10.000 nye digi:lesere

Internett Kanal 1 as har gjort en avtale med Telenor som innebærer at digi:tele og de andre digi:produktene blir tilgjengelig via Telenors intranett. Dermed får mer enn 10.000 nye lesere mulighet for å holde seg oppdatert ved hjelp av digi: Avtalen er eksklusiv, i teknisk forstand.

Internett Kanal 1 as har gjort en avtale med Telenor som innebærer at digi:tele og de andre digi:produktene blir tilgjengelig via Telenors intranett. Dermed får mer enn 10.000 nye lesere mulighet for å holde seg oppdatert ved hjelp av digi: Avtalen er eksklusiv, i teknisk forstand.

Telenor opererer sitt eget gigantiske intranett som gir begrenset adgang for brukerne til å bevege seg ut på det store Internett. Internett Kanal 1 AS har imidlertid gjort en spesiell avtale med Telenor RIT som innebærer at digis internett-adresser likevel blir åpne for disse brukerne. Dermed får mer enn 10.000 ansatte i Telenor potensiell tilgang til de redaksjonelle nyhetstjenestene fra digi.

Telenor-ansatte, i likhet med andre profesjonelle brukere i teleindustrien, er midt i målgruppen for de nisjebaserte digi:produktene fra Internett Kanal 1 AS.

Avtalen med Telenor er ikke formelt sett eksklusiv, men digi: er likevel foreløpig den eneste eksterne nettavisen som blir gjort tilgjengelig. Årsaken til dette er at andre aktørers produkter rett og slett ikke lar seg kjøre på Telenors intranett. Telenor har standardisert på web-lesere fra Opera, og de fleste ansatte bruker denne. Versjonene som nå er ute i Telenor-systemet håndterer ikke de siste "nyvinningene" på web-leser-området, slik som rammer og java-applet'ter.

Dermed er digi:, med sin forholdsvis enkle og rene design, i praksis den eneste seriøse nettavisen som lar seg plukke opp.

Adressene til digi: vil åpnes for interne Telenor-brukere i løpet av en til to uker.

Til toppen