformat fra Philips åpner for nye muligheter i stasjonært og bærebart utstyr.

Et nytt lagringsformat fra Philips åpner for nye muligheter i stasjonært og bærebart utstyr.

Til toppen