10 000 for hver NetCom-kunde

NetCom betalte i overkant av 10.000 kroner for hver nye kunde de skaffet seg i fjor. Etter å ha brukt over en halv milliard på markedsføring, utbygging av distribusjonsnett og på forhandlerprovisjoner iløpet av 1996, har NetCom fått 49.964 nye kunder.

NetCom betalte i overkant av 10.000 kroner for hver nye kunde de skaffet seg i fjor. Etter å ha brukt over en halv milliard på markedsføring, utbygging av distribusjonsnett og på forhandlerprovisjoner iløpet av 1996, har NetCom fått 49.964 nye kunder.

NetCom økte omsetningen med 55 prosent i fjor til like under milliarden, men selskapet måtte som ventet notere seg for et underskudd på 577 millioner kroner. Dette er likevel bedring på vel 200 millioner kroner fra året før, da underkuddet var på svimlende 786,6 millioner kroner.

Dette går fram av en pressemelding om resultatet som NetCom sendte ut onsdag kveld.

NetCom brukte i 1996 en halv milliard på markedsføring, utbygging av distribusjonsnett og på forhandlerprovisjoner. Med en kundetilvekst på 21 prosent, eller 49.964 nye kunder, har NetCom altså i gjennomsnitt betalt i overkant av 10.000 kroner per nye kunde de har skaffet seg i 1996.

NetCom har allerede brent seg på å være for gavmild. Sommerkampanjen i 1995, hvor telefoner med lav kvalitet ble tilbudt til priser ned mot en krone, har ført til et stort antall oppsigelser i 1996, vedgår selskapet. I 1996 har man i større grad konsentrert seg om å konsolidere og kvalitetsforbedre kundebasen fremfor størst mulig vekst.

Før de helt store trafikkinntektene begynner å tilflyte NetCom, må selskapet investere enda noen hundre millioner. I en børsmelding opplyser da også NetCom at selskapet trenger tilførsel av mer kapital. "Dette er planlgt gjennomført gjennom en refinansiering av eksisterende lånefasilitet og utvidelse av lånerammen", heter det i børsmeldingen. NetCom har gitt Chase Manhattan Bank mandatet som hovedtilrettelegger av denne finansieringen.

Nedenfor følger nøkkeltallene i NetCom GSM for 1996:

Antall kunder per 1.1.96: 233.351

Antall kunder per 1.1.97: 283.315

Vekst iløpet av 1996: 49.964

Net Com resultat

1996 1995
Driftsinntekter 989 229 637 082
Sum driftskostnader 1 415 527 1 285 476
Finansinntekter/kostnader -426 298 -648 394
Resultat før skatt -577 006 -786 604
Overskudd (underkudd) -577 357 -786 604
Til toppen