10 bud skal hjelpe IT-svake skoler

IT er ikke høyt prioritert i skoleverket. Her er medisinen IKT Norge-sjef Per Morten Hoff skal gi Kristin Clemet.

IT er ikke høyt prioritert i skoleverket. Her er medisinen IKT Norge-sjef Per Morten Hoff skal gi Kristin Clemet.

I morgen, onsdag 26. januar, har Kristin Clemet invitert toppledere innen IKT-næringen til frokostmøte om IKT i skolen. Med seg har generalsekretær i IKT-Norge, Per-Morten Hoff, 10 "bud" om IKT i skolen.

-Jeg er glad for at utdanningsministeren har invitert IKT-næringen til dialog om disse viktige problemstillingene. Sammen kan IKT-næringen og utdanningssektoren løse morgendagens viktigste utfordringer, sier Per-Morten Hoff, som lover at IKT-næringen ønsker å bidra til å skape en bedre skole for alle.

IKT-Næringens "10 bud"

1. Alle skoler opp til minimumsnivå - spleiselag mellom stat og skoleeier (utstyr og nettilgang). Avtalen går over eks 5 år. Deretter skoleeiers eget ansvar

2. Kommuner og fylkeskommuner sentraliserer drift av IKT-løsninger på skolene - sentrale skole-it-avdelinger bestående av pedagoger og teknologer

3. 20% av grunnskolenes læremiddelbudsjetter øremerkes digitalt innhold

4. Elever i videregående får rett til selv å velge læremidler, gjennom hjemmel i eksempelvis Opplæringsloven. Dette gis elevene mulighet til i Nordland, men det finnes ingen nasjonal lovhjemmel p.t.)

5. NRKs arkiver digitaliseres og tilgjengeliggjøres overfor skolene (jmf. Danmarks radio og BBC)

6. Læreres arbeidsplasser profesjonaliseres med utstyr og infrastruktur som muliggjør ikt-basert læring og organisering

7. Alle skoleledere på "sommerleir"/hospitering i IKT-næringen for å lære ikt-støttet omstilling og organisering i praksis

8. Alle nye lærere skal kunne bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte. Dette innebærer at lærerutdanningene må gi studentene opplæring i bruk av IKT i alle fag.

9. Digitale mapper og digital eksamen innføres i alle fag, også på lærerutdanning

10. Det etableres etterspørselstimulering a la britenes fondsordning for å kjøpe digitale læremidler

Til toppen