10.000 streiker mot jobbkutt

10.000 av de 16.000 ansatte i Tele Danmark la ned arbeidet torsdag formiddag i protest mot at 2500 stillinger skal rasjonaliseres bort i løpet av halvannet år.

10.000 av de 16.000 ansatte i Tele Danmark la ned arbeidet torsdag formiddag i protest mot at 2500 stillinger skal rasjonaliseres bort i løpet av halvannet år.

Arbeidsnedleggelsene tidlig torsdag så omfattende og uoversiktelige at selv Tele Danmarks ledelse ikke hadde oversikt over hvor mange som sluttet i arbeide. I en pressemelding torsdag kveld antydes at så mange som 10.000 av de ansatte var med på en eller annen form for aksjon. Protestaksjonen er ifølge Tele Danmarks ledelse tariffstridig.

Aksjonene omfatter hele landet, unntatt Sør-Jylland. Tele Danmark Mobil er ennå ikke berørt. Mange kunderettede funksjoner som telebutikker, sevicesentre og nummeropplysningen er helt eller delvis berørt av både arbeidsnedleggelser og møtevirksomhet. Ordinær telefondrift og kabel-TV nettet er ennå ikke berørt selv om det kan bli problemer med å få rettet feil i tekniske installasjoner.

Hverken ledelsen i Tele Danmark eller i det danske Telekommunikasjonsforbundet var tilgjengelige for kommentarer på grunn av møtevirksomhet

Telekommunikationsforbundet har imidlertid sendt ut en pressemelding der forbundets leder, Bo Senør Larsen, sier at de ansattes representanter i teleselskapets styre går kraftig imot forslaget om å redusere antall ansatte. Forbundet konstaterer at denne måten å drive personalpolitikk på bryter samarbeidslinjen innenfor konsernet.

Til toppen