10.000 krigere skal lære kalkyle online

10.000 ansatte i hæren og heimevernet skal lære kalkulering og ordrebehandling over det interne nettet til forsvaret.

Det svenske selskapet M2S har undertegnet en større avtale med det norske forsvaret. Kontrakten er selskapets største ordre i Norge så langt. Forsvaret skal ha bestilt 40.000 lisenser for M2S' såkalte Wit-opplæring.

Totalt 10.000 ansatte på alle nivåer innen hæren, heimevernet og ulike administrative enheter skal få tilgang til M2S' utdannelse i kalkyle, ordrebehandling, presentasjonsprogram og e-posthåndtering.

- Vi fokuserer på innlæring og kunnskapsmål og denne innlæringsformen er mer effektiv og gir en bedre oversikt over kunnskapsnivået. Vi kan følge deltakernes resultater og ta ut løpende rapporter for gruppen som helhet eller for hver enkelt ansatt, sier kaptein Olav Bråthen i FISBasis prosjekt, og legger til at tradisjonell utdannelse er en kostbar investering for en landsomfattende organisasjon, men at denne opplæringsformen er kostnadseffektivt.

- Vi unngår både reisekostnader og fravær fra arbeidsplassen. Gjennom å tilby opplæring via vårt eget nettverk får vi en bedre og mer fleksibel innlæring til en lavere pris, fortsetter Olav Bråthen.

- Det norske forsvaret har i mange år vært en kunde av M2S. Det er naturligvis på den bakgrunnen særskilt gledelig at valget nå faller på M2S og Wit for denne storskala-satsingen på e-learning for IT-opplæring som man nå gjennomfører, sier Harald Nilsonne, direktør i M2S.

M2S gjennomfører leveransen i samarbeid med IBM Mindspan Solution Group som er hovedleverandør for kontrakten. Leveransen skal skje allerede i inneværende år.

- Næringsliv og offentlig forvaltning kan spare store summer gjennom denne typen opplæring. Vi har en tommelfingerregel som sier at denne opplæringsformen sparer organisasjonen opp til 60-70 prosent av kostnadene i forhold til tradisjonell opplæring, sier salgsdisponent Ann-Kristin Skarbøvig i IBM Mindspan Solution Group.

Til toppen