TELEKOM

10 000 skal prioriteres i mobilnettet

Post- og teletilsynet håper forslaget skal styrke kriseberedskapen.

Det er regjeringen som har bestemt at det skal opprettes en ordning der nøkkelpersoner skal kunne prioriteres i mobilnettene.
Det er regjeringen som har bestemt at det skal opprettes en ordning der nøkkelpersoner skal kunne prioriteres i mobilnettene.
7. mars 2013 - 07:33

I går ettermiddag publiserte Post- og teletilsynet (PT) sitt Forslag til forskrift om prioritet i mobilnett (pdf, 44 sider). Høringsfrist er 17. april. Forskriften skal tre i kraft seinest innen nyttår.

Det er regjeringen som har bestemt at det skal innføres en ordning for prioritet i mobilnett. I revidert nasjonalbudsjett 2012 er formålet tilgodesett med 30 millioner kroner.

Hensikten med ordning er styrket samfunnsberedskap i krisesituasjoner. PT-sjef Torstein Olsen viser til erfaringer med flere utfall i mobilnettene de siste par årene.

– Erfaringene viser at samfunnet er svært avhengig av mobilkommunikasjon, særlig i krisesituasjoner. Vi mener at prioritetsordningen balanserer behovet for en god ordning opp mot ulempene denne medfører for andre brukere, sier Olsen.

Tilsynets høringsdokument inneholder også en utredning som ligger til grunn for forslaget. De foreslår en todelt ordning. I en pressemelding beskrives todelingen slik:

For det første skal prioriterte samtaler kunne bryte pågående samtaler når kapasiteten er sprengt i det nettet der den prioriterte kunden har sitt abonnement.

For det andre foreslår PT at prioriterte samtaler skal kunne gjennomføres i andre mobilnett (nasjonal gjesting) når kunden er utenfor dekning i eget nett, eller dette nettet er nede.

Det presiseres at pågående nødanrop ikke skal kunne brytes av prioriterte brukere.

Forslaget påbyr mobiltilbydere å tilby eget prioritetsabonnement. Slike abonnement skal kunne tildeles brukere tilknyttet virksomheter underlagt en egen autorisasjonsordning. Retningslinjene for denne ordningen skal utarbeides av tilsynet i samarbeid med Direktoratet for sivilt beredskap (DSB).

Virksomheter som får autorisasjon må forplikte seg til å tegne prioritetsabonnement «kun til brukere som ivaretar funksjoner som er viktige for samfunnet i en krise- og beredskapssituasjon, og som har et behov for kommunikasjon i mobilnett for å utøve disse funksjonene».

I forslaget presiseres det at forskriften skal avgrenses til plikter for tilbyder av mobilkommunikasjon, at bruker skal betale for prioritet og at tilbyder skal ha dekket merkostnader knyttet til innføring av ordningen. Ordningen foreslås dimensjonert for inntil 10 000 brukere.

Registeret over brukere skal forvaltes av PT.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.