10 faktorer som vil prege IT-bransjen i 2002

Storbanken Nordea (tidligere bl.a. Kredittkassen) har satt opp en liste på 10 faktorer som vil prege pengesiden av IT- og telebransjen i 2002.

I sin analyse over 2002 konkluderer den nordiske storbanken Nordea med at det er grunn til å være betinget optimist. For mye peker riktig vei, men det vil ta tid før flertallet av selskaper begynner å tjene skikkelig med penger igjen.

Her er faktorene Nordea mener vil påvirke IT og teleaksjene i 2002 mest:

1. Markedet vil jakte på triggere, faktorer som kan utløse bredere kursløft.

- I skrivende stund har vi litt problemer med å se kortsiktige triggere bortsett fra bedre makrotall, skriver storbanken i analysen.

2. IT-siden går først, telekom vil henge litt igjen

- Rent fundamentalt tyder mye på at IT-selskapene vil være de første til å merke et oppsving. Ubalansen var større innen telekom, og langt flere av kundene sitter med gjeld godt oppe eller over ørene. IT-utstyr har også en noe raskere "replacement cycle", og en del leverandører kan nok utover året nyte godt av at utstyr levert under boomen i 1997-99 må skiftes ut, kommenterer Nordea.

3. Fokus på avkastning

Nordea Securites følger for tiden 68 IT-selskaper i Norden. Kun 23 av disse forventes å generere en avkastning på egenkapitalen på 15 prosent eller mer i 2002. Senkes målet til 10 prosent, øker antallet selskaper bare med 4.

- Vi tror investorene vil være strengere mot selskapene - leverer man ikke, blir det vanskeligere å få påfyll. Da vil også konkursene fortsette, advarer Nordea-analytikerne.

4. Tid for konsolidering

Etter et par tunge år, er det kanskje lettere å skille klinten fra hveten. I hvert fall er noen selskaper i ferd med å lande med bena ned, mens andre møter bakken med hodet først. Mange av de førstnevnte har solid balanse, og etter å ha ryddet opp litt i eget hus bør det være på tide å plukke de mindre vellykkede. Nordea anser selskaper som Merkantildata, Tandberg Television, Nera, EDB og Intellinet som de klareste oppkjøpskandidatene.

5. Videokonferanseindustrien opp til eksamen

Siden 1970-tallet har man snakket mye om at bildetelefoner og videokonferanse tar av, men først de siste årene har teknologien modnet og båndbredden begynt å bli tilgjengelig. Den økonomiske nedturen og 11. september vil ha vesentlig effekter både på kort og lang sikt.

- Vi tror at dersom ikke videokonferanseindustrien greier å bryte ut av trenden på 10-30 prosent vekst, vil den aldri bli "mainstream". Det er "make it or break it" i år, skriver Nordea med utropstegn.

6. Opticom-spillet fortsetter

Nordea gir ingen råd, men spår ikke overraskende at aksjen fortsatt vil gi store muligheter til gamblere og involverte meglerhus.

7. MMS, ikke GPRS og UMTS blir store i 2002

UMTS-håndsett vil ikke bli noen realitet for mannen i gata på denne siden av nyttårsaften 2002, og vil således ikke drive inntjeningen for operatørene. GPRS-funksjonalitet blir etter hvert vanligere og vanligere, men foreløpig er brukergrensesnittet tilpasset NTNU-studenter og teknofriker, mener Nordea, som derimot tror at MMS (Multimedia Messaging Services, hvilket bl.a. vil si bildebeskjeder) kan bli en faktor å regne med mot slutten av året.

8. Internett-handel blir en faktor å regne med, men Nordea ser ingen rakettvekst.

- Innen enkelte segmenter (B2B generelt, programvare) har elektronisk handel begynt å gjøre seg gjeldende, men inngangsbarrierene vil imidlertid forbli høye.

9. Outsourcing vil øke

- Vi tror trenden mot outsourcing vil fortsette, både i form av store kontrakter og overtakelser av tidligere interne IT-avdelinger, såvel som økt innpass for ASP-aktører, særlig innen SMB-markedet, fastslår storbanken.

10. Det blir enten rakettvekst eller nye fall

Ifølge First Call forventer analytikerne en inntjeningsvekst på 47 prosent fra 2001 til 2002. Dersom estimatene innfris eller overgås, ligger det derfor godt an til en fortsettelse av den sterke kursutviklingen vi har sett siden slutten av september. Men slår ikke dette til, er nedsiden stor for mange aksjer, mener Nordea.

Nordea konkluderer med følgende:

- Alt i alt er vi betingede optimister inn i år 2002. Optimister fordi resesjonen ser ut til å være på hell - i det minste i USA - og at prising i forhold til en slags normalinntjening (dersom man kan snakke om dette i IT-sektoren) er godt under hva vi har sett tidligere. Men betinget, ettersom det er for tidlig å slå fast at det verste er passert. Vi er svært spent på hva selskapene vil si i forbindelse med Q4-rapporteringen, og tror dette blir den viktigste rapporteringssesongen på lenge. På kort sikt tror vi risikoen er størst på nedsiden, ettersom en rebound gjennom året allerede er delvis priset inn.

Til toppen